Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei bang chao, nhan de coi hinh lon

Thiếu Nhi Thánh Thể (Việt Nam) Bidong Sungei
Trang Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) này chính thức thiết lập lại ngày 16 tháng 5 năm 2001.
Trang gia đình ra đời và bắt đầu đưa lên mạng từ ngày 12 tháng 1 năm 1998
do sáng kiến của NS Ng Quốc Dũng mc399.

Xin coi cột Mục lục ở bên trái để vào phần mình muốn tham quan.

Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei chao co, nhan de coi hinh lon

Mục lục trang TNTTBS:

* Mời thăm:
- Hình ảnh
- Liên lạc
- Tin tức

* Danh sách:
- Thành viên qua đời

* Thư chung:
- Giới thiệu
- Thư 1-4
- Thư 5-8
- Thư 9-12
- Thư 13-16

* Tài liệu sinh hoạt:
- Ca sinh hoạt 1
- Ca sinh hoạt 2
- Ca sinh hoạt 3
- Đức tính trưởng

* Bài ca khác:
- Giới thiệu tcKL
- Thánh ca Kim Loan
- Bộ đĩa gia đình cố Ba Hiền (TH&pah).

* Phòng TNTTBS:
- Lời Chúa
- Giờ Lòng thương xót Chúa
- Phụng vụ Lời Chúa CN
- Kinh thường đọc
- Giờ giấc
- Bài hát karafun
- Cha Việt chia sẻ

 

Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei huy hiệu và tên, nhan de coi hinh lon

Lưu ý: Khi nhận được thư điện tử có nội dung khác thường, dù với địa chỉ của thầy hay của các bạn khác, xin cứ mạnh dạn bỏ ngay đi. Sự thường là những kẻ mạo danh muốn gửi những sự không tốt đến. (Woodville, ngày 25-8-2004).
Và xin vào phần "Hình ảnh" để tham quan số hình mới đưa lên lại. (Virginia, ngày 31-1-2015). Bản tin chung hằng tháng gửi từng nhóm 100, nên hộp thư nào lọc gắt gao sẽ đưa vào ngăn của thư linh tinh (spam), xin các thành viên đó vào đấy mà lấy ra, cũng như xin xác nhận là thư bình thường. Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) cũ xin cám ơn. (Virginia, ngày 28-4-2017).

Lời Chúa trong tuần

Có bàn tay Chúa phù hộ em. (Lu-ca 1,66)
[Sinh nhật thánh Gioan tẩy giả, ngày 24-6-2018]

"Ông đừng sợ, hãy cứ tin." (Mac-cô 5:36)
[Chúa nhật 13 quanh năm B, ngày 1-7-2018]

"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình." (Mac-cô 6:4)
[Chúa nhật 14 quanh năm B, ngày 8-7-2018]

Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. (Mac-cô 6:12)
[Chúa nhật 15 quanh năm B, ngày 15-7-2018]

"Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút." (Mac-cô 6:31)
[Chúa nhật 16 quanh năm B, ngày 22-7-2018]

"Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi." (Gio-an 6:12)
[Chúa nhật 17 quanh năm B, ngày 29-7-2018]

"Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ." (Gio-an 6:35)
[Chúa nhật 18 quanh năm B, ngày 5-8-2018]

"Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời." (Gio-an 6:47)
[Chúa nhật 19 quanh năm B, ngày 12-8-2018]

"Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời." (Gio-an 6:51)
[Chúa nhật 20 quanh năm B, ngày 19-8-2018]

"Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời."
[Chúa nhật 21 quanh năm B, ngày 26-8-2018]

Chúc mừng:
bong tnttbs bay, nhan de coi hinh lon Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) xin chúc mừng bổn mạng các thành viên có một hay hai trong các tên thánh này: Phêrô và Phaolô (29-6), Tôma (3-7), Goretti (6-7), Benoit / Bênêđictô (11-7), Mađalêna (22-7), Anna (26-7), Mátta (29-7), Inhaxiô (31-7).
Và tháng này xin chúc mừng sinh nhật ngày 27-6: Ng Thanh Thanh, Trịnh t Thanh Thảo - ngày 28-6: Phạm Chí Phát - ngày 29-6: Ng Hùng Anh - ngày 30-6: Trần Nam Kỳ - ngày 1-7: Trần Thanh Long, P Ng Anh Tuấn, Ng Ngọc Tuấn - ngày 2-7: Trần v Sa, Lữ Ngọc Thơm - ngày 4-7: Ng t Hữu Duyên, Lê t Hiệp Hương, Đoàn t Thanh / Minh Tuyền - ngày 5-7: Trần t Hồng - ngày 7-7: Ng Tiến Ðạt, Ðặng Hữu Khương - ngày 8-7: Ðinh Thanh Phong - ngày 10-7: Ng Thành Ðăng / Duy, Vũ Như Thế, Ng Thanh Tường - ngày 11-7: Cao t Ngọc Ánh, Bùi Tiến Đạt, Ng t Mỹ Phương, Lê t Lệ Thủy - ngày 12-7: Trần t Phương Nhi, Vũ Đình Thăng - ngày 13-7: Ng Ngọc Khanh - ngày 15-7: Trần Ðăng Khoa - ngày 16-7: Ng t Hồng Hoa, Võ Minh Học, Phan t Kiều Loan - ngày 17-7: Phạm t Duyên, Phạm t Thanh Nhường, Ðặng Quốc Việt, Hoàng Như Yến - ngày 18-7: Lương Kim Vy - ngày 20-7: Ng t Ngọc Thu - ngày 22-7: Ng Phan Quỳnh Giao - ngày 23-7: Ng Thanh Hải - ngày 24-7: Võ Tuấn Hùng, Phạm Quang Vinh / Hiếu - ngày 25-7: Ng Phan Quỳnh Anh, Trần Kim Châu, Phạm Minh Ðức, Ng t Bích Huyền-Louise - ngày 26-7: Ðặng Nguyên Dũng, lm Trần Công Hùng, Trần Kim Thanh - ngày 28-7: Lê t Mai Liên - ngày 29-7: Hà t Thanh Vân.
(Virginia, ngày 27-6-2018).

Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) xin tất cả các thành viên, trong kinh nguyện, hiệp lòng nhớ đến NSđt Phêrô Trần v Hảo mc219 ngày 1-7 giỗ 2 năm. Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) cũ (Virginia, ngày 27-6-2018).

Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) xin tất cả các thành viên vào phần "Tin tức" để biết thông tin về gặp gỡ hay trại ở một số tiểu bang của Mỹ. (Los Angeles, ngày 27-6-2018).

tnttbs vach xanh
(Điều chỉnh lại: Virginia, ngày 27-6-2018)

tnttbs hong vang lac tnttbs hong vang lac
Xin mở nhạc nếu thích nghe.
Nhạc: Tiếng hát ca dao
(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 18-4-2017).