Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei bang chao, nhan de coi hinh lon

Thiếu Nhi Thánh Thể (Việt Nam) Bidong Sungei
Trang Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) này chính thức thiết lập lại ngày 16 tháng 5 năm 2001.
Trang gia đình ra đời và bắt đầu đưa lên mạng từ ngày 12 tháng 1 năm 1998
do sáng kiến của NS Ng Quốc Dũng mc399.

Xin coi cột Mục lục ở bên trái để vào phần mình muốn tham quan.

Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei chao co, nhan de coi hinh lon

Mục lục trang TNTTBS:

* Mời thăm:
- Hình ảnh
- Liên lạc
- Tin tức

* Danh sách:
- Thành viên qua đời

* Tài liệu sinh hoạt:
- Ca sinh hoạt 1
- Ca sinh hoạt 2
- Ca sinh hoạt 3
- Đức tính trưởng

* Bài ca khác:
- Giới thiệu tcKL
- Thánh ca Kim Loan
- Bộ đĩa gia đình (TH&pah).

* Phòng TNTTBS:
- Lời Chúa
- Giờ Lòng thương xót Chúa
- Phụng vụ Lời Chúa CN
- Kinh thường đọc
- Giờ giấc
- Bài hát karafun
- Cha Việt chia sẻ

 

Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei huy hiệu và tên, nhan de coi hinh lon

Lưu ý: Khi nhận được thư điện tử có nội dung khác thường, dù với địa chỉ của thầy hay của các bạn khác, xin cứ mạnh dạn bỏ ngay đi. Sự thường là những kẻ mạo danh muốn gửi những sự không tốt đến. (Woodville, ngày 25-8-2004).
Và xin vào phần "Hình ảnh" để tham quan số hình mới đưa lên lại. (Virginia, ngày 31-1-2015). Bản tin chung hằng tháng gửi từng nhóm 100, nên hộp thư nào lọc gắt gao sẽ đưa vào ngăn của thư linh tinh (spam), xin các thành viên đó vào đấy mà lấy ra, cũng như xin xác nhận là thư bình thường. Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) cũ xin cám ơn. (Virginia, ngày 28-4-2017).

Lời Chúa trong tuần

"Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy." (Mat thêu 16:18)
[Chúa nhật 21 quanh năm, năm A, ngày 27-8-2017]

"Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy." (Mat thêu 16:24)
[Chúa nhật 22 quanh năm, năm A, ngày 3-9-2017]

"Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy." (Mat thêu 18:20)
[Chúa nhật 23 quanh năm, năm A, ngày 10-9-2017]

"Thầy không bảo con phải tha đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7." (Mat thêu 18:22)
[Chúa nhật 24 quanh năm, năm A, ngày 17-9-2017]

"Các ngươi hãy đi làm vườn nho cho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng." (Mat thêu 20:4)
[Chúa nhật 25 quanh năm, năm A, ngày 24-9-2017]

"Nhưng sau nó hối hận và đi làm." (Mat thêu 21:29)
[Chúa nhật 26 quanh năm, năm A, ngày 1-10-2017]

"Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời." (Mát-thêu 18,3)
[Lễ thánh Têrêxa Hài Đồng, ngày 1-10-2017]

"Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta." (Mat thêu 21:42)
[Chúa nhật 27 quanh năm, năm A, ngày 8-10-2017]

"Những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít." (Mat thêu 22:14)
[Chúa nhật 28 quanh năm, năm A, ngày 15-10-2017]

"Cái gì của Xê-gia thì trả cho Xê-gia, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa." (Mat thêu 22:21)
[Chúa nhật 29 quanh năm, năm A, ngày 22-10-2017]

Chúc mừng:
bong tnttbs bay, nhan de coi hinh lon Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) xin chúc mừng bổn mạng các thành viên có một hay hai trong các tên thánh này: Augustinô (28-8), Grêgôriô (3-9), Matthêu (21-9), Gabrien, Micae, Raphaen (29-9), Giêrônimô / Hiêrônimô (30-9).
Và tháng này xin chúc mừng sinh nhật (28-8) Ng Tất Nhiên Hoàng, Trần t Thùy Vinh - (29-8) Ng Kim Kô - (30-8) Đinh Vĩnh Phúc - (31-8) Hoàng Ðức Phương - (2-9) Ng t Uyên Như, Ng Chí Trịnh Phong - (4-9) Ng Trung Liêm - (5-9) Hồ t Hồng Vân - (6-9) Lê Hữu Lộc, Trần t Trâm - (7-9) Ðinh t Thái Hiền - (9-9) Vũ t Minh Nguyệt - (10-9) Trần Thanh Huy, Ng Ðăng Khoa - (13-9) Phan t Hoàng Hậu, Ng t Lành, Dương Hồng Phong - (14-9) Dương Ðình Hảo, Trần v Hồng Quang - (15-9) Ng Thanh Phong - (16-9) Ng Trường Giang - (17-9) Ng Cao Hoàng, Ðỗ t Cẩm Hoàng - (18-9) Ðỗ Thanh Phong, Thạch t Ngọc Yến / Jenny - (19-9) Ng Minh Hiền, Ðinh t Thanh Hồng, Ðỗ Vọng Quốc - (20-9) Đỗ t Thúy Diễm, Trần t Kim Dung, Trần Vĩnh Hoàng, Trần t Thu Thanh - (21-9) Ng Hữu Hồng Hà - (22-9) Ng Ngọc Tuấn Anh, Vũ t Thủy / Tina, Ng Ðức Tuấn - (25-9) Mai t Hoàng Ðiệp, Trương Cao Khải, Mai Thu Quyên, Phạm t Lan Thùy, Dư Mai Song Yến - (26-9) Dương t Hồng Quyên, Ng Ngọc Uyên, Ng t Hoàng Yến - (27-9) Ng Trung Long - (28-9) Phạm t Minh Chi, Ðinh Hoàng Sỹ - (29-9) Phạm Canh Dần - (30-9) Phạm Vũ Hoàng Linh, Trần Nghị Anh Quân, Phạm Minh Trí, Ðoàn Sĩ Việt.
(Virginia, ngày 29-8-2017).

Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) xin tất cả các thành viên, vào ngày 21 tháng 9, nhớ đến AN Inê Ng t Kim Phụng mc078 giỗ 22 năm, trong kinh nguyện.
Xin Chúa sớm đưa những linh hồn này vào trong tình thương vô biên của Chúa.
Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) cũ. (Virginia, ngày 29-8-2017).

tnttbs vach xanh
(Điều chỉnh lại: Virginia, ngày 29-8-2017)

tnttbs hong vang lac tnttbs hong vang lac
Xin mở nhạc nếu thích nghe.
Nhạc: Tiếng hát ca dao

(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 18-4-2017).