nhan de Danh sách Thánh ca Kim Loan, tnttbs nhan de coi hinh lon

 

Phần danh sách bài hát này liệt kê toàn bộ các bài của trang Thánh ca Kim Loan, trong các phần khác nhau, giúp mọi người có cái nhìn tổng quát về trang này, cũng như dễ kiếm bài hát cần. Xin coi giải thích ở dưới.
Hy vọng phần này giúp ích mọi người. Nhóm thực hiện, Đại Gia đình TNTTBS cũ.
(Virginia, ngày 26-5-2017, cập nhật: ngày 9-9-2019v)

  • Phần danh sách này chỉ liệt kê tên bài hát, và khi nhấn vào tên bài hát, chúng ta sẽ được dẫn qua phần có bài hát đó, ngay đầu màn ảnh khác, với những chi tiết liên hệ, để nghe, coi hay lấy bài hát đó. Những bài cùng tên sẽ ghi thêm số bài, hay số dạng khác nhau của bài đó.
  • Chính yếu là các bài Thánh ca dùng trong Phụng vụ, và phân thành các nhóm (chỉ là đề nghị) theo các phần của Thánh lễ cho dễ xếp loại. Chúng ta vẫn có thể dùng ở phần khác nếu thấy hợp. Và nếu thấy ghi thêm nhóm khác, chúng ta nên nhấn đúng nhóm cần dùng, vì ở mỗi nhóm có hướng dẫn khác nhau.
  • Những chữ viết tắt của Thánh ca Phụng vụ: ch (cầu hồn), cm (cha mẹ và đạo hiếu), cn (ca nguyện), ct (các thánh), ĐM (Đức Mẹ), dh (dâng hiến), dl (dâng lễ), Gs (mùa Giáng sinh), hl (hiệp lễ và Thánh Thể), kg (khai giảng), kl (kết lễ), mC (mùa Chay, sám hối và Tuần Thánh), mV (mùa Vọng), nl (nhập lễ), Ps (mùa Phục sinh), t5 (dâng hoa), to (tạ ơn), X (Xuân và Tết).
  • Những chữ viết tắt của Bài ca Đời thường: đt (đời tu), (gia đình), (qua đời), qh (quê hương), shv (sinh hoạt vui), T (Tết), tl (tâm linh), ty (tình yêu), vt (vườn trẻ).
  • Những chữ viết tắt khác: bl (bộ lễ), chn (giáo quyền đã chuẩn nhận), đc (đáp ca), hn (hoà nhạc), hx (hợp xướng), thtm (Tung hô Tin Mừng), tvu (thần vụ), M (bài mới), nghe (nghe có lời), nhạc (nghe không lời), VA (song ngữ Việt và Anh), xem (hình ảnh).

+++++

Vần A
- Ai sẽ nói? [Rm 10,14-15] (cn; chn) [nghe M],
- Ai muốn theo Ta [2 dạng] (dh, hl; chn) [nghe],
- Alleluia [chung: 10b] (thtm),
- Amen [2b] (cn; chn),
- Ánh sáng Phục Sinh (Ps; chn) [nghe 1 M],
- Ân tình của Chúa [Tv89] (dc).

 

Vần B
- Bạn Giêsu (vt, VA) [nghe],
- Bao kỳ công Chúa [Tv144] (đc),
- Bao la hồng ân [60, 100... năm] (4 bè - cn, to; chn),
- Bảy điều tâm niệm (gđ) [nghe],
- Bé kể cho Mẹ (vt, VA) [nghe),
- Bóng ai (gđ),
- Bố đã ra đi (ch, kl) [nghe],
- Bố mẹ đối diện tuổi già (gđ) [nghe],
- Bố ra đi (gđ, qđ) [nghe],
- Bộ lễ Thiên Thần [Angelis] (bl),
- Bước theo tiếng gọi (dh; chn),
- Bước vào nhà Chúa (nl; chn) [nghe].

