tnttbs tua thu chung cu

tnttbs vach xanh

 

ỔN ĐỊNH

Lưu ý: Gia đình TNTTBS chủ trương hiệp nhất, tình thân, và vui dựa trên lẽ phải, cũng như góp ý chân thành trong tinh thần xây dựng. Những gì không hợp với chủ trương ấy, chúng ta cần loại bỏ. Gia đình TNTTBS cũ. (Virginia, ngày 30-10-2019).

Từ ngày khởi sự vào đầu năm 1991, rồi chính thức ngày 19-3-1996, chúng ta nối vòng tay với nhau rất là ổn định.  Rồi hè năm 2009, một tốp đã tách ra đi hướng khác, khuấy động sự ổn định của chúng ta.  Suốt 10 năm qua chúng ta chẳng bận lòng, nhưng họ vẫn dùng mọi cách làm chúng ta mất ổn định, nên buộc lòng chúng ta phải có thái độ. Xin coi lại bài chia sẻ "Liên kết" (http://www.tnttbs.org/tragtnttbs/tc-lket.htm) để nắm tình hình.

Để ổn định lại, từ Phục Sinh năm nay (2019), gia đình gạt bớt những người đến với chúng ta chỉ là xã giao thôi. Còn tốp kia vẫn ra sức phô trương uy thế (chính yếu là qua facebook), tiếp tục tác động xấu lên sự ổn định của chúng ta, một số HT và Linh mục NS cũng tham gia. Đó là điều đã từng xảy ra ở Bidong vào đầu năm 1989, rồi lớn nhất là đầu năm 1990, khiến cho cả đoàn mất sự ổn định (dẫn đến phân tán trầm trọng). Vì thế, tốt nhất là nhường cho họ tất cả những ai dính dáng đến họ dưới bất cứ hình thức nào, và chấp nhận để những người có chức vị kéo theo một số. Lúc này những thuyết phục và lôi kéo dưới những danh nghĩa tốt lành đang tới tấp diễn ra, và chính thầy cũng được chiếu cố, nên chúng ta cần hiểu rõ phần chia sẻ "Liên  kết" ở trên để biết xử trí đúng lẽ phải, vì sự "hiệp nhất", "tình thân", và "cầu vui" phải đặt trên nền tảng lẽ phải mới có giá trị.

Và để ổn định hơn nữa, tháng kế tiếp tục lọc hết những người còn để nick của chính nhóm đó hay của những người chủ chốt nhóm đó nơi facebook của mình, vì đa số chúng ta không hiểu tầm ảnh hưởng dây chuyền của mạng xã hội không phải nhỏ. Mỗi người có tự do chọn lựa, và gia đình cũng phải chọn lựa cho sự ổn định chung. Chúng ta cần "Phẩm hơn lượng", nên không cần níu kéo những người như thế, hay người "nửa này nửa kia" (không thực lòng), và cùng cần ổn định lại theo và trong tinh thần hiệp nhất của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết can đảm hy sinh những người tác hại đến sự ổn định của chúng ta, và cùng tiếp tay nhau ổn định tình thân thương, đúng nghĩa. do đã từng sinh hoạt trong đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể ở Bidong và Sungei. Thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể!  Một thầy trợ úy cũ, Phạm Anh Hào (Virginia, ngày 27-10-2019).

- Gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS) cũ. -

 

tnttbs vach xanh
(Virginia ngày 30-10-2019)
Trở về [ trang mục lục ].

mat troi loe tnttbs mat troi loe tnttbs
Xin mở nhạc nếu thích nghe.
Nhạc: Xây dựng
(Dùng dạng đơn giản: ngày 18-4-2017vir).