LỜI CHÚA DÙNG CHO GIỜ KINH
CỦA PHÒNG TNTTBS
Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei

 

 

*    [ Câu Lời Chúa tuần 21-1-2019 ] [ Phúc âm thứ sáu 25-1-2019 ] [ Bài đọc Chúa nhật 27-1-2019 ] [ Bài đọc 1 Chúa nhật 27-1-2019 ] [ Đáp ca Chúa nhật 27-1-2019 ] [ Bài đọc 2 Chúa nhật 27-1-2019 ] [ Phúc âm Chúa nhật 27-1-2019 ]    *

 

Câu Lời Chúa tuần 21-1-2019
Từ thứ hai ngày 21-1-2019 đến Chúa nhật ngày 27-1-2019

Câu Lời Chúa cho tuần này:
Bấy giờ,/ Đức Giê-su bắt đầu nói với họ:/ "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe"./ (Lu-ca 4,21)

 

Chúa nhật ngày 27-1-2019
Chúa nhật Thường niên 3, c
Chủ đề: Hôm nay ứng nghiệm

Bài đọc 1
Lời Chúa trong sách Nơ-khe-mi-a (Nkm 8,2-4a.5-6.8-10)./
Hôm ấy,/ ông Ét-ra cũng là tư tế / đem sách Luật ra trước mặt cộng đồng / gồm đàn ông,/ đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi khôn./ Ông đứng ở quảng trường phía trước cửa Nước,/ đọc sách Luật trước mặt đàn ông,/ đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi khôn./ Ông đọc từ sáng sớm tới trưa,/ và toàn dân lắng tai nghe sách Luật./
Kinh sư Ét-ra đứng trên bục gỗ / đã đóng sẵn để dùng vào việc này./ Ông Ét-ra mở sách ra trước mặt toàn dân,/ vì ông đứng cao hơn mọi người./ Khi ông mở sách ra thì mọi người đứng dậy./ Bấy giờ ông Ét-ra chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa vĩ đại,/ và toàn dân giơ tay lên đáp rằng:/ "A-men!/ A-men!"/ Rồi họ sấp mặt sát đất mà thờ lạy Đức Chúa./ Ông Ét-ra và các thầy Lê-vi / đọc rõ ràng và giải thích sách Luật của Thiên Chúa,/ nhờ thế mà toàn dân hiểu được những gì các ông đọc./
Bấy giờ ông Nơ-khe-mi-a,/ tổng đốc,/ ông Ét-ra,/ tư tế kiêm kinh sư,/ cùng các thầy Lê-vi,/ là những người đã giảng giải Luật Chúa cho dân chúng,/ nói với họ rằng:/ "Hôm nay là ngày thánh hiến cho Đức Chúa / là Thiên Chúa của anh em,/ anh em đừng sầu thương khóc lóc."/ Sở dĩ ông nói thế / là vì toàn dân đều khóc khi nghe lời sách Luật./ Ông Ét-ra còn nói với dân chúng rằng:/ "Anh em hãy về ăn thịt béo và uống rượu ngon,/ và gửi phần cho những người không sẵn của ăn,/ vì hôm nay là ngày thánh hiến cho Chúa chúng ta./ Anh em đừng buồn bã,/ vì niềm vui của Chúa là thành trì bảo vệ anh em."/
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Đáp ca (Tv 18B,8.9.10.15 - Đ. x. Ga 6,63c)
Đáp: Lạy Chúa,/ Lời Chúa là thần khí và là sự sống./
   1- Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện,/ bổ sức cho tâm hồn./ Thánh ý Chúa thật là vững chắc,/ cho người dại nên khôn./
Đáp: Lạy Chúa,/ Lời Chúa là thần khí và là sự sống./
   2- Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng,/ làm hoan hỉ cõi lòng./ Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch,/ cho đôi mắt rạng ngời./
Đáp: Lạy Chúa,/ Lời Chúa là thần khí và là sự sống./
   3- Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng,/ tồn tại đến muôn đời./ Quyết định Chúa phù hợp chân lý,/ hết thảy đều công minh./
Đáp: Lạy Chúa,/ Lời Chúa là thần khí và là sự sống./
   4- Lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn,/ là Đấng cứu chuộc con,/ cúi xin Ngài vui nhận / bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa,/ và bao tiếng lòng con thầm thĩ / mong được thấu đến Ngài./
Đáp: Lạy Chúa,/ Lời Chúa là thần khí và là sự sống./

