tnttbs tua danh sach

 

CÁC THÀNH VIÊN ĐÃ QUA ĐỜI

tnttbs vach hong

Đây là danh sách các thành viên Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) đã qua đời. Trong tình liên đới, xin tất cả nhớ đến những thành viên này trong kinh nguyện của mình, nhất là vào dịp giỗ.
Xin nhấn vào đây để coi hình, xưa và nay, của các thành viên đã qua đời, mà gia đình hiện có được. Nếu ai có thêm chi tiết gì, hay hình ảnh xưa và nay của các thành viên này, hay biết thêm thành viên nào khác đã qua đời, thuộc bất cứ thời điểm nào, mà chưa có trong danh sách dưới đây, xin vui lòng chia sẻ với thầy phụ trách trang gia đình, bằng cách liên lạc trực tiếp hay nhấn mục "Liên lạc" ở phần "Mời thăm" của trang "Mục lục", để thầy bổ túc. Xin cám ơn sự cộng tác này.

Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) cũ.

(Adelaide, ngày 12-12-2009 - Điều chỉnh: Virginia ngày 4-4-2018)

 • HT glv Giuse Trần Đình Cường: sinh thứ năm ngày 10-10-1968, qua đời Chúa nhật ngày 1-4-2018, nơi ở cuối là Pennsylvania, Mỹ, mb947 tx188 rx290; vợ Trịnh t Ánh Tuyết. (MỚI Virginia, ngày 4-4-2018).
 • glv Rôsa Vũ t Anh Đào: sinh thứ tư ngày 18-10-1967, qua đời thứ hai ngày 6-6-2016, nơi ở cuối là Orlando, Florida, Mỹ, mc139 t5,22988 r5,26790; em AN Maria Gôrétti Vũ t Ánh Phượng. (Virginia, ngày 28-4-2017).
 • Cha TU Giuse Lại v Đoàn: sinh Chúa nhật ngày 27-1-1946, qua đời thứ năm ngày 4-5-2017, nơi ở cuối là San Diego, California, Mỹ, mc139 t5,22988 r1,29490, linh mục triều. (Virginia, ngày 9-5-2017).
 • Cha TU Vixentê Ng Tiến Hải: sinh thứ bẩy ngày 6-10-1945, qua đời thứ bảy ngày 4-6-1994, nơi ở cuối là Melbourne, Úc, mc002 t5,21488 r6,28789, linh mục dòng Đa Minh.
 • Cha TU Ðaminh Ðinh Xuân Hải: sinh thứ sáu ngày 15-8-1924, qua đời thứ bảy ngày 14-2-1998, nơi ở cuối là Texas, Mỹ, mc002 t5,21488 r1,271189, linh mục triều.
 • NSđt Phêrô Trần v Hảo: sinh thứ tư ngày 28-3-1973, qua đời thứ sáu ngày 1-7-2016, nơi ở cuối là Houston, Texas, Mỹ, mc219 t89 r5,7690; hai con Hubert và Sophia. (Virginia, ngày 28-4-2017).
 • TN Tôma Ng Khắc Chí Hiếu: sinh thứ tư ngày 30-4-1975, qua đời Chúa nhật ngày 14-5-2000, nơi ở cuối là Florida, Mỹ, mc078 t7,21588 r5,24889; chị NS Maria Ng Ngọc Huyền Trân.
 • ĐT Phêrô Ng Thế Hùng / Nghiệp: sinh thứ tư ngày 20-9-1961, qua đời thứ tư ngày 25-3-2009, nơi ở cuối là bắc California, Mỹ, mb827 t87 r89; vợ Maria Ng Thái Hồng và con trai Tân / Kent.
 • ANđt Martinô Ng Ngọc Duy Khiêm: sinh thứ năm ngày 13-4-1978, ngày qua đời (chưa rõ), nơi ở cuối là Mỹ (chưa rõ tiểu bang), mc (chưa rõ số tầu) r5,17590.
 • AN Rôsa Mai Thu Khương: sinh Chúa nhật ngày 14-7-1974, qua đời thứ ba ngày 19-5-1998, nơi ở cuối là Melbourne, Úc, pb871 tx583 rx1184; chị NS Maria Mai Thu Quyên. (Virginia, ngày 28-4-2010).
 • NS Têrêsa Ng t Ngọc Loan: sinh thứ sáu ngày 22-9-1972, qua đời thứ năm ngày 7-4-1994, nơi ở cuối là Texas, Mỹ, mb995 t88 r3,18489; chị NS Maria Ng t Ngọc Thu.
 • NS-PT Đaminh Phạm v Minh / Phong: sinh thứ bẩy ngày 20-12-1969, qua đời thứ tư ngày 7-4-2004, nơi ở cuối là Adelaide, Nam Úc, mb232 t81 r86; mẹ Thể.
 • ANđt Inê Ng t Kim Phụng: sinh thứ sáu ngày 25-2-1977, qua đời thứ năm ngày 21-9-1995, nơi ở cuối là Florida, Mỹ, mc078 t7,21588 r5,24889; chị NS Maria Ng Ngọc Huyền Trân.
 • NS Đaminh Lê Minh Thuận: sinh thứ năm ngày 9-7-1970, qua đời thứ ba ngày 27-3-2012, nơi ở cuối là kênh B, Hậu Giang, Việt Nam, mc399 t6,14489, r92; vợ Ng t Ngọc Bích. (Virginia, ngày 27-3-2012).
 • AN Maria Huỳnh t Thanh Thủy: sinh thứ hai ngày 12-2-1979, qua đời thứ tư ngày 21-12-2011, nơi ở cuối là Sydney, Úc, mc172 t1,161188 r5,3590; ba Phong mẹ Hương. (Virginia, ngày 1-4-2012).
 • HT Maria-Têrêsa Trần t Tin: sinh thứ tư ngày 25-11-1959, qua đời thứ bẩy ngày 21-5-1983, nơi ở cuối là Adelaide, Úc, pb475 tx282 r4,19582; em họ HT Maria Trần Bảo Thu Oanh. (Virginia, ngày 24-12-2017).
 • TN Giuse Ng Phương Trường: sinh Chúa nhật ngày 4-9-1977, qua đời thứ ba ngày 11-8-1998, nơi ở cuối là California, Mỹ, mc360 t3,22389 r91; anh TN Giacôbê Ng Phụng Phuơng Trình.
 • TN Vixentê Trần Quốc Tuấn: sinh năm 1974, qua đời thứ hai ngày 10-11-2008, nơi ở cuối là bắc California, Mỹ, mb947 tx388 r89; mẹ Nga.
 • TN Vixentê Tạ Quốc Việt: sinh thứ hai ngày 11-8-1975, qua đời thứ năm ngày 15-3-2001, nơi ở cuối là Washington, Mỹ, mc154 t88 r5,29889; em TN Maria Tạ Ng Hồng Vân.

Trở về [ trang mục lục ].
- Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) cũ -

tnttbs vach xanh

 

mat troi loe tnttbs mat troi loe tnttbs
Xin mở nhạc nếu thích nghe.
Nhạc: Tình của người đã chết
.
(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 19-4-2017).