LỜI CHÚA CHO SINH HOẠT CHUNG TRONG TUẦN
Phòng Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS)

 

*    [ Câu Lời Chúa tuần 19-3-2018 ] [ Phúc âm thứ sáu 23-3-2018 ] [ Bài đọc Chúa nhật 25-3-2018 ] [ Bài đọc 1 Chúa nhật 25-3-2018 ] [ Đáp ca Chúa nhật 25-3-2018 ] [ Bài đọc 2 Chúa nhật 25-3-2018 ] [ Phúc âm Chúa nhật 25-3-2018 ]    *

 

Câu Lời Chúa tuần 19-3-2018
Từ thứ hai ngày 19-3-2018 đến Chúa nhật ngày 25-3-2018

Câu Lời Chúa cho tuần này:
Khi ấy,/ Người đi trước,/ kẻ theo sau,/ reo hò vang dậy:/ "Hoan hô!/ Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!/ Chúc tụng triều đại đang tới,/ triều đại vua Đa-vít,/ tổ phụ chúng ta./ Hoan hô trên các tầng trời !"/ (Mác-cô 11,9-10)

 

Chúa nhật ngày 25-3-2018
Chúa nhật lễ Lá, b
Chủ đề: Triều đại đang tới

Bài đọc 1
Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a (Is 50,4-7)./
Đức Chúa là Chúa Thượng / đã cho tôi nói năng như một người môn đệ,/ để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức./ Sáng sáng Người đánh thức,/ Người đánh thức tôi / để tôi lắng nghe như một người môn đệ./ Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi,/ còn tôi,/ tôi không cưỡng lại,/ cũng chẳng tháo lui./ Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn,/ giơ má cho người ta giật râu./ Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ./ Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi,/ vì thế,/ tôi đã không hổ thẹn,/ vì thế,/ tôi trơ mặt ra như đá./ Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng./
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Đáp ca (Tv 21,7-9.17-18.1920.23&24 - Đ: c.2a)
Đáp: Lạy Chúa con thờ,/ muôn lạy Chúa,/ Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao?/
   1- Thân sâu bọ chứ người đâu phải,/ con bị đời mắng chửi dể duôi./ Thấy con ai cũng chê cười,/ lắc đầu bĩu mỏ buông lời mỉa mai:/ "Nó cậy Chúa,/ mặc Người cứu nó!/ Người có thương,/ giải gỡ đi nào!"/
Đáp: Lạy Chúa con thờ,/ muôn lạy Chúa,/ Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao?/
   2- Cả bầy chó trong ngoài vây bủa,/ chúng đâm con thủng cả chân tay,/ xương con đếm được vắn dài,/ chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem./
Đáp: Lạy Chúa con thờ,/ muôn lạy Chúa,/ Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao?/
   3- Áo mặc ngoài chúng đem chia chác,/ còn áo trong cũng bắt thăm luôn./ Chúa là sức mạnh con nương,/ cứu mau,/ lạy Chúa,/ xin đừng đứng xa./
Đáp: Lạy Chúa con thờ,/ muôn lạy Chúa,/ Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao?/
   4- Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa / cho anh em tất cả được hay,/ và trong đại hội dân Ngài,/ con xin dâng tiến một bài tán dương./
Đáp: Lạy Chúa con thờ,/ muôn lạy Chúa,/ Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao?/
   5- Hỡi những ai kính sợ Đức Chúa,/ hãy ca tụng Người đi!/ Hỡi toàn thể giống nòi Gia-cóp,/ nào hãy tôn vinh Người!/ Dòng dõi Ít-ra-en tất cả,/ nào một dạ khiếp oai!/
Đáp: Lạy Chúa con thờ,/ muôn lạy Chúa,/ Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao?/

Bài đọc 2
Lời Chúa trong thư của Thánh Phao-lô tông đồ / gửi tín hữu Phi-líp-phê (ngắn: Pl 2,1-5)./
Thưa anh em,/ nếu quả thật sự liên kết với Đức Ki-tô / đem lại cho chúng ta một niềm an ủi,/ nếu tình bác ái khích lệ chúng ta,/ nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí,/ nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau,/ thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn,/ là hãy có cùng một cảm nghĩ,/ cùng một lòng mến,/ cùng một tâm hồn,/ cùng một ý hướng như nhau./ Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh,/ nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường / mà coi người khác hơn mình./ Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình,/ nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác./ Giữa anh em với nhau,/ anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su./
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Tung hô Tin Mừng (Pl 2,8-9)
Vì chúng ta,/ Đức Ki-tô đã tự hạ,/ vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,/ chết trên cây thập tự./ Chúnh vì thế,/ Thiên Chúa đã siêu tôn Người / và tặng ban danh hiệu / trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu./

