LỜI CHÚA CHO SINH HOẠT CHUNG TRONG TUẦN
Phòng Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei (TNTTBS)

 

*    [ Câu Lời Chúa tuần 13-11-2017 ] [ Phúc âm thứ sáu 17-11-2017 ] [ Bài đọc Chúa nhật 19-11-2017 ] [ Bài đọc 1 Chúa nhật 19-11-2017 ] [ Đáp ca Chúa nhật 19-11-2017 ] [ Bài đọc 2 Chúa nhật 19-11-2017 ] [ Phúc âm Chúa nhật 19-11-2017 ]    *

 

Câu Lời Chúa tuần 13-11-2017
Từ thứ hai ngày 13-11-2017 đến Chúa nhật ngày 19-11-2017

Câu Lời Chúa cho tuần này:
Ông chủ nói với người ấy:/ "Khá lắm!/ Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành!/ Được giao ít mà anh đã trung thành,/ thì tôi sẽ giao nhiều cho anh./ Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!"/ (Mát-thêu 25,21)

 

Chúa nhật ngày 19-11-2017
Chúa nhật Thường niên 33, a
& mừng trọng thể Các thánh Tử đạo Việt Nam

Chủ đề: Tài giỏi và trung thành

Bài đọc 1
Lời Chúa trong sách Châm Ngôn (Cn 31,10-13.19-20.30-31)./
Tìm đâu ra một người vợ đảm đang?/ Nàng quý giá vượt xa châu ngọc./ Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng,/ chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc./ Suốt đời,/ nàng đem lại hạnh phúc / chứ không gây tai họa cho chồng./ Nàng tìm kiếm len và vải gai,/ rồi vui vẻ ra tay làm việc./ Nàng tra tay vào guồng kéo sợi,/ và cầm chắc suốt chỉ trong tay./ Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ / và đưa tay cứu kẻ khốn cùng./ Duyên dáng là giả trá,/ sắc đẹp là phù vân./ Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa / mới đáng cho người đời ca tụng./ Hãy để cho nàng hưởng / những thành quả tay nàng làm ra./ Ước chi nơi cổng thành / nàng luôn được tán dương ca tụng / do những việc nàng làm./
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Đáp ca (Tv 127,1-2.3.4-5 - Đ: x. c.1a)
Đáp: Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa./
   1- Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,/ ăn ở theo đường lối của Người./ Công khó tay bạn làm,/ bạn được an hưởng,/ bạn quả là lắm phúc nhiều may./
Đáp: Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa./
   2- Hiền thê bạn trong cửa trong nhà / khác nào cây nho đầy hoa trái,/ và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn,/ xúm xít tại bàn ăn./
Đáp: Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa./
   3- Đó chính là phúc lộc / Chúa dành cho kẻ kính sợ Người./ Xin Chúa từ Xi-on / xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc./ Ước chi trong suốt cả cuộc đời / bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh./
Đáp: Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa./

Bài đọc 2
Lời Chúa trong thư thứ nhất / của thánh Phao-lô tông đồ / gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca (1 Tx 5,1-6)./
Thưa anh em,/ về ngày giờ và thời kỳ Chúa đến,/ anh em không cần ai viết cho anh em./ Vì chính anh em đã biết rõ:/ ngày của Chúa sẽ đến / như kẻ trộm ban đêm./ Khi người ta nói:/ "Bình an biết bao,/ yên ổn biết bao!",/ thì lúc ấy tai họa sẽ thình lình ập xuống,/ tựa cơn đau chuyển bụng / đến với người đàn bà có thai,/ và sẽ chẳng có ai trốn thoát được./
Thưa anh em,/ anh em không ở trong bóng tối,/ để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em./ Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng,/ con cái của ban ngày./ Chúng ta không thuộc về đêm,/ cũng không thuộc về bóng tối./ Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác,/ nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ./
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Tung hô Tin Mừng (Ga 15,4a.5b)
Al-lê-lu-ia!/ Al-lê-lu-ia!/ Chúa nói:/ Hãy ở lại trong Thầy / như Thầy ở lại trong anh em./ Ai ở lại trong Thầy,/ thì sinh nhiều hoa trái./ Al-lê-lu-ia!/

