cong TNTTBS

Tự giới thiệu

huy hieu TNTTBS Đây là trang nhà của đại gia đình TNTTBS (Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei) cũ, Nối Vòng Tay tới tất cả các giáo lý viên, tuyên úy, trợ úy, huynh trưởng, cũng như các đoàn viên các cấp và các ngành, sinh hoạt vào mọi thời điểm khác nhau, trong đoàn TNTT hay lãnh vực giáo lý thiếu nhi, kể cả giúp lễ, nơi trại tị nạn Mã Lai (Bidong và Sungei).
Trang này dùng tiếng Việt thống nhất (unicode) rất thích hợp cho các loại máy hiện tại. Mỗi phần thuộc về trang TNTTBS (Bidong Sungei) đều có nhạc nền. Nếu muốn nghe xin nhấn nút mở nhạc ở bộ phận phát nhạc (ở cuối trang; theo kinh nghiệm của nhiều người). Và muốn coi hình trang trí lớn hơn, xin nhấn vào hình đó. Trang này chủ yếu là chuyển thông tin, nên không chạy đua kỹ thuật với các trang khác.
Xin mời quý vị và các bạn đã từng sinh hoạt ở Bidong Sungei, dù tới nay chưa Nối Vòng Tay với đại gia đình, vui lòng vào thăm gia trang này và liên lạc với người phụ trách, để biết nhiều hơn và cùng tham gia.
"Lạy Cha, xin cho họ nên một, như Cha ở trong Con, và như Con ở trong Cha"
(Gioan 17,21).

Kính mời tất cả
[ nhấn vào đây (click here) ]
để cùng tham gia và Nối Vòng Tay.
Thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Ðại gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.
(điều chỉnh lại: Adelaide, ngày 2-12-2009)

tnttbs tre ngang
Quản trị và điều hành: Trợ úy JAMI Phạm Anh Hào mb897
Thiết kế và kỹ thuật: NS Phaolô Nguyễn Hữu Phương mc421
www.tnttbs.org

chim bay tnttbs chim bay tnttbs
Nhạc: TNTT Tân hành ca