Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei bang chao, nhan de coi hinh lon

Thiếu Nhi Thánh Thể (Việt Nam) Bidong Sungei
Trang Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) này chính thức thiết lập lại ngày 16 tháng 5 năm 2001.
Trang gia đình ra đời và bắt đầu đưa lên mạng từ ngày 12 tháng 1 năm 1998
do sáng kiến của NS Ng Quốc Dũng mc399.

Xin coi cột Mục lục ở bên trái để vào phần mình muốn tham quan.

Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei chao co, nhan de coi hinh lon

Mục lục trang TNTTBS:

* Mời thăm:
- Hình ảnh
- Liên lạc
- Tin tức

* Danh sách:
- Thành viên qua đời

* Thư chung:
- Giới thiệu
- Thư 1-4
- Thư 5-8
- Thư 9-12
- Thư 13-16
- Liên kết
- Ổn định

* Tài liệu sinh hoạt:
- Ca sinh hoạt 1
- Ca sinh hoạt 2
- Ca sinh hoạt 3
- Đức tính trưởng

* Bài ca khác:
- Giới thiệu tcKL
- Thánh ca Kim Loan
- Bộ đĩa gia đình cố Ba Hiền (TH&pah).

* Phòng TNTTBS:
- Lời Chúa
- Giờ Lòng thương xót Chúa
- Phụng vụ Lời Chúa CN
- Kinh thường đọc
- Giờ giấc
- Bài hát karafun
- Cha Việt chia sẻ

 

Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei huy hiệu và tên, nhan de coi hinh lon

Lưu ý:
- Khi nhận được thư điện tử có nội dung khác thường, dù với địa chỉ của thầy hay của các bạn khác, xin cứ mạnh dạn bỏ ngay đi. Sự thường là những kẻ mạo danh muốn gửi những sự không tốt đến. (Woodville, ngày 25-8-2004).
- Và xin vào phần "Hình ảnh" để tham quan số hình mới đưa lên lại. (Virginia, ngày 31-1-2015). Bản tin chung hằng tháng gửi từng nhóm 100, nên hộp thư nào lọc gắt gao sẽ đưa vào ngăn của thư linh tinh (spam), xin các thành viên đó vào đấy mà lấy ra, cũng như xin xác nhận là thư bình thường. Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) cũ xin cám ơn. (Virginia, ngày 28-4-2017).

Lời Chúa trong tuần

"Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra." (Mat thêu 4:4)
[Chúa nhật 1 mùa Chay, năm A, ngày 1-3-2020]

"Ðây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người." (Mat thêu 17:5)
[Chúa nhật 2 mùa Chay, năm A, ngày 8-3-2020]

"Nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời." (Gio an 4:14)
[Chúa nhật 3 mùa Chay, năm A, ngày 15-3-2020]

"Ta là sự sáng thế gian." (Gio an 9:5)
[Chúa nhật 4 mùa Chay, năm A, ngày 22-3-2020]

"Ta là sự sống lại và là sự sống." (Gio an 11:25)
[Chúa nhật 5 mùa Chay, năm A, ngày 29-3-2020]

"Hoan hô con vua Ða vít, chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến; hoan hô trên các tầng trời." (Mat thêu 21:9)
[Chúa nhật lễ Lá, năm A, ngày 5-4-2020]

"Người phải sống lại từ cõi chết." (Gio an 20:9)
[Chúa nhật Phục Sinh, năm A, ngày 12-4-2020]

"Bình an cho các con". (Gio an 20:19)
[Chúa nhật 2 Phục Sinh, năm A, ngày 19-4-2020]

"Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh." (Lu ca 24:35)
[Chúa nhật 3 Phục Sinh, năm A, ngày 26-4-2020]

"Ta là cửa chuồng chiên". (Gio an 10:7)
[Chúa nhật 4 Phục Sinh, năm A, ngày 3-5-2020]

"Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống." (Gio an 14:6)
[Chúa nhật 5 Phục Sinh, năm A, ngày 10-5-2020]

Chúc mừng:
bong tnttbs bay, nhan de coi hinh lon Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) xin chúc mừng bổn mạng các thành viên có một hay hai trong các tên thánh này: Saviô (9-3), Giuse (19-3).
Và tháng này xin chúc mừng sinh nhật ngày 1-3: MG Ng t Thu Vân - ngày 3-3: Vũ Thế Hùng, Ng t Lệ Huyền, Ng Nhật Minh - ngày 4-3: lm Trần v Hào, Ðinh t Cúc Hoa - ngày 6-3: Ng Minh Hưng - ngày 7-3: Ng t Kiều Phương - ngày 8-3: Ng t Bích Nga - ngày 10-3: Ng Thanh Liêm - ngày 13-3: Ng Vân Kiều - ngày 14-3: Ng t Hoàng Nhung - ngày 15-3: Ng Thụy Lệ Hằng - ngày 17-3: Ng v Thanh [ht] - ngày 26-3: Ðào Thụy Lâm Vi - ngày 30-3: Trần Ngọc Anh, TN P. Ng Quốc Dũng, Lê Hoàng Hải, Ðỗ Ng Phương Quyên.
(Virginia, ngày 26-2-2020).

Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) xin tất cả các thành viên, trong kinh nguyện, hiệp lòng nhớ đến NS Vixentê Tạ Quốc Việt mc154 ngày 15 tháng 3 giỗ 19 năm, ĐT Phêrô Ng Thế Hùng / Nghiệp mb827 ngày 25 tháng 3 giỗ 11 năm, NS Đaminh Lê Minh Thuận mc399 ngày 27 tháng 3 giỗ 8 năm. Xin Chúa đoái thương đưa các linh hồn này về hưởng nhan thánh vô biên của Chúa. Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) cũ (Virginia, ngày 26-2-2020).

ỔN ĐỊNH LẠI
Hiện tại, gia đình TNTTBS chỉ gửi bản tin chung cho những thành viên trả lời thư "Quyết định", ngoại trừ những thành viên chưa trả lời mà không có facebook hay không dính dáng đến tốp ly khai.
Xin loan báo chung, Gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ
(Virginia, ngày 27-11-2019).

tnttbs vach xanh
(Điều chỉnh lại: Virginia, ngày 26-2-2020)

*******

MỤC NÊN BIẾT:

** Phần Thánh ca và bài hát:
not nhac tnttbs nhay http://www.tnttbs.org/thanhcaKimLoan/ Địa chỉ này là phần trang giới thiệu dòng nhạc của nữ tu Kim Loan, dòng Đa Minh, vẫn âm thầm hỗ trợ gia đình chúng ta. Trong đó bao gồm thánh ca và các bài hát cho một số sinh hoạt khác. Xin hân hạnh giới thiệu và mời ghé tham quan. (Virginia, ngày 7-12-2013).
Thân thương kính mời, Gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.

tnttbs hong vang lac tnttbs hong vang lac
Xin mở nhạc nền nếu thích nghe.
Nhạc: Niềm vui trở lại (Đức Huy)
(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 18-4-2017).