LỜI CHÚA DÙNG CHO GIỜ KINH
CỦA PHÒNG TNTTBS
Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei

 

*    [ Câu Lời Chúa tuần 18-1-2021 ] [ Bài đọc Chúa nhật 24-1-2021 ] [ Bài đọc 1 Chúa nhật 24-1-2021 ] [ Đáp ca Chúa nhật 24-1-2021 ] [ Bài đọc 2 Chúa nhật 24-1-2021 ] [ Phúc âm Chúa nhật 24-1-2021 ]    *

 

Câu Lời Chúa tuần 18-1-2021: Từ thứ hai 18-1-2021 đến Chúa nhật 24-1-2021:
Câu Lời Chúa tuần này:
Hôm ấy,/ Đức Giê-su bảo các ông:/ "Các anh hãy đi theo tôi,/ tôi sẽ làm cho các anh / trở thành những kẻ lưới người như lưới cá."/ (Mác-cô 1,17)

 

Chúa nhật ngày 24-1-2021
Chúa nhật Thường niên 3, b
Chủ đề: Hãy đi theo Tôi

Bài đọc 1
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giô-na (Gn 3,1-5.10)./
Có lời Đức Chúa phán với ông Giô-na rằng:/ "Hãy đứng dậy,/ đi đến Ni-ni-vê,/ thành phố lớn,/ và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo / Ta sẽ truyền cho ngươi."/ Ông Giô-na đứng dậy và đi Ni-ni-vê,/ như lời Đức Chúa phán./ Ni-ni-vê là một thành phố cực kỳ rộng lớn,/ đi ngang qua phải mất ba ngày đường./ Ông Giô-na bắt đầu vào thành,/ đi một ngày đường và công bố:/ "Còn bốn mươi ngày nữa,/ Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ."/ Dân Ni-ni-vê tin vào Thiên Chúa,/ họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô,/ từ người lớn đến trẻ nhỏ./
Thiên Chúa thấy việc họ làm,/ thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại,/ Người hối tiếc về tai họa / Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ,/ và đã không giáng xuống nữa./
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Đáp ca (Tv 24,4-5ab.6&7c.8-9 - Đ. c.4a)
Đáp: Lạy Chúa,/ đường nẻo Ngài,/ xin dạy cho con biết./
   1- Lạy Chúa,/ đường nẻo Ngài,/ xin dạy cho con biết,/ lối đi của Ngài,/ xin chỉ bảo con./ Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài / và bảo ban dạy dỗ,/ vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con./
Đáp: Lạy Chúa,/ đường nẻo Ngài,/ xin dạy cho con biết./
   2- Lạy Chúa,/ nghĩa nặng với ân sâu / Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời,/ giờ đây xin nhớ lại./ Xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng./
Đáp: Lạy Chúa,/ đường nẻo Ngài,/ xin dạy cho con biết./
   3- Chúa là Đấng nhân từ chính trực,/ chỉ lối cho tội nhân,/ dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính,/ dạy cho biết đường lối của Người./
Đáp: Lạy Chúa,/ đường nẻo Ngài,/ xin dạy cho con biết./

Bài đọc 2
Lời Chúa trong thư thứ nhất / của thánh Phao-lô tông đồ / gửi tín hữu Cô-rin-tô (1 Cr 7,29-31)./
Thưa anh em,/ tôi xin nói với anh em điều này:/ thời gian chẳng còn bao lâu./ Vậy từ nay những người có vợ / hãy sống như không có;/ ai khóc lóc,/ hãy làm như không khóc;/ ai vui mừng,/ như chẳng mừng vui;/ ai mua sắm,/ hãy làm như không có gì cả;/ kẻ hưởng dùng của cải đời này,/ hãy làm như chẳng hưởng./ Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi./
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Tung hô Tin Mừng (Mc 1,15)
Al-lê-lu-ia!/ Al-lê-lu-ia!/ Chúa nói:/ Triều đại Thiên Chúa đã đến gần./ Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng./ Al-lê-lu-ia!/

Phúc âm
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Mác-cô (Mc 1,14-20)./
Sau khi ông Gio-an bị nộp,/ Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê / rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa./ Người nói:/ "Thời kỳ đã mãn,/ và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần./ Anh em hãy sám hối / và tin vào Tin Mừng."/
Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê,/ thì thấy ông Si-môn / với người anh là ông An-rê,/ đang quăng lưới xuống biển,/ vì các ông làm nghề đánh cá./ Người bảo các ông:/ "Các anh hãy đi theo tôi,/ tôi sẽ làm cho các anh / trở thành những kẻ lưới người như lưới cá."/ Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người./
Đi xa hơn một chút,/ Người thấy ông Gia-cô-bê,/ con ông Dê-bê-đê,/ và người em là ông Gio-an./ Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền./ Người liền gọi các ông./ Và các ông bỏ cha mình / là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền / với những người làm công,/ mà đi theo Người./
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

 

Tuần cũ: Chúa nhật Thường niên 2, b

Phúc âm tuần cũ: Chúa nhật ngày 17-1-2021
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Gio-an (Ga 1,35-42)./
Hôm ấy,/ ông Gio-an đang đứng / với hai người trong nhóm môn đệ của ông./ Thấy Đức Giê-su đi ngang qua,/ ông lên tiếng nói:/ "Đây là Chiên Thiên Chúa."/ Hai môn đệ nghe ông nói,/ liền đi theo Đức Giê-su./ Đức Giê-su quay lại,/ thấy các ông đi theo mình,/ thì hỏi:/ "Các anh tìm gì thế?"/ Họ đáp:/ "Thưa Ráp-bi / (nghĩa là thưa Thầy),/ Thầy ở đâu?"/ Người bảo họ:/ "Đến mà xem."/ Họ đã đến xem chỗ Người ở,/ và ở lại với Người ngày hôm ấy./ Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười./
Ông An-rê,/ anh ông Si-môn Phê-rô,/ là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói / và đi theo Đức Giê-su./ Trước hết,/ ông gặp em mình là ông Si-môn và nói:/ "Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a" / (nghĩa là Đấng Ki-tô)./ Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su./ Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói:/ "Anh là Si-môn,/ con ông Gio-an,/ anh sẽ được gọi là Kê-pha" / (tức là Phê-rô)./
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

tnttbs tre ngang
Thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Ðại gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.

(bổ túc: Virginia, ngày 18-1-2021)

[ Trở về mục lục - Lời Chúa - Giờ Lòng thương xót Chúa - Phụng vụ Lời Chúa CN - Kinh thường đọc - Giờ giấc - Bài hát karafun - Thánh ca Kim Loan - Cha Việt chia sẻ, phần B - liên lạc ].

tnttbs tre ngang