 

Vần C
- Ca ngợi Chúa [Tv95] (đc),
- Ca tụng Chúa [Dn3] (cn; chn) [nghe] [nghe M],
- Cảm hóa (gđ) [nghe],
- Cánh hoa dâng Mẹ (ĐM, t5; chn) [nghe],
- Cha đã ra đi (gđ, qđ) [nghe],
- Chén cứu độ [Tv115] (đc),
- Chết là mối lợi [Pl1; Rm14; G19] (ch; chn),
- Chết với Đức Kitô (ch; chn),
- Chị Têrêsa (cn, ct; chn) [nghe],
- Chiếc áo dòng (dh; chn) [nghe],
- Cho con (cn - tl) [nghe],
- Cho nhau tình người (tl, ty) [nghe],
- Chơi vơi (tl) [nghe],
- Chúa biết con (mC; chn) [nghe M],
- Chúa chăn nuôi tôi [Tv22] (đc),
- Chúa chờ con (cn; chn) [nghe],
- Chúa của cô nương [Tv44] (đc),
- Chúa cứu độ [Tv24] (đc),
- Chúa dẫn đưa (cn; chn) [nghe],
- Chúa đã Giáng sinh (Gs; chn) [nghe],
- Chúa đã sống lại [3b] (Ps; chn),
- Chúa đã tôn vinh [Pl2] (thtm),
- Chúa gọi con về (ch; chn),
- Chúa hiển trị [Tv96] (đc),
- Chúa là con đường (cn; chn) [nghe],
- Chúa là người cha (cn; chn) [nghe M],
- Chúa là niềm vui (cn; chn) [nghe],
- Chúa là sự sáng [Tv26] (đc),
- Chúa làm chủ [Tv23] (cn - tvu; chn) [nghe M],
- Chúa luôn bên con (cn; chn) [nghe],
- Chúa ôi [Lc23] (dh; chn - đt) [nghe],
- Chúa thương gọi về (ch; chn) [nghe M],
- Chúa từ bi [Tv102] (đc),
- Chúa yêu [40 năm] (4 bè - dh, hl; chn),
- Chúc lành bữa ăn (cn; chn),
- Chúc mừng (shv) [nghe M],
- Chúc Tết Thiên Đình (X; chn) [nghe],
- Chúc tụng Chúa [Dn3] (cn - tvu; chn) [nghe M],
- Chúc tụng Chúa đi [Tv102] (đc),
- Chúc tụng danh Chúa [Tv144] (đc),
- Chúc tụng Đức Chúa [Lc1 - 10b] (cn - tvu; chn) [nghe b1,4,7,8 M],
- Chúc tụng Thiên Chúa [Ep1] (thtm),
- Chúc Xuân (gđ, T) [nghe],
- Chung lời tạ ơn [2 dạng] (dh, to; chn),
- Chung lời tri ân [30 năm] (nl, to; chn) [nghe M],
- Chứng nhân của Thầy [Tv116] (đc),
- Có Chúa bên con (hl; chn),
- Có Chúa đồng hành (kg, kl; chn) [nghe],
- Con chiên Ta [Ga10] (thtm),
- Con kêu lên Chúa [Tv129] (đc),
- Con là Thượng Tế [Tv109] (đc),
- Con nay thuộc về Chúa (cn; chn) [nghe],
- Con sẽ ca tụng [Tv137] (đc),
- Con Ta yêu dấu [Mt17] (thtm),
- Con thuộc về Chúa [2b] (dh; chn) [nghe],
- Con trở về [2b] (mC; chn) [nghe],
- Con xin phó thác (cn; chn) [nghe],
- Con xin thống hối (mC; chn),
- Cung điện nhà Chúa [Tv83] (đc),
- Cùng Chúa bước đi (kg; chn) [nghe],
- Cùng hướng lên Mẹ (2 bè - ĐM; chn) [nghe & xem],
- Cùng Mẹ tạ ơn (tl),
- Cùng tiến vào [25 năm] (nl, to; chn) [nghe M],
- Cùng vào nhà Chúa (nl; chn) [nghe],
- Cùng về nơi đây (nl; chn),
- Cùng với Chúa (cn; chn),
- Cuộc đời có Chúa (cn; chn).