Phúc âm
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Mát-thêu (Mt 25,14-30)./
Bấy giờ,/ Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này:/ "Người kia sắp đi xa,/ gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ./ Ông đưa cho người này năm yến,/ người kia hai yến,/ người khác nữa một yến,/ tùy khả năng riêng mỗi người./ Rồi ông ra đi./ Lập tức,/ người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn,/ và gây lời được năm yến khác./ Cũng vậy,/ người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác./ Còn người đã lãnh một yến / thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ./
Sau một thời gian lâu dài,/ ông chủ các đây tớ ấy đến / và yêu cầu họ thanh toán sổ sách./ Người đã lãnh năm yến tiến lại gần,/ đưa năm yến khác,/ và nói:/ "Thưa ông chủ,/ ông đã giao cho tôi năm yến,/ tôi đã gây lời được năm yến khác đây."/ Ông chủ nói với người ấy:/ "Khá lắm!/ Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành!/ Được giao ít mà anh đã trung thành,/ thì tôi sẽ giao nhiều cho anh./ Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!"/ Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói:/ "Thưa ông chủ,/ ông đã giao cho tôi hai yến,/ tôi đã gây lời được hai yến khác đây."/ Ông chủ nói với người ấy:/ "Khá lắm!/ Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành!/ Được giao ít mà anh đã trung thành,/ thì tôi sẽ giao nhiều cho anh./ Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!"/
Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói:/ "Thưa ông chủ,/ tôi biết ông là người hà khắc,/ gặt chỗ không gieo,/ thu nơi không vãi./ Vì thế,/ tôi đâm sợ,/ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất./ Của ông vẫn còn nguyên đây này!"/ Ông chủ đáp:/ "Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác!/ Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo,/ thu nơi không vãi,/ thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng,/ để khi tôi đến,/ tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!/ Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó / mà đưa cho người đã có mười yến./ Vì phàm ai đã có,/ thì được cho thêm và sẽ có dư thừa;/ còn ai không có,/ thì ngay cái đang có,/ cũng sẽ bị lấy đi./ Còn tên đây tớ vô dụng kia,/ hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài:/ ở đó,/ người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng"."/
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

 

Thứ Sáu ngày 17-11-2017
Thứ Sáu sau Chúa nhật Thường niên 32
Chủ đề: Ngày của Con Người

Phúc âm
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Lu-ca (Lc 17,26-37)./
Khi ấy,/ Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng:/ "Cũng như thời ông Nô-ê,/ sự việc đã xảy ra cách nào,/ thì trong những ngày của Con Người,/ sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy./ Thiên hạ ăn uống,/ cưới vợ lấy chồng,/ mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu,/ và nạn hồng thuỷ ập tới,/ tiêu diệt tất cả./ Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót:/ thiên hạ ăn uống,/ mua bán,/ trồng trọt,/ xây cất./ Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đôm,/ thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả./ Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế,/ ngày Con Người được mặc khải./
Ngày ấy,/ ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà,/ thì đừng xuống lấy./ Cũng vậy,/ ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại./ Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót./ Ai tìm cách giữ mạng sống mình,/ thì sẽ mất;/ còn ai liều mất mạng sống mình,/ thì sẽ bảo tồn được mạng sống./ Thầy nói cho anh em biết:/ đêm ấy,/ hai người đang nằm chung một giường,/ thì một người sẽ được đem đi,/ còn người kia bị bỏ lại./ Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột,/ thì một người sẽ được đem đi,/ còn người kia bị bỏ lại./ Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng,/ thì một người sẽ được đem đi,/ còn người kia bị bỏ lại."/ Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giê-su:/ "Thưa Thầy,/ ở đâu vậy?"/ Người nói với các ông:/ "Xác nằm đâu,/ diều hâu tụ đó."/
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

 

Tuần cũ: Chúa nhật Thường niên 32, a

Phúc âm tuần cũ: Chúa nhật ngày 12-11-2017
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Mát-thêu (Mt 25,1-13)./
Hôm ấy,/ Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này:/ "Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ / cầm đèn ra đón chú rể./ Trong mười cô đó,/ có năm cô dại và năm cô khôn./ Quả vậy,/ các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo./ Còn những cô khôn thì vừa mang đèn / vừa mang chai dầu theo./ Vì chú rể đến chậm,/ nên các cô thiếp đi,/ rồi ngủ cả./
Nửa đêm,/ có tiếng la lên:/ "Chú rể kia rồi,/ ra đón đi!"/ Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy,/ và sửa soạn đèn./ Các cô dại nói với các cô khôn rằng:/ "Xin các chị cho chúng em chút dầu,/ vì đèn của chúng em sắp tắt rồi!"/ Các cô khôn đáp:/ "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu,/ các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn."/ Đang lúc các cô đi mua,/ thì chú rể tới,/ và những cô đã sẵn sàng / được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới./ Rồi người ta đóng cửa lại./ Sau cùng,/ mấy trinh nữ kia cũng đến gọi:/ "Thưa Ngài,/ thưa Ngài!/ mở cửa cho chúng tôi với!"/ Nhưng Người đáp:/ "Tôi bảo thật các cô,/ tôi không biết các cô là ai cả!"/ Vậy anh em hãy canh thức,/ vì anh em không biết ngày nào,/ giờ nào."/
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

tnttbs tre ngang
Thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Ðại gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.

(điều chỉnh lại: Virginia, ngày 13-11-2017)

 

Trở lạitrang chính có mục lục.

tnttbs vach xanh
(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 17-4-2017).