nhan de Thanh ca Kim Loan, tnttbs nhan de coi hinh lon - Thánh ca KL

 

dong nhac tnttbs - Thánh ca KL

Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) xin giới thiệu nguồn bài hát của một thân hữu chúng ta, nữ tu Kim Loan thuộc dòng Đaminh Rôsa Lima, với những thể loại khác nhau: thánh ca, thần vụ, đời thường, và sinh hoạt. Hy vọng đây là nguồn hữu ích cho những ai cần dùng tới. Xin nhấn vào hai phần dưới đây để tham quan và có những bài ca thích hợp. Nếu có ý kiến xây dựng, xin nhấn vào mục "Liên lạc" để chia sẻ. Xin cám ơn tấm lòng quý mến. Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) cũ.
(Virginia, ngày 21-11-2014).

  • Thánh ca Kim Loan (phần chính): Gồm các mục: Thánh ca, Thần vụ, Đáp ca, Tung hô Tin Mừng, Bộ lễ, và Đời thường.
  • Đĩa nhạc gia đình: Phần những bài hát về tâm tư gia đình của hai bố con, với phần nghe.

- Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) cũ -

tnttbs vach xanh
(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 18-4-2017).

mat troi loe tnttbs mat troi loe tnttbs
Xin mở nhạc nếu thích nghe.
Nhạc: Fur Elise