 

Vần D
- Dạt dào niềm vui (nl; chn),
- Dâng lên Chúa (dl; chn) [nghe M],
- Dâng lời ngợi khen [Dn3] (cn - tvu; chn),
- Dâng lời tạ ơn (nl, to; chn),
- Dâng ngày mới (tl, vt) [nghe],
- Dâng người mẹ hiền (ch, dh; chn) [nghe],
- Dâng trào niềm vui (dh, nl; chn),
- Dòng thơ tạm biệt (gđ) [nghe].

 

 

Vần Đ
- Đáp lại tiếng gọi (ch, hl; chn) [nghe M],
- Đạt ước mơ (gđ, đt) [nghe],
- Đây quê hương (qh) [nghe],
- Đến thờ lạy Chúa (hl; chn),
- Đi theo Chúa Kitô (tl, đt) [nghe M],
- Đi về nhà Cha (ch, nl; chn),
- Điều răn mới [Ga13] (thtm),
- Đôi dòng lưu luyến (gđ, tl) [nghe],
- Đôi vần thương nhớ (gđ, tl) [nghe],
- Đổi đời (tl) [nghe M],
- Đồng quê thanh bình [hn, qh],
- Đời con [Mt26] (cn; chn - đt) [nghe],
- Đời dâng hiến (dh; chn) [nghe M],
- Đời hồng ân (dh; chn) [nghe cập nhật],
- Đời người [Tv23] (ch; chn) [nghe M],
- Đức Kitô sống trong tôi [Pl1] (hx4b; ch; chn) [nghe],
- Đức Trinh Nữ Maria (thtm),
- Được Đức Kitô [Pl3] (thtm),
- Được rước lên trời (thtm),
- Đường xưa con đi (gđ) [nghe].

 

Vần E
- Em nói thế thôi (gđ).

 

Vần G
- Giao thừa cô đơn (gđ, T) [nghe],
- Giờ phút linh thiêng (dh; chn) [nghe].

 

Vần H
- Hạnh phúc ai còn mẹ (cm; chn) [nghe],
- Hạnh phúc có Chúa (cn; chn) [nghe],
- Hạnh phúc dâng trào (nl; chn),
- Hạnh phúc thay [Lc11] (thtm),
- Hãy đến đây [Tv94 - 2b] (nl - tvu; chn),
- Hãy đến mà xem (tl, shv) [nghe & xem],
- Hãy đi rao giảng [Mt28 - bình ca] (thtm),
- Hãy sẵn sàng (mV; chn) [nghe],
- Hãy theo Ta (cn; chn) [nghe],
- Hãy thức tỉnh (mV; chn) [nghe],
- Hãy tin vào Chúa [2 Mcb7; Ga 11] (ch; chn) [nghe],
- Hãy tỉnh thức (mV; chn) [nghe],
- Hiến dâng (dh; chn) [nghe],
- Hiến lễ cuộc đời (dl; chn) [nghe],
- Hiến lễ tạ ơn (dl, to; chn) [nghe],
- Hoa dâng kính Mẹ (ĐM, t5; chn) [nghe & xem],
- Hoa hồng Tình yêu [Rôsa Lima] (ct, nl; chn) [nghe M],
- Hoàng hậu bên hữu [Tv44] (đc),
- Hôn lễ Chiên Thiên Chúa [Kh19] (cn - tvu; chn),
- Hồn con an vui (3b - ch; chn) [nghe],
- Hồn con khao khát [Tv62] (đc),
- Hồng ân Chúa [50 năm] (3 bè - dh, nl; chn),
- Hỡi bạn hiền [bình ca] (thtm),
- Hỡi toàn thể địa cầu [Tv99] [2b] (cn - tvu; chn) [nghe b1 M],
- Huyền nhiệm tình yêu (3 bè - dh, cn; chn) [nghe],
- Hướng về bố 1: xử đời (gđ) [nghe],
- Hvb2: dạy con (gđ) [nghe],
- Hvb3: đồng hành (gđ) [nghe],
- Hvb4: đức hạnh (gđ) [nghe],
- Hvb5: tài năng (gđ) [nghe],
- Hy lễ cuối đời (ch, dl; chn) [nghe],
- Hy lễ Phục Sinh (Ps, dl; chn).

