LỜI CHÚA DÙNG CHO GIỜ KINH
CỦA PHÒNG TNTTBS
Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei

 

 

*    [ Câu Lời Chúa tuần 16-7-2018 ] [ Phúc âm thứ sáu 20-7-2018 ] [ Bài đọc Chúa nhật 22-7-2018 ] [ Bài đọc 1 Chúa nhật 22-7-2018 ] [ Đáp ca Chúa nhật 22-7-2018 ] [ Bài đọc 2 Chúa nhật 22-7-2018 ] [ Phúc âm Chúa nhật 22-7-2018 ] [ Câu Lời Chúa tuần 23-7-2018 ]    *

 

Câu Lời Chúa tuần 16-7-2018
Từ thứ hai ngày 16-7-2018 đến Chúa nhật ngày 22-7-2018

Câu Lời Chúa cho tuần này:
Khi ấy,/ Đức Giê-su bảo các Tông Đồ:/ "Anh em hãy lánh riêng ra / đến một nơi thanh vắng / mà nghỉ ngơi đôi chút."/ (Mác-cô 6,31)

 

Câu Lời Chúa tuần 23-7-2018
Từ thứ hai ngày 23-7-2018 đến Chúa nhật ngày 29-7-2018

Câu Lời Chúa cho tuần này:
Khi dân chúng đã no nê rồi,/ Đức Giê-su bảo các môn đệ:/ "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi."/ (Gio-an 6,12)

 

Chúa nhật ngày 22-7-2018
Chúa nhật Thường niên 16, b
Chủ đề: Nghỉ ngơi đôi chút

Bài đọc 1
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a (Gr 23,1-6)./
Khốn thay những mục tử / làm cho đoàn chiên Ta chăn dắt / phải thất lạc và tan tác/ - sấm ngôn của Đức Chúa./ Vì thế,/ Đức Chúa,/ Thiên Chúa Ít-ra-en,/ phán như sau / để lên án các mục tử,/ những người chăn dắt dân Ta:/ chính các ngươi đã làm cho đoàn chiên của Ta phải tan tác;/ các ngươi đã xua đuổi và chẳng lưu tâm gì đến chúng./ Này Ta sẽ để ý đến các hành vi gian ác của các ngươi / mà trừng phạt các ngươi/ - sấm ngôn của Đức Chúa./ Chính Ta sẽ quy tụ đoàn chiên Ta còn sót lại / từ khắp mọi miền Ta sẽ xua chúng đến./ Ta sẽ đưa chúng về đồng cỏ của chúng;/ chúng sẽ sinh sôi nảy nở thật nhiều./ Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng;/ họ sẽ chăn dắt chúng./ Chúng sẽ không còn phải hãi hùng,/ kinh khiếp vì bị bỏ rơi nữa./ Sấm ngôn của Đức Chúa./
Này,/ sẽ tới những ngày/ - sấm ngôn của Đức Chúa/ - Ta sẽ làm nẩy sinh cho nhà Đa-vít / một chồi non chính trực./ Vị vua lên ngôi trị vì / sẽ là người khôn ngoan tài giỏi trong xứ sở,/ vua sẽ thi hành điều chính trực công minh./ Thời bấy giờ,/ Giu-đa sẽ được cứu thoát,/ Ít-ra-en được sống yên hàn./ Danh hiệu người ta tặng vua ấy sẽ là:/ "Đức Chúa,/ sự công chính của chúng ta."/
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Đáp ca (Tv 22,1-3a.3b-4.5.6 - Đáp: c.1)
Đáp: Chúa là mục tử chăn dắt tôi,/ tôi chẳng thiếu thốn gì./
   1- Chúa là mục tử chăn dắt tôi,/ tôi chẳng thiếu thốn gì./ Trong đồng cỏ xanh tươi,/ Người cho tôi nằm nghỉ./ Người đưa tôi tới dòng nước trong lành / và bổ sức cho tôi./
Đáp: Chúa là mục tử chăn dắt tôi,/ tôi chẳng thiếu thốn gì./
   2- Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính / vì danh dự của Người./ Lạy Chúa,/ dầu qua lũng âm u / con sợ gì nguy khốn,/ vì có Chúa ở cùng./ Côn trượng Ngài bảo vệ,/ con vững dạ an tâm./
Đáp: Chúa là mục tử chăn dắt tôi,/ tôi chẳng thiếu thốn gì./
   3- Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù./ Đầu con,/ Chúa xức đượm dầu thơm,/ ly rượu con đầy tràn chan chứa./
Đáp: Chúa là mục tử chăn dắt tôi,/ tôi chẳng thiếu thốn gì./
   4- Lòng nhân hậu và tình thương Chúa / ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,/ và tôi được ở đền Người / những ngày tháng,/ những năm dài triền miên./
Đáp: Chúa là mục tử chăn dắt tôi,/ tôi chẳng thiếu thốn gì./

