Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei bang chao, nhan de coi hinh lon

Thiếu Nhi Thánh Thể (Việt Nam) Bidong Sungei
Trang Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) này chính thức thiết lập lại ngày 16 tháng 5 năm 2001.
Trang gia đình ra đời và bắt đầu đưa lên mạng từ ngày 12 tháng 1 năm 1998
do sáng kiến của NS Ng Quốc Dũng mc399.

Xin coi cột Mục lục ở bên trái để vào phần mình muốn tham quan.

Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei chao co, nhan de coi hinh lon

Mục lục trang TNTTBS:

* Mời thăm:
- Hình ảnh
- Liên lạc
- Tin tức

* Danh sách:
- Thành viên qua đời

* Thư chung:
- Giới thiệu
- Thư 1-4
- Thư 5-8
- Thư 9-12
- Thư 13-16

* Tài liệu sinh hoạt:
- Ca sinh hoạt 1
- Ca sinh hoạt 2
- Ca sinh hoạt 3
- Đức tính trưởng

* Bài ca khác:
- Giới thiệu tcKL
- Thánh ca Kim Loan
- Bộ đĩa gia đình cố Ba Hiền (TH&pah).

* Phòng TNTTBS:
- Lời Chúa
- Giờ Lòng thương xót Chúa
- Phụng vụ Lời Chúa CN
- Kinh thường đọc
- Giờ giấc
- Bài hát karafun
- Cha Việt chia sẻ

 

Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei huy hiệu và tên, nhan de coi hinh lon

Lưu ý: Khi nhận được thư điện tử có nội dung khác thường, dù với địa chỉ của thầy hay của các bạn khác, xin cứ mạnh dạn bỏ ngay đi. Sự thường là những kẻ mạo danh muốn gửi những sự không tốt đến. (Woodville, ngày 25-8-2004).
Và xin vào phần "Hình ảnh" để tham quan số hình mới đưa lên lại. (Virginia, ngày 31-1-2015). Bản tin chung hằng tháng gửi từng nhóm 100, nên hộp thư nào lọc gắt gao sẽ đưa vào ngăn của thư linh tinh (spam), xin các thành viên đó vào đấy mà lấy ra, cũng như xin xác nhận là thư bình thường. Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) cũ xin cám ơn. (Virginia, ngày 28-4-2017).

Lời Chúa trong tuần

"Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời."
[Chúa nhật 21 quanh năm B, ngày 26-8-2018]

"Tất cả những sự xấu đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế." (Mac-cô 7:23)
[Chúa nhật 22 quanh năm B, ngày 2-9-2018]

"Hãy mở ra." (Mac-cô 7:34)
[Chúa nhật 23 quanh năm B, ngày 9-9-2018]

"Các con bảo Thầy là ai?" (Mac-cô 8:29)
[Chúa nhật 24 quanh năm B, ngày 16-9-2018]

"Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy." (Mac-cô 9:37)
[Chúa nhật 25 quanh năm B, ngày 23-9-2018]

"Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con." (9:40)
[Chúa nhật 26 quanh năm B, ngày 30-9-2018]

"Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly." (Mac-cô 10:9)
[Chúa nhật 27 quanh năm B, ngày 3-10-2018]

"Những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao." (Mac-cô 10:24)
[Chúa nhật 28 quanh năm B, ngày 10-10-2018]

"Con Người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ." (Mac-cô 10:45)
[Chúa nhật 29 quanh năm B, ngày 17-10-2018]

"Đức tin của anh đã chữa anh." (Mac-cô 10:52)
[Chúa nhật 30 quanh năm B, ngày 24-10-2018]

Chúc mừng:
bong tnttbs bay, nhan de coi hinh lon Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) xin chúc mừng bổn mạng các thành viên có một hay hai trong các tên thánh này: Matthêu (21-9), Gabrien, Micae, Raphaen (29-9), Giêrônimô / Hiêrônimô (30-9).
Và tháng này xin chúc mừng sinh nhật ngày 9-9: Vũ t Minh Nguyệt - ngày 10-9: Trần Thanh Huy, Ng Ðăng Khoa - ngày 13-9: Phan t Hoàng Hậu, Ng t Lành, Dương Hồng Phong - ngày 14-9: Dương Ðình Hảo, Trần v Hồng Quang - ngày 15-9: Ng Thanh Phong - ngày 16-9: Ng Trường Giang - ngày 17-9: Ng Cao Hoàng, Ðỗ t Cẩm Hoàng - ngày 18-9: Ðỗ Thanh Phong, Thạch t Ngọc YếnJ - ngày 19-9: Ng Minh Hiền, Ðinh t Thanh Hồng, Ðỗ Vọng Quốc - ngày 20-9: Đỗ t Thúy Diễm, Trần t Kim Dung, Trần Vĩnh Hoàng, Trần t Thu Thanh - ngày 21-9: Ng Hữu Hồng Hà - ngày 22-9: Ng Ngọc Tuấn Anh, Vũ t ThủyT, Ng Ðức Tuấn - ngày 23-9: Ng t Kiều Ngân - ngày 25-9: Mai t Hoàng Ðiệp, Trương Cao Khải, Mai Thu Quyên, Phạm t Lan Thùy, Dư Mai Song Yến - ngày 26-9: Dương t Hồng Quyên, Ng Ngọc Uyên, Ng t Hoàng Yến - ngày 27-9: Ng Trung Long - ngày 28-9: Phạm t Minh Chi, Vũ t Hồng, Ðinh Hoàng Sỹ - ngày 29-9: Phạm Canh Dần - ngày 30-9: Phạm Vũ Hoàng Linh, Trần Nghị Anh Quân, Phạm Minh Trí, Ðoàn Sĩ Việt.
(Virginia, ngày 10-9-2018).

Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) xin tất cả các thành viên, trong kinh nguyện, hiệp lòng nhớ đến AN Inê Ng t Kim Phụng mc078 ngày 21-9 giỗ 23 năm; xin cũng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria, mẹ của hai chị em HT Ng t Tuyết Sáng và Ng t Thu Hà mb902, qua đời bên Việt Nam ngày 4-9-2018 vừa qua. Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) cũ (Virginia, ngày 10-9-2018).

tnttbs vach xanh
(Điều chỉnh lại: Virginia, ngày 10-9-2018)

*******

MỤC NÊN BIẾT:

** Phần Thánh ca và bài hát:
not nhac tnttbs nhay http://www.tnttbs.org/thanhcaKimLoan/ Địa chỉ này là phần trang giới thiệu dòng nhạc của nữ tu Kim Loan, dòng Đa Minh, vẫn âm thầm hỗ trợ gia đình chúng ta. Trong đó bao gồm thánh ca và các bài hát cho một số sinh hoạt khác. Xin hân hạnh giới thiệu và mời ghé tham quan. (Virginia, ngày 7-12-2013).
Thân thương kính mời, Gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.

tnttbs hong vang lac tnttbs hong vang lac
Xin mở nhạc nếu thích nghe.
Nhạc: Tiếng hát ca dao
(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 18-4-2017).