tnttbs tua hinh

tnttbs vach xanh

Dưới đây là những kho hình hiện đang hoạt động. Dịch vụ các kho hình cũ đã đóng và không còn phục vụ nữa.
- Gia đình tạm thời cố gắng đưa hình lên lại dần dần ở facebook, tuy dung lượng nhỏ hơn hình gốc, nhưng là cách chia sẻ hình hiện giờ (cho tới khi có dịch vụ tốt hơn). Thầy phụ trách vẫn giữ toàn bộ hình gốc với kích thước nguyên thủy cho những ai cần.
- Cũng xin các thành viên liên lạc thầy phụ trách trang gia đình TNTTBS này để cho mượn hình thời gian trại tị nạn còn giữ được, và cho biết chi tiết hay tên người trong hình. Xin cám ơn sự tiếp tay quý giá này. Những hình mượn, hay lấy ở facebook của thành viên, đều ghi chú tên tắt người giữ hình.
- Trong thời gian này, xin năng vào phần này, hay phần "Tin tức", để biết thông tin về hình mới đưa lên.
Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS). (Adelaide, ngày 11-12-2009)

tnttbs vach xanh

Hình ở Facebook:

      Hình sinh hoạt TNTTBS rất nhiều, và cần bổ túc chi tiết khi có thể, nên phải đưa lên dần, và đã bắt đầu đưa lên lại tại dịch vụ này từ ngày 31-1-2015 (từ ngày 1-3-2018 đã tạm thời ngưng đưa hình lên thêm vì đã có nhóm lạm dụng -vir25-8-2021). Chúng ta có ba cách để coi hình.

---+++--- Dùng địa chỉ chính và đơn giản:
https://www.facebook.com/ThieuNhiThanhThePBidongSungeiB/
Sau khi vào, xin nhấn "photos" (hình) ở cột bên tay trái, rồi ở phần "Albums" (các cuốn hình) xin nhấn "see all" (coi tất cả).
---+++--- Dùng địa chỉ vào trực tiếp các bộ hình:
https://www.facebook.com/ThieuNhiThanhThePBidongSungeiB/photos_stream?tab=photos_albums/
Vào xong, xin nhấn "see all" (coi tất cả; ở bên phải, đối diện với chữ "Albums"), rồi chọn bộ hình muốn coi.
---+++--- Dùng danh sách các bộ hình: Xin nhấn tên bộ hình muốn coi, theo danh sách ở dưới đây, để vào thẳng nơi đó. Và để dễ dàng, chúng ta nên trở lại danh sách này để lựa bộ hình khác muốn coi. (Virginia, ngày 31-1-2015).

