CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐANG THĂM TRANG GIA ĐÌNH THIẾU NHI THÁNH THỂ BIDONG SUNGEI - TNTTBS

 

L I Ê N - L Ạ C

tnttbs vach hong

Quý vị và quý bạn đang ghé thăm trang gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS). Nếu quý vị hay quý bạn muốn biết thêm về gia đình, về trang này, hay về các thành viên cũ, xin vui lòng liên lạc với một trong các thầy trợ úy cũ, đang chịu trách nhiệm trang này và đảm trách việc liên lạc cũng như Nối Vòng Tay với các thành viên cũ.
Các thành viên cũ là tất cả những thiếu nhi thuộc các ngành, các trưởng, các giáo lý viên, các trợ úy, các cha tuyên úy đã sinh hoạt trong đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể hay các lớp giáo lý thiếu nhi, ở đảo Pulau Bidong và trại Sungei Besi (Mã Lai). Các thành viên cũ bao gồm mọi người tham gia sinh hoạt vào bất cứ thời điểm nào ở trại tị nạn Mã Lai , dù lâu hay chóng. Và bây giờ còn bao gồm cả chồng con hay vợ con của các thành viên đó.
Vậy, nếu quý vị hay các bạn muốn liên lạc, góp ý, hoặc giới thiệu các thành viên cũ mình biết, xin vui lòng nhấn vào tên của người đang phụ trách ghi ở dưới. Xin cám ơn quý vị và các bạn lưu tâm tới chương trình của gia đình. Và cũng mong được Nối Vòng Tay với quý vị và các bạn. Nếu nhấn mà không gửi trực tiếp từ đây được, xin vui lòng nhấn nút phải của con chuột ở những chữ đó, chọn "copy shortcut" (sao chép đường dẫn), rồi bỏ chữ "mailto:" (gửi thư tới), và gửi theo như cách thường gửi. Xin cám ơn!
Thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể. Một thầy trợ úy cũ, JAMI Phạm Anh Hào. (Croydon, ngày 17-8-2005 - Cập nhật: Virginia 24-12-2018)

tnttbs vach xanh
Trở về [ trang mục lục ].

tnttbs dua lac tnttbs dua lac