tnttbs tua danh sach

 

CÁC THÀNH VIÊN ĐÃ QUA ĐỜI

tnttbs vach hong

Đây là danh sách các thành viên Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) đã qua đời. Trong tình liên đới, xin tất cả nhớ đến những thành viên này trong kinh nguyện của mình, nhất là vào dịp giỗ.
Xin nhấn vào đây để coi hình, xưa và nay, của các thành viên đã qua đời, mà gia đình hiện có được. Nếu ai có thêm chi tiết gì, hay hình ảnh xưa và nay của các thành viên này, hay biết thêm thành viên nào khác đã qua đời, thuộc bất cứ thời điểm nào, mà chưa có trong danh sách dưới đây, xin vui lòng chia sẻ với thầy phụ trách trang gia đình, bằng cách liên lạc trực tiếp hay nhấn mục "Liên lạc" ở phần "Mời thăm" của trang "Mục lục", để thầy bổ túc. Xin cám ơn sự cộng tác này.

Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) cũ.

(Adelaide, ngày 12-12-2009 - Cập nhật: Kẻ Sặt, ngày 13-8-2023)

 • HT glv Giuse Trần Đình Cường: sinh thứ năm ngày 10-10-1968, qua đời Chúa nhật ngày 1-4-2018, nơi ở cuối là Pennsylvania, Mỹ, mb947 tới Bidong tháng 1-1988 rời Sungei tháng 2-1990; vợ Trịnh t Ánh Tuyết. (Virginia, ngày 4-4-2018).
 • glv Rôsa Vũ t Anh Đào: sinh thứ tư ngày 18-10-1967, qua đời thứ hai ngày 6-6-2016, nơi ở cuối là Orlando, Florida, Mỹ, mc139 tới Bidong thứ năm 22-9-1988 rời Sungei thứ năm 26-7-1990; em AN Maria Gôrétti Vũ t Ánh Phượng. (Virginia, ngày 28-4-2017).
 • TN giúp lễ Vixentê Trần Tấn Đạt: sinh thứ tư ngày 1-12-1975, qua đời thứ ba ngày 17-11-2020 , nơi ở cuối là Nashville, Tennesse, Mỹ, mc498; không thân nhân ở Mỹ. (Virginia, ngày 21-11-2020).
 • Cha TU Giuse Lại v Đoàn: sinh Chúa nhật ngày 27-1-1946, qua đời thứ năm ngày 4-5-2017, nơi ở cuối là San Diego, California, Mỹ, mc139 tới Bidong thứ năm 22-9-1988 rời Sungei Chúa Nhật 29-4-1990, linh mục triều. (Virginia, ngày 9-5-2017).
 • Cha TU Vixentê Ng Tiến Hải: sinh thứ bẩy ngày 6-10-1945, qua đời thứ bảy ngày 4-6-1994, nơi ở cuối là Melbourne, Úc, mc002 tới Bidong thứ năm 21-4-1988 rời Sungei thứ sáu 28-7-1989, linh mục dòng Đa Minh.
 • Cha TU Ðaminh Ðinh Xuân Hải: sinh thứ sáu ngày 15-8-1924, qua đời thứ bảy ngày 14-2-1998, nơi ở cuối là Texas, Mỹ, mc002 tới Bidong thứ năm 21-4-1988 rời Sungei Chúa Nhật 27-11-1989, linh mục triều.
 • NSđt Phêrô Trần v Hảo: sinh thứ tư ngày 28-3-1973, qua đời thứ sáu ngày 1-7-2016, nơi ở cuối là Houston, Texas, Mỹ, mc219 tới Bidong năm 1989 rời Sungei thứ năm 7-6-1990; hai con Hubert và Sophia. (Virginia, ngày 28-4-2017).
