LỜI CHÚA DÙNG CHO GIỜ KINH
CỦA PHÒNG TNTTBS
Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei

 

 

*    [ Câu Lời Chúa tuần 17-6-2019 ] [ Phúc âm thứ sáu 21-6-2019 ] [ Bài đọc Chúa nhật 23-6-2019 ] [ Bài đọc 1 Chúa nhật 23-6-2019 ] [ Đáp ca Chúa nhật 23-6-2019 ] [ Bài đọc 2 Chúa nhật 23-6-2019 ] [ Phúc âm Chúa nhật 23-6-2019 ]    *

 

Câu Lời Chúa tuần 17-6-2019
Từ thứ hai ngày 17-6-2019 đến Chúa nhật ngày 23-6-2019

Câu Lời Chúa cho tuần tới:
Hôm ấy,/ Đức Giê-su bảo nhóm Mười Hai rằng:/ "Chính anh em hãy cho họ ăn."/ Các ông đáp:/ "Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá,/ trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này."/ (Lu-ca 9,13)

 

Chúa nhật ngày 23-6-2019
Lễ Thánh Thể, c
Chủ đề: Hãy cho họ ăn (MỪNG BỔN MẠNG CỦA PHÒNG)

Bài đọc 1
Lời Chúa trong sách Sáng thế (St 14,18-20)./
Khi ông Áp-ram thắng trận trở về,/ có ông Men-ki-xê-đê,/ vua thành Sa-lem,/ mang bánh và rượu ra;/ ông là tư tế của Thiên Chúa Tối Cao./ Ông chúc lành cho ông Áp-ram và nói:/ "Xin Thiên Chúa Tối Cao,/ Đấng dựng nên trời đất,/ chúc phúc cho Áp-ram!/ Chúc tụng Thiên Chúa Tối Cao,/ Đấng đã trao vào tay ông những thù địch của ông!"/ Rồi ông Áp-ram biếu ông Men-ki-xê-đê / một phần mười tất cả chiến lợi phẩm./
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Đáp ca (Tv 109,1.2.3.4 - Đ: 4b)
Đáp: Muôn thuở,/ Con là Thượng Tế / theo phẩm trật Men-ki-xê-đê./
   1- Sấm ngôn của Đức Chúa ngỏ cùng Chúa Thượng tôi:/ "Bên hữu Cha đây,/ Con lên ngự trị,/ để rồi bao địch thù,/ Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con."/
Đáp: Muôn thuở,/ Con là Thượng Tế / theo phẩm trật Men-ki-xê-đê./
   2- Từ Xi-on,/ Đức Chúa sẽ mở rộng quyền vương đế của Ngài:/ Giữa lòng địch quân,/ xin Ngài làm bá chủ./
Đáp: Muôn thuở,/ Con là Thượng Tế / theo phẩm trật Men-ki-xê-đê./
   3- Đức Chúa phán bảo rằng:/ "Ngày đăng quang con nắm quyền thủ lãnh,/ vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh./ Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,/ tự lòng Cha,/ Cha đã sinh ra Con."/
Đáp: Muôn thuở,/ Con là Thượng Tế / theo phẩm trật Men-ki-xê-đê./
   4- Đức Chúa đã một lần thề ước,/ Người sẽ chẳng rút lời,/ rằng:/ "Muôn thuở,/ Con là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."/
Đáp: Muôn thuở,/ Con là Thượng Tế / theo phẩm trật Men-ki-xê-đê./

Bài đọc 2
Lời Chúa trong thư thứ nhất / của thánh Phao-lô tông đồ / gửi tín hữu Cô-rin-tô (1 Cr 11,23-26)./
Thưa anh em,/ điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa,/ tôi xin truyền lại cho anh em:/ trong đêm bị nộp,/ Chúa Giê-su cầm lấy bánh,/ dâng lời tạ ơn,/ rồi bẻ ra và nói:/ "Đây là Mình Thầy,/ hiến dâng vì anh em;/ anh em hãy làm việc này,/ mà tưởng nhớ đến Thầy."/ Cũng thế,/ sau bữa ăn,/ Người nâng chén rượu và nói:/ "Chén này là Giao ước mới,/ lập bằng Máu Thầy;/ mỗi khi uống,/ anh em hãy làm việc này,/ mà tưởng nhớ đến Thầy."/ Thật vậy,/ cho tới ngày Chúa đến,/ mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này,/ là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết./
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Tung hô Tin Mừng (Ga 6,51)
Al-lê-lu-ia!/ Al-lê-lu-ia!/ Chúa nói:/ "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống./ Ai ăn bánh này,/ sẽ được sống muôn đời."/ Al-lê-lu-ia!/

Phúc âm
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Lu-ca (Lc 9,11b-17)./
Hôm ấy,/ Đức Giê-su nói với đám đông về Nước Thiên Chúa / và chữa lành những ai cần được chữa./
Ngày đã bắt đầu tàn./ Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng:/ "Xin Thầy cho đám đông về,/ để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây,/ tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn,/ vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng."/ Đức Giê-su bảo:/ "Chính anh em hãy cho họ ăn."/ Các ông đáp:/ "Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá,/ trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này."/ Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông./ Đức Giê-su nói với các môn đệ:/ "Anh em hãy bảo họ ngồi / thành từng nhóm khoảng năm mươi người một."/ Các môn đệ làm y như vậy,/ và bảo mọi người ngồi xuống./ Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá,/ ngước mắt lên trời,/ dâng lời chúc tụng,/ bẻ ra và trao cho môn đệ / để các ông dọn ra cho đám đông./ Mọi người đều ăn,/ và ai nấy được no nê./ Những miếng vụn còn thừa,/ người ta thu lại được mười hai thúng./
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa./

 

Thứ Sáu ngày 21-6-2019
Thứ Sáu sau Chúa nhật Thường niên 11
Chủ đề: Kho tàng trên trời

Phúc âm
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo Mát-thêu (Mt 6,19-23)./
Một hôm,/ Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng:/ "Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất,/ nơi mối mọt làm hư nát,/ và kẻ trộm khoét vách lấy đi./ Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời,/ nơi mối mọt không làm hư nát,/ và kẻ trộm không khoét vách lấy đi./ Vì kho tàng của anh ở đâu,/ thì lòng anh ở đó./
Đèn của thân thể là con mắt./ Vậy nếu mắt anh tốt,/ thì toàn thân anh sẽ sáng./ Còn nếu mắt anh xấu,/ thì toàn thân anh sẽ tối/ Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối,/ thì tối biết chừng nào!"/
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

 

Tuần cũ: Lễ Chúa 3 Ngôi, c

Phúc âm tuần cũ: Chúa nhật ngày 16-6-2019
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Gio-an (Ga 16,12-15)./
Khi ấy,/ Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng:/ "Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em./ Nhưng bây giờ,/ anh em không có sức chịu nổi./ Khi nào Thần Khí sự thật đến,/ Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn./ Người sẽ không tự mình nói điều gì,/ nhưng tất cả những gì Người nghe,/ Người sẽ nói lại,/ và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến./ Người sẽ tôn vinh Thầy,/ vì Người sẽ lấy những gì của Thầy / mà loan báo cho anh em./ Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy./ Vì thế,/ Thầy đã nói:/ Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em."/
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa./

tnttbs tre ngang
Thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Ðại gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.

(điều chỉnh lại: Virginia, ngày 17-6-2019)

 

Trở về [ trang mục lục ], hay [ liên lạc ].

chim bay tnttbs chim bay tnttbs
Nhạc: TNTT Tân hành ca.
(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 19-4-2017).