GIỜ PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT
Phòng Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS)
- Tối thứ sáu Âu Châu -

 

    A) Dọn lòng:
- Nửa tiếng trước giờ khai mạc, phòng khuyến khích mọi người tập trung vào hát thánh ca để lắng đọng tâm hồn dần dần.
- Giới thiệu phòng Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei và hướng dẫn vào giờ kinh, khi có thể.

    B) Giờ kinh:
1. Chủ đề hôm nay: theo bài Phúc âm Chúa nhật, và dùng cho cả tuần.
2. Hiệu ca: phòng TNTTBS. Trong khi đó, mọi người có thể đưa lên ý chỉ cầu nguyện của mình, cho tới khi hết bài hiệu ca.
3. Kinh khai mạc: Dấu Thánh giá (Xin coi kinh số 1 của mục "Kinh đọc"), và đọc (Xin coi kinh số 8 của mục "Kinh đọc") hay hát kinh Chúa Thánh Thần, hay hát thánh ca theo chủ đề của tuần, hay thánh ca theo ngày lễ.

   (1) DẤU THÁNH GIÁ:
     Nhân danh Cha † và Con † và Thánh † Thần †. Amen.
   (8) KINH CHÚA THÁNH THẦN:
     Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Ðức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Ðức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống.
Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Ðức Chúa Trời, xưa đã cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Ðồ, thì rày chúng con cũng xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần lại xuống, an ủi dậy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Ðức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


4. Lời Chúa: Dùng bài đọc 1 và đáp ca [Xin nhấn vào đây để đọc].
   4b. Bài đọc 2 và Alleluia [Xin nhấn vào đây để đọc].
5. Công bố Phúc âm: Dùng bài Phúc âm của Chúa nhật kế đó [Xin nhấn vào đây để đọc].
6. Thánh ca dâng Chúa.
7. Chia sẻ chính: Do thầy phụ trách hay một cha nào đó đang hiện diện trong phòng.
8. Chia sẻ lời Chúa (nếu được): Mọi người có thể lên chia sẻ (xin chỉ lên nói chứ không đánh chữ trong phòng) những suy tư, cảm nghiệm, hay hỏi về bài Phúc âm vừa nghe. Những người khác tôn trọng lời chia sẻ và không phê bình.
9. Lời nguyện chung: Một người dại diện dâng lên các lời nguyện.

   (*) KINH CẦU CHO CÁC BỆNH NHÂN: (Có thể đọc thêm).
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy ở bên các bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang rên siết quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa, vì thiếu hụt tiền của.
Xin Mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đáng được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát cơ cực và túng bấn.
Xin thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm dễ chịu, những người phải thao thức trắng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình túng quẫn, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện.
Xin Mẹ hãy gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân trách phận, những người đã hoặc đang có ý muốn tự tử, những người bực tức và chửi rủa Thiên Chúa, những người không được diễm phúc nhận biết Đức Giêsu Kitô, Đấng đã bị bỏ rơi trên Thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ, và cái chết như họ và cho họ. Amen.

   (Khi giờ kinh có cầu nguyện riêng cho linh hồn người thân, xin đọc thêm phần kinh này, và nhớ thêm TÊN THÁNH của linh hồn đó. Cũng có thể đọc phần này trước kinh "Cám ơn".)

9a. Cầu cho linh hồn có ý chỉ riêng: Kinh Bởi Trời (Xin coi kinh số 26 của mục "Kinh đọc"), kinh Vực Sâu (Xin coi kinh số 27 của mục "Kinh đọc"), rồi kinh Lạy Cha (Xin coi kinh số 3 của mục "Kinh đọc").

   (26) KINH BỞI TRỜI:
     Lạy ơn Đức Chúa Giêsu! Xưa bởi trời mà xuống thế gian ba mươi ba năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi, thì rầy chúng con xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn .... mà chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra, mà đem lên chốn hưởng mọi sự vui thật là nước Thiên Đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.

   (27) KINH VỰC SÂU:
     Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa con hãy thương nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa con chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa con hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa con phán hứa. Con đã trông cậy Chúa con, Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa con. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa con, xin ban cho linh hồn ..... được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy linh hồn ..... cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

   (3) KINH LẠY CHA:
     Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.


9b. Ca nguyện: Thánh ca cầu hồn.

9c. Lời nguyện tiếp theo: (Có thể đọc trước thánh ca cầu hồn, hay đọc cả trước và sau) ***††† Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn …. , và các linh hồn người thân của chúng con trong tay Chúa. Xin ban cho tôi tớ Chúa được an nghỉ trong lòng nhân ái của Chúa trên Thiên quốc. Amen †††***

10. Tạ ơn: Kinh Cám ơn (Xin coi kinh số 20 của mục "Kinh đọc").

   (20) KINH CÁM ƠN:
     Con cám ơn Ðức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo Thánh Ðức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con hôm nay được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Ðàng cảm ơn Ðức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cảm ơn như vậy. Amen.

11. Kinh kết thúc: Kinh Trông Cậy (Xin coi kinh số 21 của mục "Kinh đọc"), các Câu lạy (Xin coi kinh số 22 của mục "Kinh đọc"), rồi làm Dấu Thánh Giá (Xin coi kinh số 1 của mục "Kinh đọc").

   (21) KINH TRÔNG CẬY:
     Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng.
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.


   (22) CÁC CÂU LẠY:
     Lạy rất thánh Trái tim Đức Chúa Giê-su,/ - thương xót chúng con./
Lạy Trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Ma-ri-a,/ - cầu cho chúng con./
Lạy ông thánh Giu-se / là bạn thanh sạch Đức Bà Ma-ri-a trọn đời đồng trinh,/ - cầu cho chúng con./
Nữ vương ban sự bình an,/ - cầu cho chúng con./
Kính lạy Các thánh Tử đạo nước Việt Nam,/ - cầu cho chúng con./
Lạy Đức Mẹ La Vang,/ cầu cho chúng con./

   (1) DẤU THÁNH GIÁ:
     Nhân danh Cha † và Con † và Thánh † Thần †. Amen.

12. Thánh ca dâng Mẹ; rồi nếu có linh mục sẽ chúc lành cho mọi người tham dự.
13. Chuyển chương trình: Lời cám ơn và dẫn vào phần sinh hoạt.

    C) Sinh hoạt:
- Thánh ca, hiếu ca, dân ca, tình ca, ca sinh hoạt, kể chuyện, ngâm thơ, đố vui, chia sẻ.

[ Trở về mục lục - Lời Chúa - Giờ Lòng thương xót Chúa - Phụng vụ Lời Chúa CN - Kinh thường đọc - Giờ giấc - Bài hát karafun - Cha Việt chia sẻ, phần B - liên lạc ].

 

tnttbs tre ngang
Thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Ðại gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.

(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 17-4-2017, bỏ khung 2,161023; cập nhật: ngày 17-8-2020v).

 

chim bay tnttbs chim bay tnttbs
Nhạc: TNTT Tân hành ca