 • TN Tôma Ng Khắc Chí Hiếu: sinh thứ tư ngày 30-4-1975, qua đời Chúa nhật ngày 14-5-2000, nơi ở cuối là Florida, Mỹ, mc078 tới Bidong thứ bẩy 21-5-1988 rời Sungei thứ năm 24-8-1989; chị NS Maria Ng Ngọc Huyền Trân.
 • ĐT Phêrô Ng Thế Hùng / Nghiệp: sinh thứ tư ngày 20-9-1961, qua đời thứ tư ngày 25-3-2009, nơi ở cuối là bắc California, Mỹ, mb827 tới Bidong năm 1987 rời Sungei năm 1989; vợ Maria Ng Thái Hồng và con trai Tân / Kent.
 • NS Antôn Đinh Quốc Huy: sinh thứ năm ngày 8-11-1973 (giấy tờ 1974), qua đời thứ bẩy ngày 12-8-2023, nơi ở cuối là St Petersburg, Florida, Mỹ, mc453 tới Bidong thứ tư ngày 17-5-1989 rời Sungei thứ ba 18-1-1994; vợ Têrêsa Lương Ngọc Bích, và 4 con Paul Philip / Minh, Monica Davina / Na / Thùy Anh, Joseph Jayson / Tâm, (1,13823) Anna Elaine / Quỳnh Anh. (Kẻ Sặt, ngày 13-8-2023).
 • cố vấn Sơ Joan Campbell: sinh thứ năm ngày 26-7-1928, qua đời Chúa Nhật ngày 22-9-2019, nơi ở cuối là Geelong, Victoria, Úc, dòng Mercy, hiệu trưởng trường tiểu học Bidong khoảng những năm 1985 đến 1995; NSđp Sr Ng Đoàn Phương Mai mc582 cùng dòng. (MỚI Virginia, ngày 28-11-2022).
 • ANđt Martinô Ng Ngọc Duy Khiêm: sinh thứ năm ngày 13-4-1978, ngày qua đời (chưa rõ), nơi ở cuối là Mỹ (chưa rõ tiểu bang), mc (chưa rõ số tầu) rời Sungei thứ năm 17-5-1990.
 • ĐT Giuse Ng Đăng Khoa: sinh thứ hai ngày 10-9-1961, qua đời thứ sáu ngày 18-3-2022, nơi ở cuối là Edmonton, Alberta, Canada, mb927 tới Bidong tháng 2-1988 [4 Tết] rời Sungei thứ ba 10-10-1989; vợ Vy t Kim Hồng, và 4 con gái Vy, Uyên, Tâm và Linh. (Virginia, ngày 20-3-2022).
 • AN Rôsa Mai Thu Khương: sinh Chúa nhật ngày 14-7-1974, qua đời thứ ba ngày 19-5-1998, nơi ở cuối là Melbourne, Úc, pb871 tới Bidong tháng 5-1983 rời Sungei tháng 11-1984; chị NS Maria Mai Thu Quyên. (Virginia, ngày 28-4-2010).
 • NS Têrêsa Ng t Ngọc Loan: sinh thứ sáu ngày 22-9-1972, qua đời thứ năm ngày 7-4-1994, nơi ở cuối là Texas, Mỹ, mb995 tới Bidong năm 1988 rời Sungei thứ ba 18-4-1989; chị NS Maria Ng t Ngọc Thu.
 • HT Laurensô Hoàng Bá Luyện / Long / Tâm: sinh thứ ba ngày 23-4-1968, qua đời thứ hai ngày 14-11-2022, nơi ở cuối là New Westminster, Vancouver, Canada, mb743 tới Bidong tháng 3-1987 rời Sungei thứ hai 17-10-1988; vợ Quyên / Samantha T Wong, và 2 con trai David và Dallas. (MỚI Virginia, ngày 28-11-2022).
 • NSđt Martinô Ng Nhật Minh: sinh thứ hai ngày 3-3-1975, qua đời thứ năm ngày 29-4-2021, nơi ở cuối là Sacramento, Cali, Mỹ, mc364 tới Bidong thứ hai 27-3-1989 rời Sungei thứ ba 26-3-1991; vợ Phạm t Thanh Mai, con trai Hoàng Vincent và con gái Hiếu Sophia; anh NS Ng Thanh Liêm. (Virginia, ngày 22-5-2021).