Phúc âm (rước lá)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Mác-cô (Mc 11,1-10)./
Mấy ngày trước lễ Vượt Qua,/ Đức Giê-su và các môn đệ / đến gần thành Giê-ru-sa-lem,/ gần làng Bết-pha-ghê và Bê-ta-ni-a,/ bên triền núi Ô-liu./ Bấy giờ,/ Người sai hai môn đệ và bảo:/ "Các anh đi vào làng trước mặt kia./ Tới nơi,/ sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ,/ đang cột sẵn đó./ Các anh cởi dây ra và đem nó về đây./ Nếu có ai bảo:/ "Tại sao các anh làm như vậy?",/ thì cứ nói là Chúa cần đến nó / và Người sẽ gởi lại đây ngay."/ Các ông ra đi / và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ,/ ngay mặt đường./ Các ông liền cởi dây lừa ra./ Mấy người đứng đó nói với các ông:/ "Các anh cởi con lừa ra làm gì vậy?"/ Hai ông trả lời như Đức Giê-su đã dặn./ Và họ để mặc các ông./
Hai ông đem con lừa về cho Đức Giê-su,/ lấy áo choàng của mình trải lên lưng nó,/ và Đức Giê-su cỡi lên./ Nhiều người cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường,/ một số khác lại chặt nhành chặt lá ngoài đồng mà rải./ Người đi trước,/ kẻ theo sau,/ reo hò vang dậy:/ "Hoan hô!/ Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!/ Chúc tụng triều đại đang tới,/ triều đại vua Đa-vít,/ tổ phụ chúng ta./ Hoan hô trên các tầng trời !"/
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

 

Thứ Sáu ngày 23-3-2018
Thứ Sáu sau Chúa nhật mùa Chay 5
Chủ đề: Tìm cách bắt Người

Phúc âm
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo Gio-an (Ga 10,32-42)./
Khi ấy,/ người Do-thái lại lấy đá để ném Đức Giê-su./ Người bảo họ:/ "Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp / Chúa Cha đã giao cho tôi làm;/ vì việc nào mà các ông ném đá tôi?"/ Người Do-thái đáp:/ "Chúng tôi ném đá ông,/ không phải vì một việc tốt đẹp,/ nhưng vì một lời nói phạm thượng:/ ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa."/ Đức Giê-su bảo họ:/ "Trong Lề Luật các ông,/ đã chẳng có chép lời này sao:/ "Ta đã phán:/ các ngươi là những bậc thần thánh"?/ Nếu Lề Luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời / là những bậc thần thánh,/ mà lời Kinh Thánh không thể bị hủy bỏ,/ thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến / và sai đến thế gian,/ làm sao các ông lại bảo tôi:/ "Ông nói phạm thượng!"/ vì tôi đã nói:/ "Tôi là Con Thiên Chúa"?/ Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi,/ thì các ông đừng tin tôi./ Còn nếu tôi làm các việc đó,/ thì dù các ông không tin tôi,/ ít ra cũng hãy tin các việc đó./ Như vậy,/ các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng:/ Chúa Cha ở trong tôi / và tôi ở trong Chúa Cha."/ Bấy giờ họ lại tìm cách bắt Người,/ nhưng Người đã thoát khỏi tay họ./
Đức Giê-su lại ra đi,/ sang bên kia sông Gio-đan,/ đến chỗ trước kia ông Gio-an đã làm phép rửa,/ và Người ở lại đó./ Nhiều người đến gặp Đức Giê-su./ Họ bảo nhau:/ "Ông Gio-an đã không làm một dấu lạ nào cả,/ nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng."/ Ở đó,/ nhiều người đã tin vào Đức Giê-su./
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa./

 

Tuần cũ: Chúa nhật mùa Chay 5, b

Phúc âm tuần cũ: Chúa nhật ngày 18-3-2018
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Gio-an (Ga 12,20-33)./
Vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy,/ trong số những người lên Giê-ru-sa-lem / thờ phượng Thiên Chúa,/ có mấy người Hy-lạp./ Họ đến gặp ông Phi-líp-phê,/ người Bết-xai-đa,/ miền Ga-li-lê,/ và xin rằng:/ "Thưa ông,/ chúng tôi muốn được gặp ông Giê-su."/ Ông Phi-líp-phê đi nói với ông An-rê./ Ông An-rê cùng với ông Phi-líp-phê / đến thưa với Đức Giê-su./ Đức Giê-su trả lời:/ "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh!/ Thật,/ Thầy bảo thật anh em,/ nếu hạt lúa gieo vào lòng đất / mà không chết đi,/ thì nó vẫn trơ trọi một mình;/ còn nếu chết đi,/ nó mới sinh được nhiều hạt khác./ Ai yêu quý mạng sống mình,/ thì sẽ mất;/ còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này,/ thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời./ Ai phục vụ Thầy,/ thì hãy theo Thầy;/ và Thầy ở đâu,/ kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó./ Ai phục vụ Thầy,/ Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy./
"Bây giờ,/ tâm hồn Thầy xao xuyến!/ Thầy biết nói gì đây?/ Lạy Cha,/ xin cứu con khỏi giờ này,/ nhưng chính vì giờ này mà con đã đến./ Lạy Cha,/ xin tôn vinh Danh Cha."/ Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống:/ "Ta đã tôn vinh Danh Ta,/ Ta sẽ còn tôn vinh nữa!"/ Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói:/ "Đó là tiếng sấm!"/ Người khác lại bảo:/ "Tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy!"/ Đức Giê-su đáp:/ "Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi,/ mà vì các người./ Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này./ Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài!/ Phần tôi,/ một khi được giương cao lên khỏi mặt đất,/ tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi."/ Đức Giê-su nói thế / để ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào./
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

tnttbs tre ngang
Thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Ðại gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.

(điều chỉnh lại: Virginia, ngày 19-3-2018)

 

Trở về [ trang mục lục ], hay [ liên lạc ].
tnttbs vach xanh
(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 17-4-2017).