LỜI CHÚA DÙNG CHO GIỜ KINH
CỦA PHÒNG TNTTBS
Thiếu Nhi Thánh Thể Bidong Sungei

 

 

*    [ Câu Lời Chúa tuần 15-4-2019 ] [ Phúc âm thứ sáu 19-4-2019 ] [ Bài đọc Chúa nhật 21-4-2019 ] [ Bài đọc 1 Chúa nhật 21-4-2019 ] [ Đáp ca Chúa nhật 21-4-2019 ] [ Bài đọc 2 Chúa nhật 21-4-2019 ] [ Phúc âm Chúa nhật 21-4-2019 ]    *

 

Câu Lời Chúa tuần 15-4-2019
Từ thứ hai ngày 15-4-2019 đến Chúa nhật ngày 21-4-2019

Câu Lời Chúa 1 cho tuần này:
Bấy giờ,/ dân chúng hô lên:/ "Chúc tụng Đức Vua,/ Đấng ngự đến nhân danh Chúa!/ Bình an trên cõi trời cao,/ vinh quang trên các tầng trời!"/ (Lu-ca 19,38)

Câu Lời Chúa 2 từ thứ sáu Tuần Thánh:
Đức Giê-su nói:/ "Thế là đã hoàn tất!"/ Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí./ (Ga 19,30)

Câu Lời Chúa 3 cho lễ Phục Sinh:
Bấy giờ người môn đệ kia,/ kẻ đã tới mộ trước,/ cũng đi vào./ Ông đã thấy và đã tin./ Thật vậy,/ trước đó,/ hai ông chưa hiểu rằng:/ theo Kinh Thánh,/ Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết./ (Gio-an 20,8-9)

 

Chúa nhật ngày 21-4-2019
Chúa nhật Phục Sinh
Chủ đề: Đã thấy & đã tin

Bài đọc 1
Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ (Cv 10,34a.37-43)./
Bấy giờ,/ tại nhà ông Cô-nê-li-ô ở Xê-da-rê,/ ông Phê-rô lên tiếng nói:/ "Quý vị biết rõ / biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê,/ bắt đầu từ miền Ga-li-lê,/ sau phép rửa mà ông Gio-an rao giảng./ Quý vị biết rõ:/ Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét,/ Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần / và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người./ Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó,/ và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế,/ bởi vì Thiên Chúa ở với Người./ Còn chúng tôi đây / xin làm chứng về mọi việc Người đã làm / trong cả vùng dân Do-thái và tại chính Giê-ru-sa-lem./ Họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi./ Ngày thứ ba,/ Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy,/ và cho Người xuất hiện tỏ tường,/ không phải trước mặt toàn dân,/ nhưng trước mặt những chứng nhân / Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước,/ là chúng tôi,/ những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Người,/ sau khi Người từ cõi chết sống lại./ Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân,/ và long trọng làm chứng rằng / chính Người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán,/ và để xét xử kẻ sống và kẻ chết./ Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói rằng / phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội."/
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Đáp ca (Tv 117,1-2.16ab&17.22-23 - Đ: c.24)
Đáp: Đây là ngày Chúa đã làm ra,/ nào ta hãy vui mừng hoan hỷ./
   1- Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,/ muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương./ Ít-ra-en hãy nói lên rằng:/ muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương./
Đáp: Đây là ngày Chúa đã làm ra,/ nào ta hãy vui mừng hoan hỷ./
   2- Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực,/ tay hữu Chúa giơ cao,/ Tôi không phải chết,/ nhưng tôi sẽ sống,/ để loan báo những công việc Chúa làm./
Đáp: Đây là ngày Chúa đã làm ra,/ nào ta hãy vui mừng hoan hỷ./
   3- Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ / lại trở nên đá tảng góc tường./ Đó chính là công trình của Chúa,/ công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta./
Đáp: Đây là ngày Chúa đã làm ra,/ nào ta hãy vui mừng hoan hỷ./

Bài đọc 2
Lời Chúa trong thư của Thánh Phao-lô tông đồ / gửi tín hữu Cô-lô-sê (Cl 3,1-4)./
Thưa anh em,/ anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô,/ nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới,/ nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa./ Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới,/ chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới./ Thật vậy,/ anh em đã chết,/ và sự sống mới của anh em / hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa./ Khi Đức Ki-tô,/ nguồn sống của chúng ta xuất hiện,/ anh em sẽ được xuất hiện với Người,/ và cùng Người hưởng phúc vinh quang./
Đó là lời Chúa./ - Tạ ơn Chúa./

Tung hô Tin Mừng (x. 1 Cr 5,7b-8a)
Al-lê-lu-ia!/ Al-lê-lu-ia!/ Đức Ki-tô đã chịu hiến tế,/ làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta./ Nào ta hãy hỷ hoan trong Chúa / mà ăn mừng đại lễ./ Al-lê-lu-ia!/

Phúc âm
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Gio-an (Ga 20,1-9)./
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần,/ lúc trời còn tối,/ bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ,/ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ./ Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô / và người môn đệ Đức Giê-su thương mến./ Bà nói:/ "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ;/ và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu."/
Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ./ Cả hai người cùng chạy./ Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô / và đã tới mộ trước./ Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó,/ nhưng không vào./ Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi./ Ông vào thẳng trong mộ,/ thấy những băng vải để ở đó,/ và khăn che đầu Đức Giê-su./ Khăn này không để lẫn với các băng vải,/ nhưng cuốn lại,/ xếp riêng ra một nơi./ Bấy giờ người môn đệ kia,/ kẻ đã tới mộ trước,/ cũng đi vào./ Ông đã thấy và đã tin./ Thật vậy,/ trước đó,/ hai ông chưa hiểu rằng:/ theo Kinh Thánh,/ Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết./
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

