Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei bang chao, nhan de coi hinh lon

Thiếu Nhi Thánh Thể (Việt Nam) Bidong Sungei
Trang Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) này chính thức thiết lập lại ngày 16 tháng 5 năm 2001.
Trang gia đình ra đời và bắt đầu đưa lên mạng từ ngày 12 tháng 1 năm 1998
do sáng kiến của NS Ng Quốc Dũng mc399.

Xin coi cột Mục lục ở bên trái để vào phần mình muốn tham quan.

Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei chao co, nhan de coi hinh lon

Mục lục trang TNTTBS:

* Mời thăm:
- Hình ảnh
- Liên lạc
- Tin tức

* Danh sách:
- Thành viên qua đời

* Thư chung:
- Giới thiệu
- Thư 1-4
- Thư 5-8
- Thư 9-12
- Thư 13-16

* Tài liệu sinh hoạt:
- Ca sinh hoạt 1
- Ca sinh hoạt 2
- Ca sinh hoạt 3
- Đức tính trưởng

* Bài ca khác:
- Giới thiệu tcKL
- Thánh ca Kim Loan
- Bộ đĩa gia đình cố Ba Hiền (TH&pah).

* Phòng TNTTBS:
- Lời Chúa
- Giờ Lòng thương xót Chúa
- Phụng vụ Lời Chúa CN
- Kinh thường đọc
- Giờ giấc
- Bài hát karafun
- Cha Việt chia sẻ

 

Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei huy hiệu và tên, nhan de coi hinh lon

Lưu ý: Khi nhận được thư điện tử có nội dung khác thường, dù với địa chỉ của thầy hay của các bạn khác, xin cứ mạnh dạn bỏ ngay đi. Sự thường là những kẻ mạo danh muốn gửi những sự không tốt đến. (Woodville, ngày 25-8-2004).
Và xin vào phần "Hình ảnh" để tham quan số hình mới đưa lên lại. (Virginia, ngày 31-1-2015). Bản tin chung hằng tháng gửi từng nhóm 100, nên hộp thư nào lọc gắt gao sẽ đưa vào ngăn của thư linh tinh (spam), xin các thành viên đó vào đấy mà lấy ra, cũng như xin xác nhận là thư bình thường. Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) cũ xin cám ơn. (Virginia, ngày 28-4-2017).

Lời Chúa trong tuần

Đức Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh hãy được sạch!" (Mác-cô 1,41)
[Chúa nhật 6 quanh năm B, ngày 11-2-2018]

"Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng." (Mac-cô 1,15)
[Chúa nhật 1 mùa Chay, năm B, ngày 18-2-2018]

"Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người." (Mac-cô 9,7)
[Chúa nhật 2 mùa Chay, năm B, ngày 25-2-2018]

"Đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán." (Gio-an 2,16)
[Chúa nhật 3 mùa Chay, năm B, ngày 4-3-2018]

"Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến, để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ." (Gio-an 3,17)
[Chúa nhật 4 mùa Chay, năm B, ngày 11-3-2018]

"Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt." (Gio-an 12,24)
[Chúa nhật 5 mùa Chay, năm B, ngày 18-3-2018]

"Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến." (Mac-cô 11,10)
[Chúa nhật lễ Lá, năm B, ngày 25-3-2018]

"Người phải sống lại từ cõi chết." (Gio-an 20,9)
[Chúa nhật Phục Sinh, ngày 1-4-2018]

"Bình an cho các con." (Gio-an 20,19)
[Chúa nhật 2 mùa Phục Sinh, ngày 8-4-2018]

"Các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy." (Lu-ca 24,48)
[Chúa nhật 3 mùa Phục Sinh, năm B, ngày 15-4-2018]

