LINH MỤC ĐINH TUẤN VIỆT
CÁC BÀI SUY TƯ KHÁC 1
(Phần cũ, chỉ đọc)

 

 

(Xếp theo mẫu tự. Xin nhấn vào địa chỉ để đọc bài chia sẻ muốn đọc; nhiều bài tiếng Anh khác không ghi trong danh sách này)
(Virginia, ngày 27-5-2019; cập nhật: ngày 17-8-2020)

 

Các bài suy tư này chỉ đọc

  ---   "Ai có lý" (Ngày 20-9-2011)
  ---   "Án oan" (Ngày 6-6-2012)
  ---   "Ánh kim cương" (Ngày 1-10-2013).
  ---   "Ba mà một" (Ngày 25-5-2013)
  ---   "Bên lề trái tim" (Ngày 23-3-2016).
  ---   "Biết đủ" (Ngày 4-8-2013)
  ---   "Cách yêu" (Ngày 12-5-2012)
  ---   "Cám dỗ" (sơ Cẩm Vân) (Ngày 13-12-2011)
  ---   "Cao cả" (Ngày 24-3-2012)
  ---   "Chết thay" (Ngày 2-4-2012)
  ---   "Chìa khóa hạnh phúc" (Cát Thường) (Ngày 27-2-2014).
  ---   "Chôn sống" (Ngày 21-5-2012)
  ---   "Chúa ở đâu" (Ngày 9-8-2014).
  ---   "Chúng ta là tay" (Ngày 29-3-2013)
  ---   "Còn cần nữa không?" (Ngày 17-4-2015).
  ---   "Cụ Thất" (Ngày 20-9-2012)
  ---   "Dân trí" (Ngày 2-11-2012)
  ---   "Dòng chảy ngầm của sức mạnh" (Ngày 14-4-2013)
  ---   "Đứng lên" (Ngày 8-12-2012)

  ---   "Kẻ giấu mặt" (Ngày 6-10-2012)
  ---   "Kẻ gieo cỏ lùng" (Ngày 19-7-2014).
  ---   "Kẻ ngoại đạo" (Ngày 17-8-2014).
  ---   "Khác để khéo" (Ngày 15-11-2012)
  ---   "Khùng" (Ngày 30-5-2012)
  ---   "Khủng hoảng gốc" (Ngày 19-3-2012)
  ---   "Khủng hoảng về ơn gọi - Ơn gọi cho khủng hoảng" (Ngày 22-4-2013)
  ---   "Làm đẹp" (Ngày 28-11-2011)
  ---   "Mẹ có đó" (Ngày 8-3-2013)
  ---   "Mỏ than" (Ngày 22-11-2011)
  ---   "Một bí quyết hạnh phúc" (Ngày 30-9-2011)
  ---   "Một việc quan trọng: Nghỉ ngơi" (Ngày 22-7-2012)
  ---   "Nếu chết là hết…" (Ngày 22-9-2013).
  ---   "Ngủ trên sóng" (Ngày 30-4-2012)
  ---   "Người giải thoát thứ ba" (Ngày 26-4-2015).
  ---   "Người ô uế thanh sạch" (Ngày 16-2-2015).
  ---   "Nhỏ thành to" (Ngày 21-1-2012)
  ---   "Những giờ phút cuối của sứ vụ Giáo hoàng" (Ngày 1-3-2013)
  ---   "Những vị thánh kế tiếp" (Ngày 28-4-2014).
  ---   "Nước mắt dưới gầm bàn" (Ngày 5-1-2014).

  ---   "Ông Gia-kêu" (Ngày 2-11-2016).
  ---   "Quyền bình an" (Ngày 20-1-2014).
  ---   "Quyết định hiếm có" (Ngày 22-2-2015).
  ---   "Rước trộm vào nhà" (Ngày 31-10-2011)
  ---   "Sao không cất khỏi thế gian?" (Ngày 17-5-2015).
  ---   "Sao không kể người kia" (Ngày 4-4-2015).
  ---   "Sao lại cấm?" (Ngày 28-2-2015).
  ---   "Sao lại đuổi" (Ngày 7-3-2015).
  ---   "Sen trong bùn" (Ngày 19-6-2012)
  ---   "Sinh nhật chung" (Ngày 24-5-2015).
  ---   "Sống đầy" (Ngày 7-1-2013)
  ---   "Sự cao cả của một tội nhân" (Ngày 16-6-2013).

