LỜI CHÚA DÙNG CHO GIỜ KINH
CỦA PHÒNG TNTTBS
Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei

 

 

*    [ Câu Lời Chúa tuần 17-9-2018 ] [ Phúc âm thứ sáu 21-9-2018 ] [ Bài đọc Chúa nhật 23-9-2018 ] [ Bài đọc 1 Chúa nhật 23-9-2018 ] [ Đáp ca Chúa nhật 23-9-2018 ] [ Bài đọc 2 Chúa nhật 23-9-2018 ] [ Phúc âm Chúa nhật 23-9-2018 ]    *

 

Câu Lời Chúa tuần 17-9-2018
Từ thứ hai ngày 17-9-2018 đến Chúa nhật ngày 23-9-2018

Câu Lời Chúa cho tuần này:
Bấy giờ Đức Giê-su ngồi xuống,/ gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói:/ "Ai muốn làm người đứng đầu,/ thì phải làm người rốt hết,/ và làm người phục vụ mọi người."/ (Mác-cô 9,35)

 

Chúa nhật ngày 23-9-2018
Chúa nhật Thường niên 25, b
Chủ đề: Phục vụ mọi người

Bài đọc 1
Lời Chúa trong sách Khôn ngoan (Kn 2,12.17-20)./
Phường vô đạo lên tiếng nói:/ "Ta hãy gài bẫy hại tên công chính,/ vì nó chỉ làm vướng chân ta,/ nó chống lại các việc ta làm,/ trách ta vi phạm lề luật,/ và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo./ Ta hãy coi những lời nó nói có thật không,/ và nghiệm xem kết cục đời nó sẽ thế nào./ Nếu tên công chính là con Thiên Chúa,/ hẳn Người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù./ Ta hãy hạ nhục và tra tấn nó,/ để biết nó hiền hòa làm sao,/ và thử xem nó nhẫn nhục đến mức nào./ Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã,/ và cứ như nó nói,/ nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm."/
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Đáp ca (Tv 53,3-4.5.6&8 - Đ: c.6b)
Đáp: Lạy Chúa, thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ./
   1- Lạy Thiên Chúa,/ xin dùng uy danh mà cứu độ,/ lấy quyền năng Ngài mà xử cho con./ Lạy Thiên Chúa,/ xin nghe con nguyện cầu,/ lắng tai nghe lời con thưa gửi./
Đáp: Lạy Chúa, thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ./
   2- Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,/ bọn hung tàn tìm hại mạng sống con,/ chúng không kể gì đến Thiên Chúa./
Đáp: Lạy Chúa, thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ./
   3- Có Thiên Chúa phù trì,/ thân con đây,/ Chúa hằng nâng đỡ./ Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế,/ lạy Chúa,/ con xưng tụng danh Ngài,/ thật danh Ngài thiện hảo./
Đáp: Lạy Chúa, thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ./

Bài đọc 2
Lời Chúa trong thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ (Gc 3,16-4,3)./
Anh em thân mến,/ ở đâu có ghen tương và tranh chấp,/ ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa./ Đức khôn ngoan Chúa ban / làm cho con người trở nên trước là thanh khiết,/ sau là hiếu hòa,/ khoan dung,/ mềm dẻo,/ đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt,/ không thiên vị,/ cũng chẳng giả hình./ Người xây dựng hòa bình / thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hòa bình,/ là cuộc đời công chính./
Bởi đâu có chiến tranh,/ bởi đâu có xung đột giữa anh em?/ Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em / đang gây chiến trong con người anh em đó sao?/ Thật vậy,/ anh em ham muốn mà không có,/ nên anh em chém giết;/ anh em ganh ghét cũng chẳng được gì,/ nên anh em xung đột với nhau,/ gây chiến với nhau./ Anh em không có,/ là vì anh em không xin;/ anh em xin mà không được,/ là vì anh em xin với tà ý,/ để lãng phí trong việc hưởng lạc./
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Tung hô Tin Mừng (x. 2 Tx 2,14)
Al-lê-lu-ia!/ Al-lê-lu-ia!/ Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta,/ để chúng ta được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta / là Đức Giê-su Ki-tô./ Al-lê-lu-ia!/