 • Canada 2017: gặp ở Toronto, Ontario: 19-22/10/2017 - phần 2: Tiếp tục buổi gặp gỡ chung của nhóm TNTTBS Toronto và thời gian sau đó. Địa điểm chính là tiệm của NSđt Ng Đại Long mc012 ở Mississauga. (Virginia, ngày 3-1-2018).
 • TNTTBS: những nét chính họp mặt Nối Vòng Tay: Những hình tiêu biểu cho các lần họp mặt Nối Vòng Tay bao gồm nhiều nước, hay chỉ trong quốc gia. Cuốn hình này chỉ giới thiệu mấy nét chính. Mỗi lần họp mặt đều có cuốn hình riêng với các chi tiết trong hình. Còn tiếp tục đưa hình lên. (Virginia, ngày 19-2-2018).
 • TNTTBS: những nét chính gặp gỡ nhóm hay miền: Những hình tiêu biểu cho các lần gặp gỡ nhóm (phạm vi nhỏ) hay miền (bao gồm vùng phụ cận). Cuốn hình này chỉ giới thiệu các lần gặp gỡ. Mỗi lần gặp gỡ đều có cuốn hình riêng với các chi tiết trong hình. Hiện chưa đưa lên hết. (Virginia, ngày 19-2-2018).
 • Canada 2017: gặp ở Toronto, Ontario: 19-22/10/2017: Nhóm Toronto có dịp gặp nhau trở lại, với một số lần đầu gặp lại nhau. Đặc biệt có thêm sự góp mặt từ Sydney (Úc); cũng như từ Boston, Massachusetts và Westland, Michigan (Mỹ). Địa điểm chính là tiệm của NSđt Ng Đại Long mc012, Ido Cafe ở Mississauga. (Virginia, ngày 24-12-2017).
 • Canada 2017: gặp ở Saskatoon, Saskatchewan: 18-19/10/2017: Tới nay vẫn chưa tìm ra thành viên TNTTBS cũ nào ở tỉnh bang này, nhưng có mấy thầy. Tiếc rằng tu Ng Thế Đương pb416 phải đi học ở Rôma. (Virginia, ngày 24-12-2017).
 • Canada 2017: gặp ở Edmonton, Alberta: 15-17/10/2017: Lần đầu tiên gặp gỡ chung ở Edmonton với sự góp mặt của Calgary. Địa điểm nhà TNđt Đỗ t Thu Vân mc126. Sau đó thêm nhà HT Phạm Đức Duy mc162. (Virginia, ngày 27-11-2017).
 • Canada 2017: gặp ở Calgary, Alberta: 12-14/10/2017: Tuy là nhóm nhỏ, lần đầu tiên gặp gỡ chung ở Calgary. Địa điểm nhà HT Võ Hoàng mb612, rồi nhà 2 chị em ANpt Ng t Thùy Hương & AN Ng t Thùy Trang mb985. (Virginia, ngày 19-11-2017).
 • Canada 2017: gặp ở Vancouver, BC: 9-11/10/2017: Lần đầu tiên gặp gỡ chung ở Vancouver. Địa điểm nhà HT Hoàng Bá Luyện mb743 ở New Westminster. Từ 1 thành viên nên một nhóm. Thêm sự góp phần từ Mỹ. (Virginia, ngày 19-11-2017).
 • Sungei Besi 15-4-1990: trại "Khải Hoàn" mừng Phục Sinh: Phân làm 5 liên đội gồm cả Ấu, Thiếu và Nghĩa. Mỗi liên đội do một đội trưởng Nghĩa phụ trách, với một phó Nghĩa, một phó Thiếu, và một phó Ấu. Đoàn trưởng là Đoàn Kim Việt mb796, với cha TU Lại v Đoàn mc139. (Virginia, ngày 19-6-2017).
 • Sungei Besi 1990: trại "Hoa Xuân" mừng Tết Canh Ngọ ngày 28-1: Bao gồm 3 khu vườn hoa: Hồng cho ngành Nghĩa, Mai cho ngành Thiếu, và Cúc cho ngành Ấu. (Virginia, ngày 11-6-2017).
 • Sungei Besi 1984-1985 tổng hợp: Một số hình chung, nhóm và riêng ở Sungei. Xin mọi người giúp bổ túc tên. Xin cám ơn sự tiếp tay này, cũng như cám ơn HT Ng t Thu Lan pb734 cho mượn hình. (Virginia, ngày 15-5-2017).
 • Cờ đoàn: Một số hình ảnh cờ đoàn TNTTBS sưu tập được. Xin các thành viên khác giúp bổ túc thêm hình cờ đoàn, càng rõ càng tốt. Xin cám ơn sự tiếp tay! (Virginia, ngày 30-4-2017).
 • Bidong Sungei - thành viên qua đời: Hình xưa và nay. Xin mọi người giúp bổ túc thêm hình và thông tin. (Virginia, ngày 16-2-2015, cập nhật ngày 8-5-2017).
 • Bidong Sungei 1982 sinh hoạt: Gồm cả hình ở Bidong và Sungei. Rất tiếc là không có đủ thông tin để ghi trên hình (xin mọi người giúp bổ túc). Xin cám ơn tu Trần Thế Quyền pb435 chia sẻ hình. (Virginia, ngày 31-1-2015).
 • Bidong Sungei 1982-1985 sinh hoạt: Gồm cả hinh Bidong & Sungei. Chưa trọn vẹn các thông tin. Xin cám ơn ĐT Trần Quang Thoại pb646 chia sẻ hình. (Virginia, ngày 5-2-2015).
