LỜI CHÚA DÙNG CHO GIỜ KINH
CỦA PHÒNG TNTTBS
Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei

 

 

*    [ Câu Lời Chúa tuần 14-10-2019 ] [ Phúc âm thứ sáu 18-10-2019 ] [ Bài đọc Chúa nhật 20-10-2019 ] [ Bài đọc 1 Chúa nhật 20-10-2019 ] [ Đáp ca Chúa nhật 20-10-2019 ] [ Bài đọc 2 Chúa nhật 20-10-2019 ] [ Phúc âm Chúa nhật 20-10-2019 ]    *

 

Câu Lời Chúa tuần 14-10-2019
Từ thứ hai ngày 14-10-2019 đến Chúa nhật ngày 20-10-2019

Câu Lời Chúa cho tuần này:
Khi ấy,/ Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn,/ để dạy các ông phải cầu nguyện luôn,/ không được nản chí./ (Lu-ca 18,1)

 

Chúa nhật ngày 20-10-2019
Chúa nhật Thường niên 29, c
Chủ đề: Phải cầu nguyện luôn

Bài đọc 1
Lời Chúa trong sách Xuất Hành (Xh 17,8-13)./
Hồi ấy,/ quân A-ma-lếch đến đánh Ít-ra-en tại Rơ-phi-đim./ Ông Mô-sê bảo ông Giô-suê:/ "Anh hãy chọn một số người,/ và ngày mai ra đánh A-ma-lếch./ Còn tôi,/ tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi,/ tay cầm cây gậy của Thiên Chúa."/ Ông Giô-suê làm như ông Mô-sê đã bảo:/ ông đã giao chiến với quân A-ma-lếch,/ còn các ông Mô-sê,/ A-ha-ron và Khua thì lên đỉnh đồi./ Khi nào ông Mô-sê giơ tay lên,/ thì dân Ít-ra-en thắng thế;/ còn khi ông hạ tay xuống,/ thì A-ma-lếch thắng thế./ Nhưng ông Mô-sê mỏi tay,/ nên người ta lấy một hòn đá kê cho ông ngồi,/ còn ông A-ha-ron và ông Khua thì đỡ tay ông,/ mỗi người một bên./ Nhờ vậy,/ tay ông Mô-sê cứ giơ lên được mãi,/ cho đến khi mặt trời lặn./ Ông Giô-suê dùng đã dùng lưỡi gươm / đánh bại A-ma-lếch và dân của ông ta./
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Đáp ca (Tv 120,1-2.3-4.5-6.7-8 - Đ: x. c.2)
Đáp: Ơn phù hộ chúng tôi ở nơi danh Chúa,/ là Đấng dựng nên cả trời đất./
   1- Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,/ ơn phù hộ tôi đến từ nơi nao?/ Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa / là Đấng dựng nên cả đất trời./
Đáp: Ơn phù hộ chúng tôi ở nơi danh Chúa,/ là Đấng dựng nên cả trời đất./
   2- Xin Đấng gìn giữ bạn / đừng để bạn lỡ chân trật bước,/ xin Người chớ ngủ quên./ Đấng gìn giữ Ít-ra-en,/ lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!/
Đáp: Ơn phù hộ chúng tôi ở nơi danh Chúa,/ là Đấng dựng nên cả trời đất./
   3- Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,/ chính Chúa là Đấng vẫn chở che,/ Người luôn luôn ở gần kề./ Ngày sáu khắc,/ vầng ô không tác họa,/ đêm năm canh,/ vành nguyệt chẳng hại chi./
Đáp: Ơn phù hộ chúng tôi ở nơi danh Chúa,/ là Đấng dựng nên cả trời đất./
   4- Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,/ giữ gìn cho sinh mệnh an toàn./ Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,/ từ đây cho đến mãi muôn đời./
Đáp: Ơn phù hộ chúng tôi ở nơi danh Chúa,/ là Đấng dựng nên cả trời đất./

