NƠI TẢI THÁNH CA ĐỂ HÁT

 

Dưới đây là một số địa chỉ giúp chúng ta tải những bài thánh ca theo hình thức karaokê để chúng ta hát với nhạc nền. Ai biết thêm những nơi khác, xin cho thầy Hào (bằng cách nhấn phần "Mời thăm" trên thanh mục lục rồi chọn mục "Liên lạc") biết để tiếp tục giới thiệu lên.  Phòng TNTTBS (Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei) không chịu trách nhiệm về sự thay đổi địa chỉ của các trang này khiến chúng ta không nối vào được. Xin cám ơn. Phòng Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS).

 

tnttbs tre ngang
Thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Ðại gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.

(điều chỉnh lại: Virginia, ngày 12-3-2016)

 

chim bay tnttbs chim bay tnttbs
Nhạc: TNTT Tân hành ca
(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 19-4-2017).