LỜI CHÚA DÙNG CHO GIỜ KINH
CỦA PHÒNG TNTTBS
Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei

 

 

*    [ Câu Lời Chúa tuần 12-11-2018 ] [ Phúc âm thứ sáu 16-11-2018 ] [ Bài đọc Chúa nhật 18-11-2018 ] [ Bài đọc 1 Chúa nhật 18-11-2018 ] [ Đáp ca Chúa nhật 18-11-2018 ] [ Bài đọc 2 Chúa nhật 18-11-2018 ] [ Phúc âm Chúa nhật 18-11-2018 ]    *

 

Câu Lời Chúa tuần 12-11-2018
Từ thứ hai ngày 12-11-2018 đến Chúa nhật ngày 18-11-2018

Câu Lời Chúa cho tuần này:
Khi ấy,/ Đức Giê-su nói với các môn đệ về ngày quang lâm của Người rằng:/ "Lúc đó,/ Người sẽ sai các thiên sứ đi,/ và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn / từ bốn phương về,/ từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời."/(Mác-cô 12,43)

 

Chúa nhật ngày 18-11-2018
Chúa nhật Thường niên 33, b
Mừng các thánh Tử đạo Việt Nam

Chủ đề: Chọn từ bốn phương về

Bài đọc 1
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Đa-ni-en (Đn 12,1-3)./
Tôi là Đa-ni-en,/ tôi đã được nghe,/ Đấng giống như con người nói với tôi như sau:/ "Thời đó,/ Mi-ca-en sẽ đứng lên./ Người là vị chỉ huy tối cao,/ là đấng vẫn thường che chở dân người./ Đó sẽ là thời ngặt nghèo chưa từng thấy,/ từ khi có các dân cho đến bây giờ./ Thời đó,/ dân ngươi sẽ thoát nạn,/ nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa./
Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất,/ nhiều người sẽ trỗi dậy:/ người thì để hưởng phúc trường sinh,/ kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời./ Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ,/ những ai làm cho người người nên công chính,/ sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao."/
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Đáp ca (Tv 15,5&8.9-10.11 - Đ: c.1)
Đáp: Lạy Chúa Trời,/ xin giữ gìn con,/ vì bên Ngài,/ con đang ẩn náu./
   1- Lạy Chúa,/ Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,/ là chén phúc lộc dành cho con;/ số mạng con,/ chính Ngài nắm giữ./ Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,/ được Ngài ở bên,/ chẳng nao núng bao giờ./
Đáp: Lạy Chúa Trời,/ xin giữ gìn con,/ vì bên Ngài,/ con đang ẩn náu./
   2- Vì thế,/ tâm hồn con mừng rỡ,/ và lòng dạ hân hoan,/ thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn./ Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty,/ không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ./
Đáp: Lạy Chúa Trời,/ xin giữ gìn con,/ vì bên Ngài,/ con đang ẩn náu./
   3- Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống:/ trước Thánh Nhan,/ ôi vui sướng tràn trề,/ ở bên Ngài,/ hoan lạc chẳng hề vơi!/
Đáp: Lạy Chúa Trời,/ xin giữ gìn con,/ vì bên Ngài,/ con đang ẩn náu./

Bài đọc 2
Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do thái (Dt 10,11-14.18)./
Thưa anh em,/ vị tư tế nào cũng phải đứng trong Đền Thờ / lo việc phụng tự mỗi ngày / và dâng đi dâng lại cũng ngần ấy thứ lễ tế;/ mà những lễ tế đó chẳng bao giờ xóa bỏ được tội lỗi./ Còn Đức Ki-tô,/ sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại,/ Người đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời./ Và từ khi đó,/ Người chờ đợi các kẻ thù bị đặt làm bệ dưới chân./ Quả thật,/ Người chỉ dâng hiến lễ một lần,/ mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hóa / được nên hoàn hảo./ Mà nơi nào đã có ơn tha tội,/ thì đâu cần lễ đền tội nữa./
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Tung hô Tin Mừng (Lc 21,36)
Al-lê-lu-ia!/ Al-lê-lu-ia!/ Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn,/ hầu đủ sức đứng vững trước mặt Con Người./ Al-lê-lu-ia!/

