Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei bang chao, nhan de coi hinh lon

Thiếu Nhi Thánh Thể (Việt Nam) Bidong Sungei
Trang Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) này chính thức thiết lập lại ngày 16 tháng 5 năm 2001.
Trang gia đình ra đời và bắt đầu đưa lên mạng từ ngày 12 tháng 1 năm 1998
do sáng kiến của NS Ng Quốc Dũng mc399.

Xin coi cột Mục lục ở bên trái để vào phần mình muốn tham quan.

Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei chao co, nhan de coi hinh lon

Mục lục trang TNTTBS:

* Mời thăm:
- Hình ảnh
- Liên lạc
- Tin tức

* Danh sách:
- Thành viên qua đời

* Thư chung:
- Giới thiệu
- Thư 1-4
- Thư 5-8
- Thư 9-12
- Thư 13-16
- Liên kết
- Ổn định

* Tài liệu sinh hoạt:
- Ca sinh hoạt 1
- Ca sinh hoạt 2
- Ca sinh hoạt 3
- Đức tính trưởng

* Bài ca khác:
- Giới thiệu tcKL
- Thánh ca Kim Loan
- Bộ đĩa gia đình cố Ba Hiền (TH&pah).

* Phòng TNTTBS:
- Lời Chúa
- Giờ Lòng thương xót Chúa
- Phụng vụ Lời Chúa CN
- Kinh thường đọc
- Giờ giấc
- Bài hát karafun
- Cha Việt chia sẻ

 

Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei huy hiệu và tên, nhan de coi hinh lon

Lưu ý:
- Khi nhận được thư điện tử có nội dung khác thường, dù với địa chỉ của thầy hay của các bạn khác, xin cứ mạnh dạn bỏ ngay đi. Sự thường là những kẻ mạo danh muốn gửi những sự không tốt đến. (Woodville, ngày 25-8-2004).
- Và xin vào phần "Hình ảnh" để tham quan số hình mới đưa lên lại. (Virginia, ngày 31-1-2015). Bản tin chung hằng tháng gửi từng nhóm 100, nên hộp thư nào lọc gắt gao sẽ đưa vào ngăn của thư linh tinh (spam), xin các thành viên đó vào đấy mà lấy ra, cũng như xin xác nhận là thư bình thường, và cho địa chỉ thầy vào danh sách địa chỉ an toàn nhé! Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) cũ xin cám ơn. (Virginia, ngày 28-4-2017).

Lời Chúa trong tuần

"Người phải sống lại từ cõi chết." (Gio an 20:9)
[Chúa nhật Phục Sinh, năm A, ngày 12-4-2020]

"Bình an cho các con". (Gio an 20:19)
[Chúa nhật 2 Phục Sinh, năm A, ngày 19-4-2020]

"Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh." (Lu ca 24:35)
[Chúa nhật 3 Phục Sinh, năm A, ngày 26-4-2020]

"Ta là cửa chuồng chiên". (Gio an 10:7)
[Chúa nhật 4 Phục Sinh, năm A, ngày 3-5-2020]

"Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống." (Gio an 14:6)
[Chúa nhật 5 Phục Sinh, năm A, ngày 10-5-2020]

"Nếu ai yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy." (Gioan 14:15)
[Chúa nhật 6 Phục Sinh, năm A, ngày 17-5-2020]

"Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con." (Mat thêu 28:19-20)
[Lễ Chúa lên trời, năm A, ngày 24-5-2020]

"Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại." (Gio an 20: 22-23)
[Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, năm A, ngày 31-5-2020]

"Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người thì không phải hư mất." (Gio an 3:16)
[Lễ Chúa Ba Ngôi, năm A, ngày 7-6-2020]

"Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống." (Gio an 6:55)
[Lễ Thánh Thể, năm A, ngày 14-6-2020]

"Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời." (Mat thêu 10:32)
[Chúa nhật 12 quanh năm, năm A, ngày 21-6-2020]

Chúc mừng:
bong tnttbs bay, nhan de coi hinh lon Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) xin chúc mừng bổn mạng các thành viên có một hay hai trong các tên thánh này: Giuse thợ (1-5), Philipphê và Giacôbê (3-5).
Và tháng này xin chúc mừng sinh nhật ngày 1-5: Mai t Xuân Thu - ngày 4-5: Vũ MH Khánh - ngày 6-5: Vũ t Hương - ngày 10-5: Ng Ngô Phương Hiền - ngày 13-5: Ng Thanh Ðảo - ngày 14-5: Phạm Tiến Đạt - ngày 18-5: Ng Tùng Chinh - ngày 19-5: Phạm Ngọc Bích - ngày 20-5: V Lê Đình Tân-vn - ngày 21-5: Ng Vân - ngày 28-5: Trần Lệ Hằng - ngày 31-5: Vũ t Ðài Trang.
(Virginia, ngày 1-5-2020).

Chúc mừng kỷ niệm:
25 năm thành hôn: (ngày 26-5) NS Đỗ Duy Công mc282.
Thân thương chúc mừng, Gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ. (Virginia, ngày 1-5-2020).

Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) xin tất cả các thành viên, trong kinh nguyện, hiệp lòng nhớ đến TU Giuse Lại v Ðoàn mc139 ngày 4 tháng 5 giỗ 3 năm; TN Tôma Ng Khắc Chí Hiếu mc078 ngày 14 tháng 5 giỗ 20 năm; AN Rôsa Mai Thu Khương pb871 ngày 19 tháng 5 giỗ 22 năm; và HT Maria-Têrêsa Trần t Tin pb475 ngày 21 tháng 5 giỗ 37 năm; đồng thời cho những người tử nạn vì dịch covid-19. Xin Chúa đoái thương đưa các linh hồn này về hưởng nhan thánh vô biên của Chúa. Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) cũ (Virginia, ngày 1-5-2020).

tnttbs vach xanh
(Điều chỉnh lại: Virginia, ngày 1-5-2020)

ỔN ĐỊNH LẠI
Hiện tại, gia đình TNTTBS chỉ gửi bản tin chung cho những thành viên trả lời thư "Quyết định", ngoại trừ những thành viên chưa trả lời mà không có facebook hay không dính dáng đến tốp ly khai.
Xin loan báo chung, Gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ
(Virginia, ngày 27-11-2019).

*******

MỤC NÊN BIẾT:

** Phần Thánh ca và bài hát:
not nhac tnttbs nhay http://www.tnttbs.org/thanhcaKimLoan/ Địa chỉ này là phần trang giới thiệu dòng nhạc của nữ tu Kim Loan, dòng Đa Minh, vẫn âm thầm hỗ trợ gia đình chúng ta. Trong đó bao gồm thánh ca và các bài hát cho một số sinh hoạt khác. Xin hân hạnh giới thiệu và mời ghé tham quan. (Virginia, ngày 7-12-2013).
Thân thương kính mời, Gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.

tnttbs hong vang lac tnttbs hong vang lac
Xin mở nhạc nền nếu thích nghe.
Nhạc: Chúa Phục sinh (Kim Long)
(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 18-4-2017).