NƠI TẢI THÁNH CA ĐỂ HÁT

 

Dưới đây là một số địa chỉ giúp chúng ta tải những bài thánh ca theo hình thức karaokê để chúng ta hát với nhạc nền. Ai biết thêm những nơi khác, xin cho thầy Hào (bằng cách nhấn "Liên lạc"ở gần cuối trang) biết để tiếp tục giới thiệu lên. Phòng TNTTBS (Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei) không chịu trách nhiệm về sự thay đổi địa chỉ của các trang này khiến chúng ta không nối vào được, vì không thể thường xuyên kiểm lại. Xin cám ơn. Phòng Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS).

[ Trở về mục lục - Lời Chúa - Giờ Lòng thương xót Chúa - Phụng vụ Lời Chúa CN - Kinh thường đọc - Giờ giấc - Bài hát karafun - Cha Việt chia sẻ, phần B - liên lạc].

 

tnttbs tre ngang
Thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Ðại gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.

(điều chỉnh lại: Virginia, ngày 24-6-2024)

 

chim bay tnttbs chim bay tnttbs
Nhạc: TNTT Tân hành ca
(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 19-4-2017, bỏ khung 2,24624).