Bài đọc 2 ngắn
Lời Chúa trong thư thứ nhất / của thánh Phao-lô Tông đồ / gửi tín hữu Cô-rin-tô (1 Cr 12,12-14.27)./
Thưa anh em,/ ví như thân thể người ta chỉ là một,/ nhưng lại có nhiều bộ phận,/ mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều,/ nhưng vẫn là một thân thể,/ thì Đức Ki-tô cũng vậy./ Thật thế,/ tất cả chúng ta,/ dầu là Do-thái hay Hy-lạp,/ nô lệ hay tự do,/ chúng ta đều đã chịu phép rửa / trong cùng một Thần Khí / để trở nên một thân thể./ Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất./
Thật vậy,/ thân thể gồm nhiều bộ phận,/ chứ không phải chỉ có một mà thôi./ Vậy anh em,/ anh em là thân thể Đức Ki-tô,/ và mỗi người là một bộ phận./
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Hay Bài đọc 2 dài
Lời Chúa trong thư thứ nhất / của thánh Phao-lô Tông đồ / gửi tín hữu Cô-rin-tô (1 Cr 12,12-30)./
Thưa anh em,/ ví như thân thể người ta chỉ là một,/ nhưng lại có nhiều bộ phận,/ mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều,/ nhưng vẫn là một thân thể,/ thì Đức Ki-tô cũng vậy./ Thật thế,/ tất cả chúng ta,/ dầu là Do-thái hay Hy-lạp,/ nô lệ hay tự do,/ chúng ta đều đã chịu phép rửa / trong cùng một Thần Khí / để trở nên một thân thể./ Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất./
Thật vậy,/ thân thể gồm nhiều bộ phận,/ chứ không phải chỉ có một mà thôi./ Giả như chân có nói:/ "Tôi không phải là tay,/ nên tôi không thuộc về thân thể",/ thì cũng chẳng vì thế / mà nó không thuộc về thân thể./ Giả như tai có nói:/ "Tôi không phải là mắt,/ vậy tôi không thuộc về thân thể",/ thì cũng chẳng vì thế / mà nó không thuộc về thân thể./ Giả như toàn thân chỉ là mắt,/ thì lấy gì mà nghe?/ Giả như toàn thân chỉ là tai,/ thì lấy gì mà ngửi?/ Nhưng Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận / vào một chỗ trong thân thể / như ý Người muốn./ Giả như tất cả chỉ là một thứ bộ phận,/ thì làm sao mà thành thân thể được?/ Như thế,/ bộ phận tuy nhiều / mà thân thể chỉ có một./ Vậy mắt không có thể bảo tay:/ "Tao không cần đến mày";/ đầu cũng không thể bảo hai chân:/ "Tao không cần chúng mày"./
Hơn nữa,/ những bộ phận xem ra yếu đuối nhất / thì lại là cần thiết nhất;/ và những bộ phận ta coi là tầm thường nhất,/ thì ta lại tôn trọng hơn cả./ Những bộ phận kém trang nhã,/ thì ta lại mặc cho chúng trang nhã hơn hết./ Còn những bộ phận trang nhã thì không cần gì cả./ Nhưng Thiên Chúa đã khéo xếp đặt các bộ phận trong thân thể,/ để bộ phận nào kém thì được tôn trọng nhiều hơn./ Như thế,/ không có chia rẽ trong thân thể,/ trái lại các bộ phận đều lo lắng cho nhau./ Nếu một bộ phận nào đau,/ thì mọi bộ phận cùng đau./ Nếu một bộ phận nào được vẻ vang,/ thì mọi bộ phận cũng vui chung./ Vậy anh em,/ anh em là thân thể Đức Ki-tô,/ và mỗi người là một bộ phận./ Trong Hội Thánh,/ Thiên Chúa đã đặt một số người,/ thứ nhất là các Tông Đồ,/ thứ hai là các ngôn sứ,/ thứ ba là các thầy dạy,/ rồi đến những người được ơn làm phép lạ,/ được những đặc sủng để chữa bệnh,/ để giúp đỡ người khác,/ để quản trị,/ để nói các thứ tiếng lạ./ Chẳng lẽ ai cũng là tông đồ?/ Chẳng lẽ ai cũng là ngôn sứ,/ ai cũng là thầy dạy sao?/ Chẳng lẽ ai cũng được ơn làm phép lạ,/ ai cũng được ơn chữa bệnh sao?/ Chẳng lẽ ai cũng nói được các tiếng lạ,/ ai cũng giải thích được các tiếng lạ sao?/
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Tung hô Tin Mừng (Lc 4,18)
Al-lê-lu-ia!/ Al-lê-lu-ia!/ Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo hèn,/ và công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha./ Al-lê-lu-ia!/

