Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei bang chao, nhan de coi hinh lon

Thiếu Nhi Thánh Thể (Việt Nam) Bidong Sungei
Trang Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) này chính thức thiết lập lại ngày 16 tháng 5 năm 2001.
Trang gia đình ra đời và bắt đầu đưa lên mạng từ ngày 12 tháng 1 năm 1998
do sáng kiến của NS Ng Quốc Dũng mc399.

Xin coi cột Mục lục ở bên trái để vào phần mình muốn tham quan.

Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei chao co, nhan de coi hinh lon

Mục lục trang TNTTBS:

* Mời thăm:
- Hình ảnh
- Liên lạc
- Tin tức

* Danh sách:
- Thành viên qua đời

* Tài liệu sinh hoạt:
- Ca sinh hoạt 1
- Ca sinh hoạt 2
- Ca sinh hoạt 3
- Đức tính trưởng

* Bài ca khác:
- Giới thiệu tcKL
- Thánh ca Kim Loan
- Bộ đĩa gia đình (TH&pah).

* Phòng TNTTBS:
- Lời Chúa
- Giờ Lòng thương xót Chúa
- Phụng vụ Lời Chúa CN
- Kinh thường đọc
- Giờ giấc
- Bài hát karafun
- Cha Việt chia sẻ

 

Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei huy hiệu và tên, nhan de coi hinh lon

Lưu ý: Khi nhận được thư điện tử có nội dung khác thường, dù với địa chỉ của thầy hay của các bạn khác, xin cứ mạnh dạn bỏ ngay đi. Sự thường là những kẻ mạo danh muốn gửi những sự không tốt đến. (Woodville, ngày 25-8-2004).
Và xin vào phần "Hình ảnh" để tham quan số hình mới đưa lên lại. (Virginia, ngày 31-1-2015). Bản tin chung hằng tháng gửi từng nhóm 100, nên hộp thư nào lọc gắt gao sẽ đưa vào ngăn của thư linh tinh (spam), xin các thành viên đó vào đấy mà lấy ra, cũng như xin xác nhận là thư bình thường. Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) cũ xin cám ơn. (Virginia, ngày 28-4-2017).

Lời Chúa trong tuần

"Cái gì của Xê-gia thì trả cho Xê-gia, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa." (Mat thêu 22:21)
[Chúa nhật 29 quanh năm, năm A, ngày 22-10-2017]

"Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.
Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi." (Mat thêu 22:37.39)
[Chúa nhật 30 quanh năm, năm A, ngày 29-10-2017]

"Ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên." (Mat thêu 23:12)
[Chúa nhật 31 quanh năm, năm A, ngày 5-11-2017]

"Hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào." (Mat thêu 25:13)
[Chúa nhật 32 quanh năm, năm A, ngày 12-11-2017]

"Ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời". (Mát-thêu 10,32)
[Lễ các thánh Tử đạo Việt Nam, năm A, ngày 19-11-2017]

"Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn." (Mat thêu 25:21)
[Chúa nhật 33 quanh năm, năm A, ngày 19-11-2017]

"Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta." (Mat thêu 25:40)
[Lễ Chúa Kitô Vua, năm A, ngày 26-11-2017]

"Chúng con hãy tỉnh thức, vì chúng con không biết lúc nào chủ nhà trở về." (Mac-cô 13:35)
[Chúa nhật 1 mùa Vọng, năm B, ngày 3-12-2017]

"Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng." (Mac-cô 1:3)
[Chúa nhật 2 mùa Vọng, năm B, ngày 10-12-2017]

Ông đến như chứng nhân, để làm chứng về sự sáng. (Gio-an 1:7)
[Chúa nhật 3 mùa Vọng, năm B, ngày 17-12-2017]

Chúc mừng:
bong tnttbs bay, nhan de coi hinh lon Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) xin chúc mừng bổn mạng các thành viên có một hay hai trong các tên thánh này: Simon và Tađêô / Giuđa (28-10), Martinô (3-11), Elizabeth (17-11), Xêxilia (22-11), Giu se Lựu (24-11), An-rê (30-11).
Và tháng này xin chúc mừng sinh nhật (28-10) Trần v Hải - (29-10) Bùi Ðặng Hoài Bắc, Nay Xuân Hinh, Huỳnh t Chiếu Minh, Ng Quốc Thuần - (30-10) Ng t Mão - (31-10) Ðinh t Tuyết Trinh, Lê Nguyên Hoàng Vi - (1-11) Trần Việt Khoa, Lê Hoàng Long, Trần Anh Tuấn - (2-11) Ng Ngọc Hoàng, Ng Nhật, Ðinh Hương Thảo - (3-11) Phạm Trang Minh Châu, Ng Ngọc Duy, Phạm v Hoan - (5-11) Ng Thành Danh - (6-11) Cao t Kim Lan - (8-11) Ng Phúc Hảo, Đinh Quốc Huy, Lê t Kiều Oanh, Ng Minh Trí - (9-11) Ng Quang Chấn, T Ng t Thu Vân - (10-11) Lê Hoàng Ðiệp, Hoàng Phạm Tuyết Nhung, Ng t Kim Oanh - (11-11) Ng Hữu Phương - (13-11) Trần t Bích Nga, Ng Ngọc Tâm, Ng Trần Nhã Trân - (15-11) Ng t Thu Hồng, Ng t Mỹ Lệ, Phạm Vũ Anh Phương, Phan Khắc Thăng - (16-11) Trần v Thương - (19-11) Trần Ngọc Hạ Quyên, Ng Mạnh Thống - (20-11) lm Trần Hà, T Ng Anh Tú - (21-11) Fr Ng Thế Đương, Vũ t Thúy Hằng, Ng Phùng Tuấn - (22-11) ts Ng Ðoàn Phương Mai, Trần Quang Thơ, Ng Ðoàn Ngọc Tuyển - (23-11) Ng t Ngọc Dung, Ðinh t Thanh Thúy - (24-11) Lê Phạm Bảo Trân, Phạm/Trương Thanh Vân - (25-11) Phạm Công Hồng Ân, Phạm v Bình / Thế Lữ, Ng Thúy Hằng, Trịnh Hữu Phước, Trương t Út - (26-11) Lưu Linh Kha, Trần Vĩnh Quí - (27-11) Trần Ngọc Bảo Trân - (29-11) Ng Hữu Gia Nghĩa / Michael.
(Virginia, ngày 30-10-2017).

Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) xin tất cả các thành viên hiệp lòng nhớ đến TN Vixentê Trần Quốc Tuấn mb947, trong kinh nguyện, nhân dịp giỗ 9 năm vào ngày 10 tháng 11. Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) cũ (Virginia, ngày 30-10-2012).

tnttbs vach xanh
(Điều chỉnh lại: Virginia, ngày 30-10-2017)

tnttbs hong vang lac tnttbs hong vang lac
Xin mở nhạc nếu thích nghe.
Nhạc: Tiếng hát ca dao

(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 18-4-2017).