Phúc âm
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Mác-cô (Mc 9,30-37)./
Một hôm,/ Đức Giê-su và các môn đệ / đi băng qua miền Ga-li-lê./ Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết,/ vì Người đang dạy các môn đệ rằng:/ "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời,/ họ sẽ giết chết Người,/ và ba ngày sau khi bị giết chết,/ Người sẽ sống lại."/ Nhưng các ông không hiểu lời đó,/ và các ông sợ không dám hỏi lại Người./
Sau đó,/ Đức Giê-su và các môn đệ / đến thành Ca-phác-na-um./ Khi về tới nhà,/ Đức Giê-su hỏi các ông:/ "Dọc đường,/ anh em đã bàn tán điều gì vậy?"/ Các ông làm thinh,/ vì khi đi đường,/ các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả./ Rồi Đức Giê-su ngồi xuống,/ gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói:/ "Ai muốn làm người đứng đầu,/ thì phải làm người rốt hết,/ và làm người phục vụ mọi người."/ Kế đó,/ Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông,/ rồi ôm lấy nó và nói:/ "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này / vì danh Thầy,/ là tiếp đón chính Thầy;/ và ai tiếp đón Thầy,/ thì không phải là tiếp đón Thầy,/ nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy."/
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

 

Thứ Sáu ngày 21-9-2018
Lễ Thánh Mátthêu
Chủ đề: Anh hãy theo Tôi

Phúc âm
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Mát-thêu (Mt 9,9-13)./
Một hôm,/ Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế,/ thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi ở đó./ Người bảo ông:/ "Anh hãy theo tôi!"/ Ông đứng dậy đi theo Người./
Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy,/ có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến,/ cùng ăn với Người và các môn đệ./ Thấy vậy,/ những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng:/ "Tại sao Thầy các anh / lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?"/ Nghe thấy thế,/ Đức Giê-su nói:/ "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc,/ người đau ốm mới cần./ Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này:/ Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế./ Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính,/ mà để kêu gọi người tội lỗi."/
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa./

 

Tuần cũ: Chúa nhật Thường niên 24, b

Phúc âm tuần cũ: Chúa nhật ngày 16-9-2018
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Mác-cô (Mc 8,27-35)./
Một hôm,/ Đức Giê-su và các môn đệ rời Bết-xai-đa / để đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê./ Dọc đường,/ Người hỏi các môn đệ:/ "Người ta nói Thầy là ai?'/ Các ông đáp:/ "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả,/ có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a,/ kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó."/ Người lại hỏi các ông:/ "Còn anh em,/ anh em bảo Thầy là ai?"/ Ông Phê-rô trả lời:/ "Thầy là Đấng Ki-tô."/ Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người./
Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết:/ Con Người phải chịu đau khổ nhiều,/ bị các kỳ mục,/ thượng tế cùng kinh sư loại bỏ,/ bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại./ Người nói rõ điều đó,/ không úp mở./ Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người./ Nhưng khi Đức Giê-su quay lại,/ nhìn thấy các môn đệ,/ Người trách ông Phê-rô:/ "Xa-tan!/ lui lại đàng sau Thầy!/ Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa,/ mà là của loài người."/
Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại./ Người nói với họ rằng:/ "Ai muốn theo tôi,/ phải từ bỏ chính mình,/ vác thập giá mình mà theo./ Quả vậy,/ ai muốn cứu mạng sống mình,/ thì sẽ mất;/ còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng,/ thì sẽ cứu được mạng sống ấy."/
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

tnttbs tre ngang
Thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Ðại gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.

(điều chỉnh lại: Virginia, ngày 17-9-2018)

 

Trở về [ trang mục lục ], hay [ liên lạc ].

chim bay tnttbs chim bay tnttbs
Nhạc: TNTT Tân hành ca.
(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 19-4-2017).