  ---   "Tên lừa đảo" (Ngày 15-1-2012)
  ---   "Tha thứ" (Ngày 7-4-2013)
  ---   "Thịt và Máu" (Ngày 2-6-2013)
  ---   "Thực sự tin" (Ngày 15-9-2012)
  ---   "Thương mình" (Ngày 15-11-2011)
  ---   "Tim đội gai" (Ngày 7-6-2013)
  ---   "Tôi cũng là vua" (Ngày 22-11-2015).
  ---   "Tôi đã yêu điều tôi không thích" (Ngày 22-1-2016).
  ---   "Tôi tưởng ... " (Ngày 29-5-2014).
  ---   "Tránh cướp giật" (Ngày 23-2-2013)
  ---   "Tránh lãng phí" (Ngày 17-4-2012)

  ---   "Ước mơ cuối đời" (Ngày 6-5-2013)
  ---   "Xin lỗi, tôi chỉ là một người chuyển quà" (Ngày 24-6-2014).
  ---   "Xứng đáng" (Ngày 4-4-2014).
  ---   "Yêu" (Ngày 14-2-2012)

 

Bài suy tư làm quen

Hẹn gặp lại

Viết hay không viết? Việt đắn đo mãi. Cuối cùng, quyết định: viết. Bởi thế, những dòng chữ anh chị em đang đọc đây được ghi xuống như một lời cầu nguyện phó thác cùng với một người bạn chí thân của Việt đang … "chuẩn bị chết".

Nhiều người biết chị (trực tiếp gặp gỡ hay qua một số bài viết của Việt) vì 'sự bác ái trong đau khổ' của chị đã để lại dấu ấn sâu xa cho cuộc đời của họ. Hiếm có ai trải qua những đau đớn tột cùng như chị, và lại càng hiếm hơn nữa những người vẫn giữ được sự tinh tuyền của đức tin ngang qua những đau đớn như thế. Mình cảm phục người phụ nữ đau yếu mong manh trong thân xác nhưng can đảm mạnh mẽ trong tinh thần ấy. Mình biết ơn người bạn đang đối diện với cái chết mà vẫn nâng đỡ niềm tin của mình vào sự sống bất diệt.

Cha mẹ chị đặt tên thánh cho chị là Mát-ta. Giống như thánh Mát-ta, cuộc đời của chị trải rộng trong yêu thương phục vụ. Trong khi ít người biết chị đã âm thầm chịu đựng gian lao đau khổ như thế nào thì nhiều người đã được biến đổi cách kì diệu qua những gặp gỡ với chị.

Một vài tiếng đồng hồ nữa thôi, trong căn phòng bệnh viện ấy, một cuộc điều trị đau đớn thập tử nhất sinh sẽ diễn ra. Một vài tiếng có thể dài như vô tận….
+++

Thầy Giêsu nói với thánh Mát-ta: "Thầy là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Thầy thì dù có chết cũng sẽ được sống; và tất cả những ai sống và tin vào Thầy sẽ không chết bao giờ. Chị có tin như vậy không?" Thánh Mát-ta thưa: "Dạ, có." (Gioan 11:25-27)

Chiều nay, trong cuộc nói chuyện có thể là lần cuối cùng, người bạn thân của mình - một phụ nữ nhỏ bé, bình thường như bao phụ nữ - nhẹ nhàng, bình an nhắn nhủ: "Nếu không còn được gặp nhau trên trần gian nữa thì hẹn ngày hội ngộ trong Thiên Đàng nhé!"

Xin cùng Việt cầu nguyện với chị và cho chị trong giây phút này.

Chân thành cảm ơn anh chị em!

               Giuse Việt, O.Carm.

See you again

Write it down or not? I kept asking myself. Finally, the decision: Yes. Therefore, what you are reading now is written down as a prayer of trust prayed with and for a very dear friend of mine who is preparing… to die.

Many know her (directly or through some of my writings) because her 'charity in suffering' has left profound impacts on their lives. Rare are those who undergo extreme pains in life like her, rarer are those who can keep the purity of faith through such pains. My deep admiration goes to this lady fragile in body and yet courageous and strong in spirit. I am grateful to this friend who is facing death and yet consolidating my faith in the eternal life.

Her parents gave her the Christian name of Martha. Like saint Martha, her life has been submerged in loving service. While very few people know of her quiet endurance of suffering and sacrifice, many have been wonderfully transformed by their encounters with her.

In only a few hours, in a hospital room, a painful treatment with little chance of survival will take place. A few hours may seem like eternity….
+++

Jesus says to Martha: "I am the resurrection and the life; he who believes in Me will live even if he dies, and everyone who lives and believes in Me will never die. Do you believe this?" Martha replies: "Yes, Lord." (John 11:25-27)

This afternoon, in our conversation (possibly the last), my close friend – a small ordinary lady like other women – gently and peacefully told me: "If we no longer have a chance to see each other on earth, see you in heaven!"

My brother/sister, please join me in praying with her and for her at this very moment.

Thank you very much!

               Giuse Việt, O.Carm. (26-9-2011)

Coi thêm (Blog):
  ---   http://only3minutes.wordpress.com/tieng-viet/h%E1%BA%B9n-g%E1%BA%B7p-l%E1%BA%A1i/
  ---   http://only3minutes.wordpress.com/english/see-you-again/

tnttbs tre ngang
Thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Ðại gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.

 

[ Trở về mục lục - Lời Chúa - Giờ Lòng thương xót Chúa - Phụng vụ Lời Chúa CN - Kinh thường đọc - Giờ giấc - Bài hát karafun - Cha Việt chia sẻ, phần B - liên lạc ].

chim bay tnttbs chim bay tnttbs
Nhạc: TNTT Tân hành ca.
(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 19-4-2017).