Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei bang chao, nhan de coi hinh lon

Thiếu Nhi Thánh Thể (Việt Nam) Bidong Sungei
Trang Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) này chính thức thiết lập lại ngày 16 tháng 5 năm 2001.
Trang gia đình ra đời và bắt đầu đưa lên mạng từ ngày 12 tháng 1 năm 1998
do sáng kiến của NS Ng Quốc Dũng mc399.

Xin coi cột Mục lục ở bên trái để vào phần mình muốn tham quan.

Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei chao co, nhan de coi hinh lon

Mục lục trang TNTTBS:

* Mời thăm:
- Hình ảnh
- Liên lạc
- Tin tức

* Danh sách:
- Thành viên qua đời

* Thư chung:
- Giới thiệu
- Thư 1-4
- Thư 5-8
- Thư 9-12
- Thư 13-16
- Liên kết
- Ổn định

* Tài liệu sinh hoạt:
- Ca sinh hoạt 1
- Ca sinh hoạt 2
- Ca sinh hoạt 3
- Đức tính trưởng

* Bài ca khác:
- Giới thiệu tcKL
- Thánh ca Kim Loan
- Bộ đĩa gia đình cố Ba Hiền (TH&pah).

* Phòng TNTTBS:
- Lời Chúa
- Giờ Lòng thương xót Chúa
- Phụng vụ Lời Chúa CN
- Kinh thường đọc
- Giờ giấc
- Bài hát karafun
- Cha Việt chia sẻ, phần B

 

Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei huy hiệu và tên, nhan de coi hinh lon

Lưu ý:
- Khi nhận được thư điện tử có nội dung khác thường, dù với địa chỉ của thầy hay của các bạn khác, xin cứ mạnh dạn bỏ ngay đi. Sự thường là những kẻ mạo danh muốn gửi những sự không tốt đến. (Woodville, ngày 25-8-2004).
- Và xin vào phần "Hình ảnh" để tham quan số hình mới đưa lên lại. (Virginia, ngày 31-1-2015). Bản tin chung hằng tháng gửi từng nhóm 100, nên hộp thư nào lọc gắt gao sẽ đưa vào ngăn của thư linh tinh (spam), xin các thành viên đó vào đấy mà lấy ra, cũng như xin xác nhận là thư bình thường, và cho địa chỉ thầy vào danh sách địa chỉ an toàn nhé! Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) cũ xin cám ơn. (Virginia, ngày 28-4-2017).

Lời Chúa trong tuần

"Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời."
[Chúa nhật 21 quanh năm B, ngày 22-8-2021]

"Tất cả những sự xấu đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế." (Mac-cô 7:23)
[Chúa nhật 22 quanh năm B, ngày 29-8-2021]

"Hãy mở ra." (Mac-cô 7:34)
[Chúa nhật 23 quanh năm B, ngày 5-9-2021]

"Các con bảo Thầy là ai?" (Mac-cô 8:29)
[Chúa nhật 24 quanh năm B, ngày 12-9-2021]

"Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy." (Mac-cô 9:37)
[Chúa nhật 25 quanh năm B, ngày 19-9-2021]

"Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con." (9:40)
[Chúa nhật 26 quanh năm B, ngày 26-9-2021]

"Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly." (Mac-cô 10:9)
[Chúa nhật 27 quanh năm B, ngày 3-10-2021]

"Những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao." (Mac-cô 10:24)
[Chúa nhật 28 quanh năm B, ngày 10-10-2021]

"Con Người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ." (Mac-cô 10:45)
[Chúa nhật 29 quanh năm B, ngày 17-10-2021]

"Đức tin của anh đã chữa anh." (Mac-cô 10:52)
[Chúa nhật 30 quanh năm B, ngày 24-10-2021]

"Không có giới răn nào trọng hơn 2 giới răn đó." (Mac-cô 12:31)
[Chúa nhật 31 quanh năm B, ngày 31-10-2021]

Chúc mừng:
bong tnttbs bay, nhan de coi hinh lon Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) xin chúc mừng bổn mạng các thành viên có tên thánh Monica (27-8), Augustinô (28-8), Grêgôriô (3-9), Matthêu (21-9), Gabrien, Micae, Raphaen (29-9), Giêrônimô / Hiêrônimô (30-9).
Và tháng này xin chúc mừng sinh nhật ngày 27-8: Ng Kim Thúy - ngày 28-8: Ng t Lệ Uyên, Trần t Thùy Vinh - ngày 29-8: Ng Kim Kô - ngày 3-9: đức ông Ng Minh Tâm - ngày 5-9: Hồ t Hồng Vân - ngày 6-9: Trần t Trâm - ngày 17-9: Ng Cao Hoàng, Ðỗ t Cẩm Hoàng - ngày 18-9: Ðỗ Thanh Phong, Thạch t Ngọc YếnJ - ngày 19-9: Ðỗ Vọng Quốc - ngày 20-9: Đỗ t Thúy Diễm - ngày 25-9: Mai t Hoàng Ðiệp, Trương Cao Khải, Phạm t Lan Thùy - ngày 28-9: Ðinh Hoàng Sỹ - ngày 29-9: Phạm Canh Dần - ngày 30-9: Phạm Minh Trí, Ðoàn Sĩ Việt.
(Virginia, ngày 25-8-2021).

Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) xin tất cả các thành viên hiệp lòng trong kinh nguyện, nhân dịp giỗ AN Inê Ng t Kim Phụng mc078, vào ngày 1 tháng 9 (26 năm); và cố vấn Sơ Joan Campbell, rsm, vào ngày 22 tháng 9 (2 năm). Đồng thời, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Catarina Phạm t Yến, mẹ của NSđt Ng t Thùy Dung mc526 và là mẹ vợ của NS Phan Khắc Thăng mc430 (Arizona, Mỹ), mới qua đời đêm thứ hai ngày 23-8-2021 và thứ năm ngày 26-8-2021 sẽ hỏa táng (Bình Chánh, Sàigòn, VN). Xin Chúa đoái thương cho các linh hồn này vào hưởng sự sống vĩnh cửu cùng Chúa trên quê trời. cùng hỗ trợ vợ chồng NS Dung và NS Thăng cùng gia đình trong thời điểm khó khăn này. Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) cũ (Virginia, ngày 25-8-2021).

tnttbs vach xanh
(Điều chỉnh lại: Virginia, ngày 25-8-2021)

ỔN ĐỊNH LẠI
Hiện tại, gia đình TNTTBS chỉ gửi bản tin chung cho những thành viên trả lời thư "Quyết định",
hay những thành viên chưa trả lời mà không có facebook hay không dính dáng đến tốp đã tách ra.
Xin loan báo chung, Gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ
(Virginia, ngày 27-11-2019).

*******

MỤC NÊN BIẾT:

** Phần Thánh ca và bài hát:
not nhac tnttbs nhay http://www.tnttbs.org/thanhcaKimLoan/ Địa chỉ này là phần trang giới thiệu dòng nhạc của nữ tu Kim Loan, dòng Đa Minh, vẫn âm thầm hỗ trợ gia đình chúng ta. Trong đó bao gồm thánh ca và các bài hát cho một số sinh hoạt khác. Xin hân hạnh giới thiệu và mời ghé tham quan. (Virginia, ngày 7-12-2013).
Thân thương kính mời, Gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.

tnttbs hong vang lac tnttbs hong vang lac
Xin mở nhạc nền nếu thích nghe.
Nhạc: Chúa Phục sinh (Kim Long))
(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 18-4-2017).