Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei bang chao, nhan de coi hinh lon

Thiếu Nhi Thánh Thể (Việt Nam) Bidong Sungei
Trang Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) này chính thức thiết lập lại ngày 16 tháng 5 năm 2001.
Trang gia đình ra đời và bắt đầu đưa lên mạng từ ngày 12 tháng 1 năm 1998
do sáng kiến của NS Ng Quốc Dũng mc399.

Xin coi cột Mục lục ở bên trái để vào phần mình muốn tham quan.

Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei chao co, nhan de coi hinh lon

Mục lục trang TNTTBS:

* Mời thăm:
- Cửa vào trang gia đình
- Dẫn nhập
- Hình ảnh
- Liên lạc
- Tin tức

* Danh sách:
- Thành viên qua đời

* Thư chung:
- Giới thiệu
- Thư 1-4
- Thư 5-8
- Thư 9-12
- Thư 13-16
- Liên kết
- Ổn định

* Tài liệu sinh hoạt:
- Ca sinh hoạt 1
- Ca sinh hoạt 2
- Ca sinh hoạt 3
- Đức tính trưởng

* Bài ca khác:
- Giới thiệu tcKL
- Thánh ca Kim Loan
- Bộ đĩa gia đình cố Ba Hiền (TH&pah).

* Phòng TNTTBS:
- Lời Chúa
- Giờ Lòng thương xót Chúa
- Phụng vụ Lời Chúa CN
- Kinh thường đọc
- Giờ giấc
- Bài hát karafun
- Cha Việt chia sẻ, phần B

 

Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei huy hiệu và tên, nhan de coi hinh lon

Lưu ý:
- Khi nhận được thư điện tử có nội dung khác thường, dù với địa chỉ của thầy hay của các bạn khác, xin cứ mạnh dạn bỏ ngay đi. Sự thường là những kẻ mạo danh muốn gửi những sự không tốt đến. (Woodville, ngày 25-8-2004).
- Và xin vào phần "Hình ảnh" để tham quan số hình mới đưa lên lại. (Virginia, ngày 31-1-2015). Bản tin chung hằng tháng gửi từng nhóm 100, nên hộp thư nào lọc gắt gao sẽ đưa vào ngăn của thư linh tinh (spam), xin các thành viên đó vào đấy mà lấy ra, cũng như xin xác nhận là thư bình thường, và cho địa chỉ thầy vào danh sách địa chỉ an toàn nhé! Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) cũ xin cám ơn. (Virginia, ngày 28-4-2017).

Lời Chúa trong tuần

"Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?" (Mac-cô 4:40)
[Chúa nhật 12 quanh năm B, ngày 23-6-2024]

"Ông đừng sợ, hãy cứ tin." (Mac-cô 5:36)
[Chúa nhật 13 quanh năm B, ngày 30-6-2024]

"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình." (Mac-cô 6:4)
[Chúa nhật 14 quanh năm B, ngày 7-7-2024]

Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. (Mac-cô 6:12)
[Chúa nhật 15 quanh năm B, ngày 14-7-2024]

"Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút." (Mac-cô 6:31)
[Chúa nhật 16 quanh năm B, ngày 21-7-2024]

"Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi." (Gio-an 6:12)
[Chúa nhật 17 quanh năm B, ngày 28-7-2024]

"Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ." (Gio-an 6:35)
[Chúa nhật 18 quanh năm B, ngày 4-8-2024]

"Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời." (Gio-an 6:47)
[Chúa nhật 19 quanh năm B, ngày 11-8-2024]

"Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời." (Gio-an 6:51)
[Chúa nhật 20 quanh năm B, ngày 18-8-2024]

"Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời."
[Chúa nhật 21 quanh năm B, ngày 25-8-2024]

"Tất cả những sự xấu đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế." (Mac-cô 7:23)
[Chúa nhật 22 quanh năm B, ngày 1-9-2024]

"Hãy mở ra." (Mac-cô 7:34)
[Chúa nhật 23 quanh năm B, ngày 8-9-2024]

Chúc mừng:
bong tnttbs bay, nhan de coi hinh lon Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) xin chúc mừng bổn mạng các thành viên có tên thánh Phêrô và Phaolô (29-6), Tôma (3-7), Goretti (6-7), Benoit / Bênêđictô (11-7), Mađalêna (22-7), Anna (26-7), Mátta (29-7), Inhaxiô (31-7).
Và tháng này xin chúc mừng sinh nhật ngày 1-7: Trần Thanh Long - ngày 4-7: Đoàn t Thanh / Minh Tuyền - ngày 7-7: Ðặng Hữu Khương - ngày 10-7: Ng Thanh Tường - ngày 11-7: Cao t Ngọc Ánh, Ng t Mỹ Phương, Lê t Lệ Thủy - ngày 12-7: Vũ Đình Thăng - ngày 13-7: Ng Ngọc Khanh - ngày 16-7: Ng t Hồng Hoa, Phan t Kiều Loan - ngày 17-7: Ðặng Quốc Việt - ngày 18-7: Lương Kim Vy - ngày 26-7: Ðặng Nguyên Dũng, lm Trần Công Hùng, Trần Kim Thanh - ngày 27-7: V Lê Đình Tân-vn - ngày 29-7: Hà t Thanh Vân.
(Virginia, ngày 28-6-2024).

Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) xin tất cả các thành viên, trong kinh nguyện, hiệp lòng nhớ đến NSđt Phêrô Trần v Hảo, mc219 ngày 1-7 giỗ 8 năm, NS Antôn Trần Quang Thông, mc323 ngày 19-7 giỗ 2 năm.
Xin Chúa đoái thương cho các linh hồn này vào hưởng sự sống vĩnh cửu cùng Chúa trên quê trời. Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) cũ (Virginia, ngày 28-6-2024).

tnttbs vach xanh
(Điều chỉnh lại: Virginia, ngày 28-6-2024)

ỔN ĐỊNH LẠI
Hiện tại, gia đình TNTTBS chỉ gửi bản tin chung
cho những thành viên trả lời thư "Quyết định",
hay những thành viênchưa trả lời mà không có facebook
hay không dính dáng đến tốp đã tách ra.
Xin loan báo chung, Gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ
(Virginia, ngày 27-11-2019).

*******

MỤC NÊN BIẾT:

** Phần Thánh ca và bài hát:
not nhac tnttbs nhay http://www.tnttbs.org/thanhcaKimLoan/ Địa chỉ này là phần trang giới thiệu dòng nhạc của nữ tu Kim Loan, dòng Đa Minh, vẫn âm thầm hỗ trợ gia đình chúng ta. Trong đó bao gồm thánh ca và các bài hát cho một số sinh hoạt khác. Xin hân hạnh giới thiệu và mời ghé tham quan. (Virginia, ngày 7-12-2013).
Thân thương kính mời, Gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.

tnttbs hong vang lac tnttbs hong vang lac
Xin mở nhạc nền nếu thích nghe.
Nhạc: Tiếng hát ca dao
(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 18-4-2017, bỏ khung 6,271023).