Chúc mừng:
bong tnttbs bay, nhan de coi hinh lon Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) xin chúc mừng bổn mạng các thành viên có một hay hai trong các tên thánh này: Saviô (9-3), Giuse (19-3).
Và tháng này xin chúc mừng sinh nhật ngày 22-2: ts Ng t Cẩm Thi - ngày 23-2: Huỳnh Minh Hưng - ngày 24-2: Ng t Nguyệt Ánh, Chu Thúy Vy - ngày 25-2: Viên t Ngọc Bích, Phan Quốc Sĩ, Ngô t Thanh Thúy, Trần Cát Tiên - ngày 26-2: Ng Ðức Lập - ngày 27-2: Lữ Ngọc Ðược, Lương Duy Kiều Hạnh - ngày 28-2: Vũ Hoàng Duy, Ðồng Thanh Khải, Trần Minh Lê Vũ - ngày 1-3: Hoàng t Hương, Ngô Ðăng Trình - ngày 2-3: Ng t Cẩm Lệ - ngày 3-3: Vũ Thế Hùng, Ng t Lệ Huyền, Ng Nhật Minh - ngày 4-3: lm Trần v Hào, Ðinh t Cúc Hoa - ngày 5-3: Ngô Hiền Anh, Lê Hồng Mai, Ng Duy Thiện Mỹ, Thái t Ngọc Thảo - ngày 6-3: Ng v Hùng, Ng Minh Hưng, Ng Khắc Nghiêm - ngày 7-3: Ng t Kiều Phương - ngày 8-3: A Phạm t Lan Hương, Ng Hữu Hoài Nam, Ng t Bích Nga, Ng v Thành, Vũ Quốc Thông, Ng t Ngọc Thuận - ngày 10-3: Ng Thanh Liêm, Bùi t Xuân - ngày 11-3: Ðồng Huy Cường, Ng t Cẩm Linh, Trần t Bảo Uyên / Thảo - ngày 12-3: Phạm t Kim Ngọc, Phạm t Thu Uyên - ngày 13-3: Ng Vân Kiều - ngày 14-3: Vũ Tiến Đức, Ng t Hoàng Nhung, Ng Tâm - ngày 15-3: Đinh t Phương Anh / Thúy, Ng Ngọc Ngân Hà, Ng Thụy Lệ Hằng, lm Hà Thanh Sơn - ngày 16-3: Vũ Anh Tuấn - ngày 17-3: Ng v Thanh [ht] - ngày 19-3: AN Phạm t Kim Ngân - ngày 20-3: Vũ Quỳnh Hương, Phùng Như Uyên - ngày 21-3: Trần Ðông Kinh, Phạm Công Tráng, lm Lâm Hoàng Vũ - ngày 22-3: Ng Phước Quyền - ngày 26-3: ts Vũ Phượng Uyên, Ðào Thụy Lâm Vi - ngày 27-3: Ng t Kim Hồng / Loan / Lam, Vũ Ðức Tùng, Ng Thế Uyên, Lê Minh Vũ - ngày 29-3: Dư Nữ Song Thành - ngày 30-3: Trần Ngọc Anh, TN P. Ng Quốc Dũng, Lê Hoàng Hải, Ngô t Hải, Ng t Thúy Hằng [U], Ðỗ Ng Phương Quyên - ngày 31-3: Phạm Vinh Hạnh, Thái t Kim Trưng / Lydie.
(Virginia, ngày 23-2-2018).

Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) xin tất cả các thành viên trong kinh nguyện hiệp lòng nhớ đến NS Vixentê Tạ Quốc Việt mc154, ngày 15 tháng 3 giỗ 17 năm; ĐT Phêrô Ng Thế Hùng / Nghiệp mb827, ngày 25 tháng 3 giỗ 9 năm; NS Đaminh Lê Minh Thuận mc399, ngày 27 tháng 3 giỗ 6 năm. Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) cũ (Virginia, ngày 23-2-2018).

Xin lưu ý: Gia đình mới đưa các hình tiêu biểu cho các lần họp mặt lên, xin vào phần "Hình ảnh" của trang gia đình để rõ thông tin các cuốn hình; cũng như một số thư chung cũ ở phần "Thư chung". Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) cũ (Virginia, ngày 16-2-2018).

tnttbs vach xanh
(Điều chỉnh lại: Virginia, ngày 23-2-2018)

tnttbs hong vang lac tnttbs hong vang lac
Xin mở nhạc nếu thích nghe.
Nhạc: Niềm vui trở lại (Đức Huy)
(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 18-4-2017).