Bài đọc 2
Lời Chúa trong thư của thánh Phao-lô tông đồ / gửi tín hữu Ê-phê-xô (Ep 2,13-18)./
Thưa anh em,/ trước kia anh em là những người ở xa,/ nhưng nay,/ trong Đức Ki-tô Giê-su,/ nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra,/ anh em đã trở nên những người ở gần./ Thật vậy,/ chính Người là bình an của chúng ta:/ Người đã liên kết đôi bên,/ dân Do thái và dân ngoại,/ thành một;/ Người đã hy sinh thân mình / để phá đổ bức tường ngăn cách / là sự thù ghét;/ Người đã hủy bỏ Luật cũ / gồm các điều răn và giới luật./ Như vậy,/ khi thiết lập hòa bình,/ Người đã tác tạo đôi bên / thành một người mới duy nhất / nơi chính bản thân Người./ Nhờ thập giá,/ Người đã làm cho đôi bên / được hòa giải với Thiên Chúa / trong một thân thể duy nhất;/ trên thập giá,/ Người đã tiêu diệt sự thù ghét./ Người đã đến loan Tin Mừng bình an:/ bình an cho anh em là những kẻ ở xa,/ và bình an cho những kẻ ở gần./ Thật vậy,/ nhờ Người,/ cả đôi bên,/ chúng ta được liên kết trong một Thần Khí duy nhất / mà đến cùng Chúa Cha./
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Tung hô Tin Mừng (Ga 10,27)
Al-lê-lu-ia!/ Al-lê-lu-ia!/ Chúa nói:/ Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi;/ tôi biết chúng,/ và chúng theo tôi./ Al-lê-lu-ia!/

Phúc âm
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Mác-cô (Mc 6,30-34)./
Khi ấy,/ các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su,/ và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm,/ và mọi điều các ông đã dạy./ Người bảo các ông:/ "Anh em hãy lánh riêng ra / đến một nơi thanh vắng / mà nghỉ ngơi đôi chút."/ Quả thế,/ kẻ lui người tới quá đông,/ nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa./ Vậy,/ thầy trò xuống thuyền đi / lánh riêng ra một nơi hoang vắng./ Thấy các ngài ra đi,/ nhiều người hiểu ý,/ nên từ khắp các thành,/ họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi,/ trước cả các ngài./ Ra khỏi thuyền,/ Đức Giê-su thấy một đám người rất đông / thì chạnh lòng thương,/ vì họ như bầy chiên không người chăn dắt./ Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều./
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa./

 

Thứ Sáu ngày 20-7-2018
Thứ Sáu sau Chúa nhật Thường niên 15
Chủ đề: Ta muốn lòng nhân

Phúc âm
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo Mát-thêu (Mt 12,1-8)./
Hôm ấy,/ vào ngày sa-bát,/ Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa;/ các môn đệ thấy đói / và bắt đầu bứt lúa ăn./ Người Pha-ri-sêu thấy vậy,/ mới nói với Đức Giê-su:/ "Ông coi,/ các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát!"/ Người đáp:/ "Các ông chưa đọc trong Sách sao?/ Ông Đa-vít đã làm gì,/ khi ông và thuộc hạ đói bụng?/ Ông vào nhà Thiên Chúa,/ và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến./ Thứ bánh này,/ họ không được phép ăn,/ chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi./ Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát,/ các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao?/ Tôi nói cho các ông hay:/ ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa./ Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này:/ Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế,/ ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội./ Quả thế,/ Con Người làm chủ ngày sa-bát."/
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

 

Tuần cũ: Chúa nhật Thường niên 15, b

Phúc âm tuần cũ: Chúa nhật ngày 15-7-2018
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Mác-cô (Mc 6,7-13)./
Khi ấy,/ Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại / và bắt đầu sai đi từng hai người một./ Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế./ Người chỉ thị cho các ông / không được mang gì đi đường,/ chỉ trừ cây gậy;/ không được mang lương thực,/ bao bị,/ tiền giắt lưng;/ được đi dép,/ nhưng không được mặc hai áo./ Người bảo các ông:/ "Bất cứ ở đâu,/ khi anh em vào nhà nào,/ thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi./ Còn nơi nào người ta không đón tiếp / và không nghe anh em,/ thì khi ra khỏi đó,/ hãy giũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ."/ Các ông đi rao giảng,/ kêu gọi người ta ăn năn sám hối./ Các ông trừ được nhiều quỷ,/ xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh./
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa./

tnttbs tre ngang
Thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Ðại gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.

(điều chỉnh lại: Virginia, ngày 16-7-2018)

 

Trở về [ trang mục lục ], hay [ liên lạc ].

chim bay tnttbs chim bay tnttbs
Nhạc: TNTT Tân hành ca.
(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 19-4-2017).