Phúc âm
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Mác-cô (Mc 13,24-32)./
Khi ấy,/ Đức Giê-su nói với các môn đệ về ngày quag lâm của Người rằng:/ "Trong những ngày ấy,/ sau cơn gian nan lớn lao,/ thì mặt trời sẽ đổi ra tối tăm,/ mặt trăng không còn chiếu sáng,/ các ngôi sao từ trời sa xuống,/ và các quyền lực trên trời bị lay chuyển./ Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người / đầy quyền năng và vinh quang / ngự trong đám mây mà đến./ Lúc đó,/ Người sẽ sai các thiên sứ đi,/ và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn / từ bốn phương về,/ từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời./
Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi./ Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc,/ thì anh em biết là mùa hè đã đến gần./ Cũng vậy,/ khi thấy những điều đó xảy ra,/ anh em hãy biết là Con Người đã đến gần,/ ở ngay ngoài cửa rồi./ Thầy bảo thật anh em:/ thế hệ này sẽ chẳng qua đi,/ trước khi mọi điều ấy xảy ra./ Trời đất sẽ qua đi,/ nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu./ Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được,/ ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không,/ chỉ có Chúa Cha biết mà thôi."/
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

 

Thứ Sáu ngày 16-11-2018
Thứ Sáu sau Chúa nhật Thường niên 32
Chủ đề: Xảy ra như thế

Phúc âm
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Lu-ca (Lc 17,26-37)./
Khi ấy,/ Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng:/ "Cũng như thời ông Nô-ê,/ sự việc đã xảy ra cách nào,/ thì trong những ngày của Con Người,/ sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy./ Thiên hạ ăn uống,/ cưới vợ lấy chồng,/ mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu,/ và nạn hồng thuỷ ập tới,/ tiêu diệt tất cả./ Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót:/ thiên hạ ăn uống,/ mua bán,/ trồng trọt,/ xây cất./ Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đôm,/ thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả./ Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế,/ ngày Con Người được mặc khải./
Ngày ấy,/ ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà,/ thì đừng xuống lấy./ Cũng vậy,/ ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại./ Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót./ Ai tìm cách giữ mạng sống mình,/ thì sẽ mất;/ còn ai liều mất mạng sống mình,/ thì sẽ bảo tồn được mạng sống./ Thầy nói cho anh em biết:/ đêm ấy,/ hai người đang nằm chung một giường,/ thì một người sẽ được đem đi,/ còn người kia bị bỏ lại./ Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột,/ thì một người sẽ được đem đi,/ còn người kia bị bỏ lại./ Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng,/ thì một người sẽ được đem đi,/ còn người kia bị bỏ lại."/ Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giê-su:/ "Thưa Thầy,/ ở đâu vậy?"/ Người nói với các ông:/ "Xác nằm đâu,/ diều hâu tụ đó."/
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

 

Tuần cũ: Chúa nhật Thường niên 32, b

Phúc âm tuần cũ: Chúa nhật ngày 11-11-2018
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Mác-cô (Mc 13,38-44)./
Một hôm,/ trong lúc giảng dạy,/ Đức Giê-su nói với đám đông dân chúng rằng:/ "Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh,/ xúng xính trong bộ áo thụng,/ thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng./ Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường,/ thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc./ Họ nuốt hết tài sản của các bà góa,/ lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ./ Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn."/
Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền / dâng cúng cho Đền Thờ./ Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó xem sao./ Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền./ Cũng có một bà góa nghèo / đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm,/ trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma./ Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói:/ "Thầy bảo thật anh em:/ bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết./ Quả vậy,/ mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ,/ mà đem bỏ vào đó;/ còn bà này đã túng thiếu,/ lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có,/ tất cả những gì để nuôi thân."/
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

tnttbs tre ngang
Thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Ðại gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.

(điều chỉnh lại: Virginia, ngày 12-11-2018)

 

Trở về [ trang mục lục ], hay [ liên lạc ].

chim bay tnttbs chim bay tnttbs
Nhạc: TNTT Tân hành ca.
(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 19-4-2017).