Bài đọc 2
Lời Chúa trong thư thứ hai /của Thánh Phao-lô tông đồ / gửi ông Ti-mô-thê (2 Tm 3,14 - 4,2)./
Anh thân mến,/ anh hãy giữ vững những gì anh đã học được và đã tin chắc./ Anh biết anh đã học với những ai./ Và từ thời thơ ấu,/ anh đã biết Sách Thánh,/ sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan / để được ơn cứu độ,/ nhờ lòng tin vào Đức Ki-tô Giê-su./ Tất cả những gì viết trong Sách Thánh / đều do Thiên Chúa linh hứng,/ và có ích cho việc giảng dạy,/ biện bác,/ sửa dạy,/ giáo dục để trở nên công chính./ Nhờ vậy,/ người của Thiên Chúa nên thập toàn,/ và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành./
Trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su,/ Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết,/ Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền,/ tôi tha thiết khuyên anh:/ hãy rao giảng lời Chúa,/ hãy lên tiếng,/ lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện;/ hãy biện bác,/ ngăm đe,/ khuyên nhủ,/ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ./
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Tung hô Tin Mừng (Dt 4,12)
Al-lê-lu-ia!/ Al-lê-lu-ia!/ Lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu hiệu,/ lời đó phê phán tâm tình / cũng như tư tưởng của lòng người./ Al-lê-lu-ia!/

Phúc âm
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Lu-ca (Lc 18,1-8)./
Khi ấy,/ Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây,/ để dạy các ông phải cầu nguyện luôn,/ không được nản chí./ Người nói:/ "Trong thành kia,/ có một ông quan tòa./ Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa,/ mà cũng chẳng coi ai ra gì./ Trong thành đó,/ cũng có một bà goá./ Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông:/ "Đối phương tôi hại tôi,/ xin ngài minh xét cho"./ Một thời gian khá lâu,/ ông không chịu./ Nhưng cuối cùng,/ ông ta nghĩ bụng:/ "Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa,/ mà cũng chẳng coi ai ra gì,/ nhưng mụ goá này quấy rầy mãi,/ thì ta xét xử cho rồi,/ kẻo mụ ấy cứ đến hoài,/ làm ta nhức đầu nhức óc"./" Rồi Chúa nói:/ "Anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó!/ Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa / lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn,/ ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?/ Lẽ nào Ngài bắt họ chờ đợi mãi?/ Thầy nói cho anh em biết,/ Người sẽ mau chóng minh xét cho họ./ Nhưng khi Con Người ngự đến,/ liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?"/
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa./

 

Thứ Sáu ngày 18-10-2019
Thứ Sáu sau Chúa nhật Thường niên 28
Chủ đề: Hãy sợ Đấng ấy

Phúc âm
Khi ấy,/ đám đông tụ họp hàng vạn người,/ đến nỗi giẫm lên nhau./ Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói,/ trước hết là với các môn đệ:/ "Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu,/ tức là thói đạo đức giả./ Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra,/ không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết./ Vì thế,/ tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm,/ sẽ được nghe giữa ban ngày;/ và điều anh em rỉ tai trong buồng kín,/ sẽ được công bố trên mái nhà./
Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết:/ Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác,/ mà sau đó không làm gì hơn được nữa./ Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai:/ hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục./ Thật vậy,/ Thầy nói cho anh em biết:/ anh em hãy sợ Đấng ấy./ Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào,/ phải không?/ Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa./ Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi./ Anh em đừng sợ,/ anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ."/
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

 

Tuần cũ: Chúa nhật Thường niên 28, c

Phúc âm tuần cũ: Chúa nhật ngày 13-10-2019
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Lu-ca (Lc 17,11-19)./
Trên đường lên Giê-ru-sa-lem,/ Đức Giê-su đi qua biên giới / giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê./ Lúc Người vào một làng kia,/ thì có mười người phong hủi đón gặp Người./ Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng:/ "Lạy Thầy Giê-su,/ xin dủ lòng thương chúng tôi!"/ Thấy vậy,/ Đức Giê-su bảo họ:/ "Hãy đi trình diện với các tư tế"./ Đang khi đi thì họ được sạch./ Một người trong bọn,/ thấy mình được khỏi,/ liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa./ Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn./ Anh ta lại là người Sa-ma-ri./ Đức Giê-su mới nói:/ "Không phải cả mười người đều được sạch sao?/ Thế thì chín người kia đâu?/ Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa,/ mà chỉ có người ngoại bang này?"/ Rồi Người nói với anh ta:/ "Đứng dậy về đi!/ Lòng tin của anh đã cứu chữa anh"./
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa./

tnttbs tre ngang
Thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Ðại gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.

(điều chỉnh lại: Virginia, ngày 14-10-2019)

 

Trở về [ trang mục lục ], hay [ liên lạc ].

chim bay tnttbs chim bay tnttbs
Nhạc: TNTT Tân hành ca.
(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 19-4-2017).