Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei bang chao, nhan de coi hinh lon

Thiếu Nhi Thánh Thể (Việt Nam) Bidong Sungei
Trang Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) này chính thức thiết lập lại ngày 16 tháng 5 năm 2001.
Trang gia đình ra đời và bắt đầu đưa lên mạng từ ngày 12 tháng 1 năm 1998
do sáng kiến của NS Ng Quốc Dũng mc399.

Xin coi cột Mục lục ở bên trái để vào phần mình muốn tham quan.

Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei chao co, nhan de coi hinh lon

Mục lục trang TNTTBS:

* Mời thăm:
- Hình ảnh
- Liên lạc
- Tin tức

* Danh sách:
- Thành viên qua đời

* Thư chung:
- Giới thiệu
- Thư 1-4
- Thư 5-8
- Thư 9-12
- Thư 13-16

* Tài liệu sinh hoạt:
- Ca sinh hoạt 1
- Ca sinh hoạt 2
- Ca sinh hoạt 3
- Đức tính trưởng

* Bài ca khác:
- Giới thiệu tcKL
- Thánh ca Kim Loan
- Bộ đĩa gia đình cố Ba Hiền (TH&pah).

* Phòng TNTTBS:
- Lời Chúa
- Giờ Lòng thương xót Chúa
- Phụng vụ Lời Chúa CN
- Kinh thường đọc
- Giờ giấc
- Bài hát karafun
- Cha Việt chia sẻ

 

Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei huy hiệu và tên, nhan de coi hinh lon

Lưu ý: Khi nhận được thư điện tử có nội dung khác thường, dù với địa chỉ của thầy hay của các bạn khác, xin cứ mạnh dạn bỏ ngay đi. Sự thường là những kẻ mạo danh muốn gửi những sự không tốt đến. (Woodville, ngày 25-8-2004).
Và xin vào phần "Hình ảnh" để tham quan số hình mới đưa lên lại. (Virginia, ngày 31-1-2015). Bản tin chung hằng tháng gửi từng nhóm 100, nên hộp thư nào lọc gắt gao sẽ đưa vào ngăn của thư linh tinh (spam), xin các thành viên đó vào đấy mà lấy ra, cũng như xin xác nhận là thư bình thường. Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) cũ xin cám ơn. (Virginia, ngày 28-4-2017).

Lời Chúa trong tuần

"Hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần." (Mat-thêu 28,19)
[Lễ Chúa Ba Ngôi, năm B, ngày 27-5-2018]

"Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta." (Mac-cô 14,22)
[Lễ Thánh Thể, năm B, ngày 3-6-2018]

Một tên lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người, và lập tức máu cùng nước chảy ra. (Gio-an 19,34)
[Lễ Thánh Tâm, năm B, ngày 8-6-2018]

"Ai làm theo ý Thiên Chúa, người ấy là anh chị em và là mẹ Ta." (Mac-cô 3:35)
[Chúa nhật 10 quanh năm B, ngày 10-6-2018]

"Hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa." (Mac-cô 4:27)
[Chúa nhật 11 quanh năm B, ngày 17-6-2018]

Có bàn tay Chúa phù hộ em. (Lu-ca 1,66)
[Sinh nhật thánh Gioan tẩy giả, ngày 24-6-2018]

"Ông đừng sợ, hãy cứ tin." (Mac-cô 5:36)
[Chúa nhật 13 quanh năm B, ngày 1-7-2018]

"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình." (Mac-cô 6:4)
[Chúa nhật 14 quanh năm B, ngày 8-7-2018]

Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. (Mac-cô 6:12)
[Chúa nhật 15 quanh năm B, ngày 15-7-2018]

"Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút." (Mac-cô 6:31)
[Chúa nhật 16 quanh năm B, ngày 22-7-2018]

Chúc mừng:
bong tnttbs bay, nhan de coi hinh lon Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) xin chúc mừng bổn mạng các thành viên có một hay hai trong các tên thánh này: Barnaba (11-6), Antôn (13-6), Gioan Baotixita (24-6), Phêrô và Phaolô (29-6).
Và tháng này xin chúc mừng sinh nhật ngày 29-5: Ng t Tâm Ðan - ngày 30-5: Bùi Đình Ban, Ng Thái Phương - ngày 31-5: Vũ t Ðài Trang - ngày 2-6: Trần v Chánh, Phạm t Phượng Liên, Ng Anh Tài, lm Ng Công Thức, Ng Thanh Tịnh - ngày 3-6: Ðinh t Phương Liên, Ðỗ Trường Sơn - ngày 4-6: Mar Ng t Thùy DungJ - ngày 6-6: Trần t Như Hồng, Trần Anh Khoa, Trần Thúy Phượng, Phạm Vũ Quốc Trưởng, Ng Tuấn - ngày 7-6: Phan t Ngọc Mỹ, Lê Phạm Ðan Thùy, Đặng Kim Vân [?] - ngày 9-6: Trần Thế Quyền, Trương Tuyết Trâm - ngày 10-6: Ðinh t Thùy Linh - (11-6) Ng t Tố Anh, lm Phạm Chí Huynh - (12-6) Bành Anh Huy, Phạm Thế Vinh - (13-6) Bùi v Chính / Biệt - (15-6) Phạm Minh Rạng - (16-6) Phạm t Hường, Trần t Phúc, Tạ Ngọc Như Uyên - (17-6) NgHo DũngKhanh - (18-6) Ng Hoàng Phúc - (19-6) Trần Việt Huy, R Phạm t Lan Hương - ngày 20-6: Ng Ngọc Chi, Hoàng Xuân Hoan - ngày 21-6: Khổng Hoàng Anh, Trịnh Duy Bảo, Đỗ t Ngọc Bích, Ng Hữu Lý, Thân Trọng Hiến, Trịnh Khải Minh - ngày 22-6: Ng t Thục Ðoan - ngày 23-6: lm Bùi Quyền - ngày 24-6: Ng t Huệ, Ng Ngọc Thư - ngày 25-6: Trần t Bích Ly - ngày 26-6: Lữ Ngọc Hiếu, Ðinh Hoàng Anh Lương, Phạm Chính Thiện, Phạm Thủy Hồng Vân - ngày 27-6: Ng Thanh Thanh, Trịnh t Thanh Thảo - ngày 28-6: Phạm Chí Phát - ngày 29-6: Ng Hùng Anh - ngày 30-6: Trần Nam Kỳ.
(Virginia, ngày 30-5-2018).

Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) xin tất cả các thành viên, trong kinh nguyện, hiệp lòng nhớ đến TU Vixentê Ng Tiến Hải mc002 ngày 4-6 giỗ 24 năm, và glv Rôsa Vũ t Anh Đào mc139 ngày 6-6 giỗ 2 năm. Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) cũ (Virginia, ngày 30-5-2018).

tnttbs vach xanh
(Điều chỉnh lại: Virginia, ngày 30-5-2018)

tnttbs hong vang lac tnttbs hong vang lac
Xin mở nhạc nếu thích nghe.
Nhạc: Tiếng hát ca dao
(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 18-4-2017).