 

Vần K
- Kết muôn tâm hồn (nl; chn) [nghe],
- Khóc cho một đời [2b] (tl),
- Không bao giờ quên [Is49] (cn; chn) [nghe],
- Không quên mẹ (gđ, qđ) [nghe],
- Khúc hát tri ân (4 bè - hl; chn),
- Khuyên con (gđ, ty) [nghe],
- Kiếp tàn lỡ [2 dạng] (gđ) [nghe],
- Kinh thống hối (mC - tvu; chn),
- Kính chào Đức Maria [Lc1] (thtm),
- Kính chào Đức Nữ Vương (ĐM - tvu; chn),
- Kính lạy Bà (ĐM - tvu; chn).

 

Vần L
- Lại một lần nữa (tl),
- Lạy Chúa, con đây (cn; chn) [nghe]
- Lạy Đức Mẹ Chúa Trời (ĐM - tvu; chn),
- Lạy Mẫu Nghi cao cả (ĐM - tvu; chn),
- Lạy Nữ Hoàng Thiên Quốc (ĐM - tvu; chn),
- Lấy gì ... (cn; chn) [nghe],
- Lễ dâng đời con (dl; chn) [nghe],
- Lễ vật tiến dâng (dl; chn) [nghe],
- Lên đền thánh [Tv121] (đc),
- Linh hồn tôi [Lc1 - 10b] (ĐM - tvu; chn) [ [nghe b1 b2,4,5-M]],
- Linh mục của Chúa (dh; chn) [nghe],
- Loan báo Tin mừng (cn; chn),
- Lòng hân hoan [50 năm] (4 bè - nl, to; chn),
- Lòng nhân hậu Chúa [Tv67] (đc),
- Lòng từ bi Chúa [Tv32] (đc),
- Lời ca cảm mến (cn; chn) [nghe M],
- Lời chúc đầu năm (gđ, T) [nghe],
- Lời của Chúa [Ga6] (thtm),
- Lời êm ngọt (gđ) [nghe],
- Lời kinh của bố mẹ (cm; chn) [nghe],
- Lời kinh hòa bình (cn; chn) [nghe],

 

 

- Lời Ngài tặng ban (cn; chn),
- Lời nguyện hiệp nhất [Ep4] (cn; chn),
- Lời nguyện linh mục [2Cr4] (dh; chn),
- Lời nguyện tạ ơn (cn, to; chn),
- Lời nhắn gởi (gđ) [nghe],
- Lời tạ ơn (dh, to; chn) [nghe],
- Lời thơ thương nhớ (gđ) [nghe],
- Lời tri ân (dh, to; chn) [nghe],
- Luật pháp Chúa [Tv18] (đc),
- Ly rượu trăm năm (gđ, ty) [nghe].

 

Vần M
- Máu chiên bò [Tv 40,7-9] (dl; chn) [M],
- Mất mẹ [2 dạng] (gđ, qđ) [mNam nghe],
- Mẹ đẹp như ... (ĐM; chn) [nghe M],
- Mẹ mùa Xuân (ĐM, X; chn),
- Mến Thánh Giá (cn; chn) [nghe],
- Món sườn ram (shv),
- Mong chờ [2 dạng] (gđ) [nghe],
- Mong hội ngộ (gđ) [nghe],
- Một điều răn mới [Ga13] (cn; chn),
- Một đời cảm mến [20 năm] (dh, to; chn) [nghe],
- Một kiếp con người (tl),
- Một lần nữa ... (mC; chn) [nghe],
- Mùa Noel (gđ, Gs),
- Mục tử tốt lành [Ga10] (thtm),
- Muôn câu ca mừng (tl),
- Muôn lạy Chúa [Lc2 - 2b] (cn - tvu; chn),
- Muôn người ca ngợi [Tv71] (đc),
- Mưa Đấng Thiên Sai [Is45] (mV; chn) [nghe],
- Mừng bà mừng mẹ (gđ) [nghe],
- Mừng các thánh (ct; chn),
- Mừng các thánh dòng Đa-Minh (ct; chn),
- Mừng Chúa Giáng Sinh (Gs; chn) [nghe],
- Mừng con (gđ) [nghe],
- Mừng 25 năm [2b] (cn, to; chn),
- Mừng Mẹ Thiên Chúa (3 bè - ĐM; chn),
- Mừng năm mới (tl, T),
- Mừng 50 năm (cn, to; chn) [nghe],
- Mừng ngày lập dòng (3 bè - ĐM; chn),
- Mừng rỡ reo hò [Tv66] (đc),
- Mừng sinh nhật (gđ) [nghe],
- Mừng Tết (gđ, T),
- Mừng thánh dòng (ct; chn),
- Mừng Thánh Rôsa Lima (3 bè - ct; chn) [nghe & xem],
- Mười năm hồng ân (dh, to; chn) [nghe].