 

Thứ Sáu ngày 19-4-2019
Thứ Sáu Tuần Thánh
Chủ đề: Máu cùng nước chảy ra
(HÔM NAY ĂN CHAY KIÊNG THỊT)

Phúc âm
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo Gio-an (bài ngắn: Ga 19,16-30)./
Bấy giờ / ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập giá./ Vậy họ điệu Đức Giê-su đi./ Chính Người vác lấy thập giá đi ra,/ đến nơi gọi là Cái Sọ,/ tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha;/ tại đó,/ họ đóng đinh Người vào thập giá,/ đồng thời / cũng đóng đinh hai người khác nữa,/ mỗi người một bên,/ còn Đức Giê-su thì ở giữa./ Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng / và treo trên thập giá;/ bảng đó có ghi:/ "Giê-su Na-da-rét,/ Vua dân Do-thái."/ Trong dân Do-thái,/ có nhiều người đọc được bảng đó,/ vì nơi Đức Giê-su bị đóng đinh / là một địa điểm ở gần thành./ Tấm bảng này viết bằng các tiếng:/ Híp-ri,/ La-tinh và Hy-lạp./ Các thượng tế của người Do-thái nói với ông Phi-la-tô:/ "Xin ngài đừng viết:/ 'Vua dân Do-thái',/ nhưng viết:/ 'Tên này đã nói:/ Ta là Vua dân Do-thái'."/ Ông Phi-la-tô trả lời:/ "Ta viết sao,/ cứ để vậy!"/
Đóng đinh Đức Giê-su vào thập giá xong,/ lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần,/ mỗi người một phần;/ họ lấy cả chiếc áo dài nữa./ Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu,/ dệt liền từ trên xuống dưới./ Vậy họ nói với nhau:/ "Đừng xé áo ra,/ cứ bắt thăm xem ai được."/ Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh:/ Áo xống tôi,/ chúng đem chia chác,/ còn áo dài,/ cũng bắt thăm luôn./ Đó là những điều lính tráng đã làm./
Đứng gần thập giá Đức Giê-su,/ có thân mẫu Người,/ chị của thân mẫu,/ bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát,/ cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la./ Khi thấy thân mẫu / và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh,/ Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng:/ "Thưa Bà,/ đây là con của Bà."/ Rồi Người nói với môn đệ:/ "Đây là mẹ của anh."/ Kể từ giờ đó,/ người môn đệ rước bà về nhà mình./
Sau đó,/ Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất./ Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh,/ Người nói:/ "Tôi khát!"/ Ở đó,/ có một bình đầy giấm./ Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm,/ buộc vào một nhành hương thảo,/ rồi đưa lên miệng Người./ Nhắp xong,/ Đức Giê-su nói:/ "Thế là đã hoàn tất!"/ Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí./
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa./

 

Tuần cũ: Chúa nhật lễ Lá, c

Phúc âm tuần cũ: Chúa nhật ngày 14-4-2019
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô / theo thánh Lu-ca (rước lá: Lc 19,28-40)./
Bấy giờ,/ Đức Giê-su dẫn đầu các môn đệ,/ tiến lên Giê-ru-sa-lem./ Khi đến gần làng Bết-pha-ghê / và làng Bê-ta-ni-a,/ bên triền núi gọi là núi Ô-liu,/ Người sai hai môn đệ và bảo:/ "Các anh đi vào làng trước mặt kia./ Khi vào / sẽ thấy một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ,/ đang cột sẵn đó./ Các anh cởi dây ra và dắt nó đi./ Nếu có ai hỏi:/ "Tại sao các anh cởi lừa người ta ra",/ thì cứ nói:/ "Chúa có việc cần dùng!"/ Hai người được sai liền ra đi / và thấy y như Người đã nói./ Các ông đang cởi dây lừa,/ thì những người chủ nói với các ông:/ "Tại sao các anh lại cởi lừa người ta ra?"/ Hai ông đáp:/ "Chúa có việc cần dùng."/
Các ông dắt lừa về cho Đức Giê-su,/ rồi lấy áo choàng của mình phủ lên lưng lừa,/ và giúp Người cỡi lên./ Người đi tới đâu,/ dân chúng cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường./ Khi Người đến gần chỗ dốc xuống núi Ô-liu,/ tất cả đoàn môn đệ vui mừng / bắt đầu lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa,/ vì các phép lạ họ đã được thấy./ Họ hô lên:/ Chúc tụng Đức Vua,/ Đấng ngự đến nhân danh Chúa!/ Bình an trên cõi trời cao,/ vinh quang trên các tầng trời!/
Trong đám đông,/ có vài người thuộc nhóm Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su:/ "Thưa Thầy,/ Thầy trách môn đệ Thầy đi chứ!"? Người đáp:/ "Tôi bảo các ông:/ họ mà làm thinh,/ thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên!"/
Đó là lời Chúa./ - Lạy Chúa Kitô,/ ngợi khen Chúa./

tnttbs tre ngang
Thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Ðại gia đình TNTTBS (Bidong Sungei) cũ.

(điều chỉnh lại: Virginia, ngày 15-4-2019)

 

Trở về [ trang mục lục ], hay [ liên lạc ].

chim bay tnttbs chim bay tnttbs
Nhạc: TNTT Tân hành ca.
(Dùng dạng đơn giản: Virginia, ngày 19-4-2017).