LỜI CHÚA DÙNG CHO GIỜ KINH
CỦA PHÒNG TNTTBS
Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei

 

 

*    [ Câu Lời Chúa tuần 19-8-2019 ] [ Phúc âm thứ sáu 23-8-2019 ] [ Bài đọc Chúa nhật 25-8-2019 ] [ Bài đọc 1 Chúa nhật 25-8-2019 ] [ Đáp ca Chúa nhật 25-8-2019 ] [ Bài đọc 2 Chúa nhật 25-8-2019 ] [ Phúc âm Chúa nhật 25-8-2019 ]    *

 

Câu Lời Chúa tuần 19-8-2019
Từ thứ hai ngày 19-8-2019 đến Chúa nhật ngày 25-8-2019

Câu Lời Chúa cho tuần này:
Khi ấy,/ Đức Giê-su nói với họ rằng:/ "Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc / đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa."/ (Luca 13,29)

 

Chúa nhật ngày 25-8-2019
Chúa nhật Thường niên 21, c
Chủ đề: Từ đông tây nam bắc

Bài đọc 1
Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a (Is 66,18-21)./
Đức Chúa phán như sau:/ Ta biết rõ việc làm và ý định của chúng,/ Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ;/ họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta./ Ta sẽ đặt giữa họ một dấu hiệu / và sai những kẻ sống sót của họ đến các dân tộc:/ Tác-sít,/ Pút,/ Lút,/ là những dân thạo nghề cung nỏ,/ đến dân Tu-van,/ Gia-van,/ đến những hải đảo xa xăm / chưa hề được nghe nói đến Ta / và chưa hề thấy vinh quang của Ta./ Họ sẽ loan báo vinh quang của Ta giữa các dân tộc./ Đức Chúa phán:/ Giống như con cái Ít-ra-en / mang lễ phẩm trên chén dĩa thanh sạch / đến Nhà Đức Chúa,/ người ta cũng sẽ đưa tất cả những anh em các ngươi / thuộc mọi dân tộc về / làm lễ phẩm tiến dâng Đức Chúa -/ đưa bằng ngựa,/ xe,/ võng cáng,/ lừa và lạc đà -/ về trên núi thánh của Ta là Giê-ru-sa-lem./ Và cả trong bọn họ,/ Ta sẽ chọn lấy một số làm tư tế,/ làm thầy Lê-vi -/ Đức Chúa phán như vậy./
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Đáp ca (Tv 116,1.2 - Đ: Mc 16,15)
Đáp: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,/ mà loan báo Tin Mừng./
   1- Muôn nước hỡi,/ nào ca ngợi Chúa,/ ngàn dân ơi,/ hãy chúc tụng Người!/
Đáp: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,/ mà loan báo Tin Mừng./
   2- Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt,/ lòng thành tín của Người bền vững muôn năm./
Đáp: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,/ mà loan báo Tin Mừng./

Bài đọc 2
Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do thái (Dt 12,5-7.11-13)./
Thưa anh em,/ Thưa anh em,/ anh em đã quên lời khuyên nhủ / được nói với anh em như những người con:/ Con ơi,/ đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy,/ chớ nản lòng khi Người khiển trách./ Vì Chúa thương ai / thì mới sửa dạy kẻ ấy,/ và có nhận ai làm con / thì Người mới cho roi cho vọt./ Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy./ Người đối xử với anh em như với những người con./ Thật vậy,/ có đứa con nào mà người cha không sửa dạy?/
Ngay lúc bị sửa dạy,/ thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn./ Nhưng sau đó,/ những người chịu rèn luyện như thế / sẽ gặt được nhiều hoa trái là bình an và công chính./ Bởi vậy,/ hãy làm cho những bàn tay bủn rủn,/ những đầu gối rã rời,/ nên mạnh mẽ./ Hãy sửa đường cho thẳng mà đi,/ để người què khỏi trật bước và hơn nữa,/ còn được chữa lành./
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Tung hô Tin Mừng (Ga 14,6)
Al-lê-lu-ia!/ Al-lê-lu-ia!/ Chúa nói:/ "Chính Thầy là con đường,/ là sự thật và là sự sống./ Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy."/ Al-lê-lu-ia!/

Phúc âm
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Lu-ca ((Lc 13,22-30)./
Trên đường lên Giê-ru-sa-lem,/ Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc / mà giảng dạy./ Có kẻ hỏi Người:/ "Thưa Ngài,/ những người được cứu thoát thì ít,/ có phải không?"/ Người bảo họ:/ "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào,/ vì tôi nói cho anh em biết:/ có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được./ Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại,/ mà anh em còn đứng ở ngoài,/ bắt đầu gõ cửa và nói:/ "Thưa ngài,/ xin mở cho chúng tôi vào!",/ thì ông sẽ bảo anh em:/ "Các anh đấy ư?/ Ta không biết các anh từ đâu đến!"/ Bấy giờ anh em mới nói:/ "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài,/ và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi"./ Nhưng ông sẽ đáp lại anh em:/ "Ta không biết các anh từ đâu đến./ Cút đi cho khuất mắt ta,/ hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!"/
Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng,/ khi thấy các ông Áp-ra-ham,/ I-xa-ác và Gia-cóp / cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa,/ còn mình lại bị đuổi ra ngoài./ Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc / đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa./ Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu,/ và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót"./
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

 

Thứ Sáu ngày 23-8-2019
Thứ Sáu sau Chúa nhật Thường niên 20
Chủ đề: Điều răn trọng nhất

Phúc âm
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Mát-thêu (Mt 22,34-40)./
Khi nghe tin Đức Giê-su / đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng,/ thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại./ Rồi một người thông luật trong nhóm / hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng:/ "Thưa Thầy,/ trong sách Luật Mô-sê,/ điều răn nào là điều răn trọng nhất?"/ Đức Giê-su đáp:/ "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa,/ Thiên Chúa của ngươi,/ hết lòng,/ hết linh hồn và hết trí khôn ngươi./ Đó là điều răn trọng nhất / và điều răn thứ nhất./ Còn điều răn thứ hai,/ cũng giống điều răn ấy,/ là:/ Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình./ Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ / đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy."/
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

 

Tuần cũ: Chúa nhật Thường niên 20, c

Phúc âm tuần cũ: Chúa nhật ngày 18-8-2019
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Lu-ca (Lc 12,49-53)./
Một hôm,/ Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng:/ "Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất,/ và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!/ Thầy còn một phép rửa phải chịu,/ và lòng Thầy khắc khoải biết bao / cho đến khi việc này hoàn tất!/
Anh em tưởng rằng / Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao?/ Thầy bảo cho anh em biết,/ không phải thế đâu,/ nhưng là đem sự chia rẽ./ Vì từ nay,/ năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau,/ ba chống lại hai,/ hai chống lại ba./ Họ sẽ chia rẽ nhau:/ cha chống lại con trai,/ con trai chống lại cha;/ mẹ chống lại con gái,/ con gái chống lại mẹ;/ mẹ chồng chống lại nàng dâu/ nàng dâu chống lại mẹ chồng."/
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

tnttbs tre ngang
Thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Ðại gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.

(điều chỉnh lại: Virginia, ngày 19-8-2019)
tnttbs tre ngang
Thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Ðại gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.

(điều chỉnh lại: Virginia, ngày 8-7-2019)

 

Trở về [ trang mục lục ], hay [ liên lạc ].

chim bay tnttbs chim bay tnttbs
Nhạc: TNTT Tân hành ca.
(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 19-4-2017).