 • NS-PT Đaminh Phạm v Minh / Phong: sinh thứ bẩy ngày 20-12-1969, qua đời thứ tư ngày 7-4-2004, nơi ở cuối là Adelaide, Nam Úc, mb232 tới Bidong năm 1981 rời Sungei năm 1986; mẹ Thể.
 • ANđt Inê Ng t Kim Phụng: sinh thứ sáu ngày 25-2-1977, qua đời thứ năm ngày 21-9-1995, nơi ở cuối là Florida, Mỹ, mc078 tới Bidong thứ bẩy 21-5-1988 rời Sungei thứ năm 24-8-1989; chị NS Maria Ng Ngọc Huyền Trân.
 • NS Antôn Trần Quang Thông: sinh thứ ba ngày 12-10-1971, qua đời thứ ba ngày 19-7-2022, nơi ở cuối là Adelaide, Nam Úc, Úc, mc323 tới Bidong thứ bẩy 15-4-1989 rời Sungei Chúa Nhật 29-4-1990; vợ Bùi t Mỹ Hằng, và 3 con gái Họa My, Yến My, và Genevieve Huyền My; em trai kế NS Trần Quang Thi. (MỚI Virginia, ngày 28-11-2022).
 • NS Đaminh Lê Minh Thuận: sinh thứ năm ngày 9-7-1970, qua đời thứ ba ngày 27-3-2012, nơi ở cuối là kênh B, Hậu Giang, Việt Nam, mc399 tới Bidong thứ sáu 14-4-1989, rời Sungei năm 1992; vợ Ng t Ngọc Bích. (Virginia, ngày 27-3-2012).
 • AN Maria Huỳnh t Thanh Thủy: sinh thứ hai ngày 12-2-1979, qua đời thứ tư ngày 21-12-2011, nơi ở cuối là Sydney, Úc, mc172 tới Bidong Chúa nhật 16-11-1988 rời Sungei thứ năm 3-5-1990; ba Phong mẹ Hương. (Virginia, ngày 1-4-2012).
 • HT Maria-Têrêsa Trần t Tin: sinh thứ tư ngày 25-11-1959, qua đời thứ bẩy ngày 21-5-1983, nơi ở cuối là Adelaide, Úc, pb475 tới Bidong tháng 2-1982 rời Sungei thứ tư 19-5-1982; em họ HT Maria Trần Bảo Thu Oanh. (Virginia, ngày 24-12-2017).
 • TN Giuse Ng Phương Trường: sinh Chúa nhật ngày 4-9-1977, qua đời thứ ba ngày 11-8-1998, nơi ở cuối là California, Mỹ, mc360 tới Bidong thứ ba 22-3-1989 rời Sungei năm 1991; anh TN Giacôbê Ng Phụng Phuơng Trình.
 • TN Vixentê Trần Quốc Tuấn: sinh năm 1974, qua đời thứ hai ngày 10-11-2008, nơi ở cuối là bắc California, Mỹ, mb947 tới Bidong tháng 3-1988 rời Sungei năm 1989; mẹ Nga.
 • TN Vixentê Tạ Quốc Việt: sinh thứ hai ngày 11-8-1975, qua đời thứ năm ngày 15-3-2001, nơi ở cuối là Washington, Mỹ, mc154 tới Bidong năm 1988 rời Sungei thứ năm 29-8-1989; em TN Maria Tạ Ng Hồng Vân.

Trở về [ trang mục lục ].
- Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) cũ -

tnttbs vach xanh

 

mat troi loe tnttbs mat troi loe tnttbs
Xin mở nhạc nếu thích nghe.
Nhạc: Tình của người đã chết
.
(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 19-4-2017).