Phúc âm
Khởi đầu Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo Thánh Lu-ca (Lc 1,1-4; 4,14-21)./
Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính,/ có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật / những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta./ Họ viết theo những điều / mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu / và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta./ Tôi cũng vậy,/ sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự,/ thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài,/ mong ngài sẽ nhận thức được rằng / giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc./
Khi ấy,/ được quyền năng Thần Khí thúc đẩy,/ Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê,/ và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận./ Người giảng dạy trong các hội đường của họ,/ và được mọi người tôn vinh./ Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét,/ là nơi Người sinh trưởng./ Người vào hội đường / như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát,/ và đứng lên đọc Sách Thánh./ Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a./ Người mở ra,/ gặp đoạn chép rằng:/ "Thần Khí Chúa ngự trên tôi,/ vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,/ để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn./ Người đã sai tôi đi công bố / cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha,/ cho người mù biết họ được sáng mắt,/ trả lại tự do cho người bị áp bức,/ công bố một năm hồng ân của Chúa."/
Đức Giê-su cuộn sách lại,/ trả cho người giúp việc hội đường,/ rồi ngồi xuống./ Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người./ Người bắt đầu nói với họ:/ "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe"./
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

 

Thứ Sáu ngày 25-1-2019
Lễ thánh Phao-lô trở lại
Chủ đề: Loan báo Tin mừng

Phúc âm
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Mác-cô (Mc 16,15-18)./
Hôm ấy,/ Đức Giê-su hiện ra với nhóm Mười một và nói với các ông rằng:/ "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,/ loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo./ Ai tin và chịu phép rửa,/ sẽ được cứu độ;/ còn ai không tin,/ thì sẽ bị kết án./ Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin:/ nhân danh Thầy,/ họ sẽ trừ được quỷ,/ sẽ nói được những tiếng mới lạ./ Họ sẽ cầm được rắn,/ và dù có uống nhằm thuốc độc,/ thì cũng chẳng sao./ Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh,/ thì những người này sẽ được mạnh khỏe."/
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

 

Tuần cũ: Chúa nhật Thường niên 2, c

Phúc âm tuần cũ: Chúa nhật ngày 20-1-2019
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Gio-an (Ga 2,1-11)./
Hôm ấy,/ có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê./ Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su./ Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự./ Khi thấy thiếu rượu,/ thân mẫu Đức Giê-su nói với Người:/ "Họ hết rượu rồi."/ Đức Giê-su đáp:/ "Thưa bà,/ chuyện đó can gì đến bà và tôi?/ Giờ của tôi chưa đến."/ Thân mẫu Người nói với gia nhân:/ "Người bảo gì,/ các anh cứ việc làm theo."/
Ở đó có đặt sáu chum đá / dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái,/ mỗi chum chứa được khoảng tám mươi / hoặc một trăm hai mươi lít nước./ Đức Giê-su bảo họ:/ "Các anh đổ đầy nước vào chum đi!"/ Và họ đổ đầy tới miệng./ Rồi Người nói với họ:/ "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc."/ Họ liền đem cho ông./ Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu / (mà không biết rượu từ đâu ra,/ còn gia nhân đã múc nước thì biết),/ ông mới gọi tân lang lại và nói:/ "Ai ai cũng thết rượu ngon trước,/ và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn./ Còn anh,/ anh lại giữ rượu ngon cho đến mãi bây giờ."/ Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này / tại Ca-na miền Ga-li-lê / và bày tỏ vinh quang của Người./ Các môn đệ đã tin vào Người./
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

tnttbs tre ngang
Thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Ðại gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.

(điều chỉnh lại: Virginia, ngày 21-1-2019)

 

Trở về [ trang mục lục ], hay [ liên lạc ].

chim bay tnttbs chim bay tnttbs
Nhạc: TNTT Tân hành ca.
(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 19-4-2017).