 • Sungei Besi 1985-1988 tổng hợp: Gồm hình tổng hợp các loại trong thời gian này, dù không đủ thông tin. Hy vọng có dịp mượn lại các trưởng giữ hình để có hình phẩm chất hơn. (Virginia, ngày 7-2-2015).
 • Bidong 1988 sinh hoạt: Bao gồm các sinh hoạt khác nhau: Trại Rạng Đông, rửa tội & rước lễ lần đầu, một số sinh hoạt & chào cờ, Giáng Sinh, trại Đoàn Kết. Phần lớn hình trong nhà mờ vì máy chụp yếu pin. (Virginia, ngày 31-1-2015).
 • Bidong 1989 sinh hoạt: Bao gồm một số sinh hoạt & picnic, cũng như các lớp giáo lý thiếu nhi và các giáo lý viên. (Virginia, ngày 31-1-2015).
 • Sungei 1989: trại "Phục Sinh" ngày 2-4: Gồm cả hình cắm trại & văn nghệ mừng Phục Sinh ngày 2-4-1989. (Virginia, ngày 5-2-2015).
 • Sungei Besi 1989: sa mạc "Phục Vụ" ngày 6-5: Sa mạc huấn luyện Đội trưởng Đội phó lần đầu tiên. (Virginia, ngày 11-2-2015).
 • Sungei Besi 1989: trại "Hiệp Nhất" ngày 28-5: Mừng lễ Thánh Thể, hay Mình Máu Thánh Chúa, bổn mạng của phong trào. (Virginia, ngày 12-2-2015).
 • Sungei Besi 1989: múa văn nghệ: Hai bài múa: "Lá Sol Mì" mừng ngày 19-6 của Ấu nhi vào thứ tư ngày 21-6-1989, và "Chiều lên bản Thượng" mừng ngày Liên hiệp quốc vào thứ tư ngày 25-10-1989. (Virginia, ngày 22-3-2015).
 • Sungei Besi 1989: Trại "Trung Thu" ngày 17-9: Gồm trại Trung Thu và hoạt cảnh "Chú Cuội và cây đa" của ngành Thiếu ngày17-9-1989, và Lửa trại trông trăng ngày 15-9-1989 ở Sungei Besi. Mỗi đội Nghĩa liên kết với đội Ấu để hỗ trợ. (Virginia, ngày 7-3-2015).
 • Sungei Besi 1989: Sa mạc "Về Đất Hứa" ngày 14-10: Huấn luyện đợt hai đội trưởng đội phó cho ba ngành vào thứ bẩy. (Virginia, ngày 15-3-2015).
 • Sungei Besi 1989: Trại "Thánh Gia" ngày 31-12: Gồm trại đoàn Thánh Gia dịp mừng Chúa Giáng Sinh vào Chúa nhật ngày 31-12-1989, cùng với picnic chuẩn bị cho ngành Thiếu vào thứ bẩy ngày 9-12-1989 và cho ngành Nghĩa vào thứ bẩy ngày 16-12-1989. Trại chia làm 3 khu: khu Hài Nhi cho ngành Ấu, khu Thánh Mẫu cho ngành Thiếu, và khu Thánh Cả cho ngành Nghĩa. Tiếc là các em Ấu nam hóa trang nhiều và còn nhỏ nên khó nhận ra tên. (Virginia, ngày 31-3-2015).
 • Sungei Besi 1990: phong nhậm đội trưởng đội phó ngày 9-12: Tối trước ngày thầy trợ úy jpaHào rời trại. (Virginia, ngày 13-2-2015).
 • Sungei Besi 1990: trại "Chúa Giáng Sinh" ngày 25-12: Phân thành 5 liên đội gồm cả Ấu-Thiếu-Nghĩa. ĐT Phạm Thế Hùng. Thông tin không đủ lắm. (Virginia, ngày 16-2-2015).
 • Bidong 1990 & Sungei 1993-1994 sinh hoạt: Gồm cả hình Bidong & Sungei. Xin lỗi vì không có thông tin nhiều và mong HT Trần Hữu Phượng mc536 cho mượn lại để hình có phẩm chất hơn. (Virginia, ngày 2-2-2015).
 • Houston 2015: gặp gỡ 24-11 đến 3-12, TX, Mỹ: Những gặp gỡ khác nhau với thành viên các thời (đã lâu mới gặp lại hay gặp lần đầu tiên sau 26 năm), cùng với lễ hội Ánh Sáng Kỳ Diệu Mùa Đông. (Virginia, ngày 15-1-2016).
 • Mỹ 2016: gặp ở nam California, Atlanta & Oklahoma City: 18/4-1/5: Những gặp gỡ riêng và chung với thành viên các thời (đã lâu mới gặp lại hay gặp lần đầu tiên). (Virginia, ngày 20-5-2016).
 • Mỹ 2016: gặp ở bắc California 1: 2-3/5/2016: San Jose: Buổi gặp gỡ chung ở nhà glv Dương Lê CươngLiên mc148 và gặp riêng nhà HT Phạm Khắc Trọng mc340, giúp liên kết với nhau. (Virginia, ngày 24-5-2016).
 • Mỹ 2016: gặp ở bắc California 2: 3-5/5/2016: San Jose: Buổi gặp gỡ chung ở nhà HT Ng t Thùy Trâm mc234 và gặp riêng nhà HT glv Hoàng t Thu Trang mc127, cùng tăng tình thân và hướng về tương lai. (Virginia, ngày 28-5-2016).

tnttbs vach hong
(Cập nhật: Virginia, ngày 3-4-2018)
Trở về [ trang mục lục ].

tnttbs dua lac tnttbs dua lac
Xin mở nhạc nếu thích nghe.
Nhạc: Khải hoàn ca

Liên lạc: Ðại diện gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.
(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 19-4-2017).