 

Vần N
- Nào muôn dân [Tv94] (nl - tvu; chn),
- Nào ta hãy đến [Tv94] (nl - tvu; chn),
- Natale - Giáng Sinh (hn, Gs),
- Này con đây [Tv39 - 2b] (đc),
- Này con xin đến [Tv39] (đc),
- Năm mươi năm phục vụ (tl),
- Nâng linh hồn [Tv24] (đc),
- Nếu ai yêu mến Thầy [Ga14] (thtm),
- Ngày các con đi (gđ) [nghe],
- Ngày đầu Xuân (T),
- Ngày sinh nhật (gđ) [nghe],
- Ngày vui sinh nhật (gđ) [nghe M],
- Ngợi khen Chúa [Tv97] (đc),
- Ngũ bái (ĐM, t5; chn) [nghe & xem],
- Nguyện Chúa Trời [Tv66] (cn - tvu; chn),
- Nguyện xin hai thánh [Phêrô & Phaolô] (ct; chn),
- Người sống thanh liêm [Tv14] (đc),
- Nhớ (gđ) [nghe],
- Nhớ bố (ch, cm; chn) [nghe],
- Nhớ con cháu (gđ) [nghe],
- Nhớ hoài (gđ),
- Nhớ về cha (gđ, qđ) [nghe],
- Như một hiến lễ (dl; chn) [nghe],
- Những người bé mọn [Mt11] (thtm),
- Niềm tin của chúng ta [Rm6; 8] (ch; chn),
- Niềm vui (gđ)
- Niềm vui được thứ tha (cn; chn),
- Niềm vui mười năm (gđ),
- Nỗi lòng (tl) [nghe],
- Nỗi nhớ (tl) [nghe],
- Nỗi niềm (gđ, T) [nghe],
- Nơi chúng con dung thân [Tv89] (đc),
- Nuối tiếc (tl) [nghe],
- Nương cánh Chúa [Tv90] (cn - tvu; chn).

 

Vần O
- Ôi ánh sáng [Đaminh] (ct; chn)
- Ôi phút giây (2 bè - dh; chn) [nghe],
- Ở lại trong tình yêu [Ga15] (thtm),
- Ơn phù trợ tôi [Tv120] (đc).

 

Vần P
- Phút hồi tâm (mC - tvu; chn) [M],
- Phúc thay [Mt5] (thtm).

 

Vần Q
- Quà tặng tình yêu (Gs; chn) [nghe].
- Quê nhà đẹp đẽ (qh) [nghe].

 

Vần R
- Reo mừng Thiên Chúa [Tv46] (đc).

 

 

Vần S
- Sao Chúa bỏ con? [Tv21] (đc),
- Shout for joy (3 bè - shv) [nghe],
- Sinh nhật buồn (gđ) [nghe M],
- Sinh nhật thứ 60 (gđ) [nghe M],
- Sinh nhật vui (gđ),
- Sống chết cho Chúa [Rm14; Pl1] (3 bè - ch; chn) [nghe],
- Sống vui bên nhau [Tv132] (thtm),
- Sức tàn (tl) [nghe].

 

Vần T
- Ta là sự phục sinh (ch; chn) [nghe],
- Ta là sự sáng [Ga8] (thtm),
- Ta là sự sống lại (ch; chn) [nghe],
- Tạ ơn ban chiều (tl, vt) [nghe],
- Tạ ơn Chúa (cn, to; chn) [nghe],
- Tạ ơn Chúa Cha [Cl3] (thtm, to),
- Tám mối phúc thật [Mt5] (cn; chn),
- Tán dương Ngài [Tv21] (đc),
- Tâm tư bố (gđ) [nghe],
- Tâm tư hân hoan [60 năm] (dh, nl, to; chn),
- Tất cả là hồng ân [25 năm] (dh, to; chn) [nghe]
- Tết về nhớ con [2 dạng] (gđ) [nghe],
- Thánh Monica [4b] (ct; chn) [b1 nghe],
- Thánh Rôsa Lima [3b] (ct; chn) [b2 nghe 3 M],
- Thao thức (tl) [nghe],
- Thập giá Chúa [Gl6] (thtm),
- Thầy gọi các con [Ga15] (thtm),
- Thầy là cây nho [Ga15] (thtm),
- Thầy là đường [Ga14] (thtm),
- Thế hệ gia đình (gđ) [nghe],
- Thu mong ước (tl) [nghe],
- Tìm ánh sao [Mt2] (cn; chn - đt) [nghe],
- Tìm về cõi lòng (cn; chn) [nghe],
- Tình anh em (gđ) [nghe M],
- Tình bố (gđ) [nghe],
- Tình cha (cm; chn) [nghe],
- Tình mẹ (1: cm; chn - 2: ) [nghe],
- Tình mẹ cha (cm; chn) [nghe],
- Tình người (tl, ty) [nghe],
- Tình thương Chúa [Tv84] (thtm),
- Toccata (hn),
- Tôi chúc tụng Chúa [Tv33] (đc),
- Tôi ra đi (ch; chn) [nghe],
- Tôi sẽ bước đi [Tv115] (đc),
- Tôi thú nhận (mC - tvu; chn) [nghe M],
- Tro bụi (mC; chn) [nghe],
- Trọn đời con (ch; chn) [nghe M],
- Trong tình hiệp nhất (hl; chn),
- Trở nên khó nghèo [2Cr] (thtm),
- Trở về (sh; chn),
- Trước mộ (gđ, qđ) [nghe],
- Từ độ thanh xuân (dh; chn) [nghe M],
- Từng bước đường (cn; chn).

 

Vần U
- Ưu tư (gđ) [nghe].

 

Vần V
- Vang lên cung đàn (nl; chn),
- Vào năm học mới [2b] (kg, nl; chn) [nghe],
- Vắng con (gđ) [nghe],
- Vắng mẹ (gđ) [nghe],
- Vắng nhau (gđ) [nghe],
- Vần thơ thương nhớ (tl) [nghe],
- Về nhà Cha [G 19] (ch; chn) [nghe],
- Vì ai (đt) [nghe],
- Vì tình yêu (4 bè - dh; chn) [nghe],
- Vui bên nhau (gđ) [nghe],
- Vui lễ vắng con (gđ, Gs) [nghe].

 

Vần W
- We are one (3 bè - shv) [nghe].

 

Vần X
- Xa mẹ [3b] (ch, cm; chn) [nghe],
- Xác tín trọn đời [2 dạng] (dh; chn) [nghe],
- Xin Chúa đến (mV; chn), [nghe],
- Xin dâng lên Mẹ (ĐM; chn) [nghe],
- Xin hãy đến [Tv145] (đc),
- Xin hãy phán [1Sm] (thtm),
- Xin Ngài củng cố [Tv89] (đc),
- Xin ngự vào lòng (hl; chn),
- Xin ơn hiệp nhất (cn; chn) [nghe],
- Xin phù trợ con [Tv39] (đc),
- Xin thương cứu độ [Tv79] (đc),
- Xin thương xót con (mC; chn) [nghe],
- Xin tri ân (cn, to; chn),
- Xuân hy vọng (gđ, T) [nghe],
- Xuân nhớ (gđ, T) [nghe],
- Xuân vắng cha (ch, cm; chn) [nghe],
- Xuân vắng con (gđ, T) [nghe],
- Xuân xa con (gđ, T) [nghe],
- Xướng đáp Kinh tối [2b] (cn - tvu; chn).

 

Vần Y
- Ý Chúa nhiệm mầu (tl, đt) [nghe].

 

anh nen soi Thanh Kinh duoi - Thánh ca KL - tnttbs
Thân ái trong Chúa Kitô,
Nhóm thực hiện và liên lạc: Ðại gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.